Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟูจิตสึโชว์เคส METAWATER Co., Ltd มอบคุณค่าใหม่ ระบบการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ด้วยระบบคลาวด์ล่าสุด

ฟูจิตสึโชว์เคส METAWATER Co., Ltd มอบคุณค่าใหม่ ระบบการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ด้วยระบบคลาวด์ล่าสุด

ฟูจิตสึโชว์เคส METAWATER Co., Ltd

มอบคุณค่าใหม่ ระบบการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ

ด้วยระบบคลาวด์ล่าสุด

 METAWATER คือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสาธารณูปโภคด้านการประปาและระบบน้ำในประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้พัฒนา โซลูชั่นหลักอย่าง ระบบ Water Business Cloud (WBC) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อเอาชนะปัญหา ที่ต้องเผชิญในระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา และเพื่อปรับปรุงโมเดลธุรกิจ รวมถึงการขายข้อมูลการวิเคราะห์และทำงาน ร่วมกับ อุตสาหกรรมอื่นๆ ในปีค.ศ. 2011 METAWATER ได้ทำการย้ายระบบ Smart Field Service ซึ่งเป็นการให้บริการ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบที่ทำงานอยู่ระบบคลาวด์เดิม ไปสู่ระบบคลาวด์ใหม่อย่าง FUJITSU Cloud Service K5  เพื่อให้เข้าถึงบริการคลาวด์ที่หลากหลายมากขึ้น การผนวกรวมระบบครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา WBC อย่างไม่หยุดยั้ง

Mr.Takashi Ueno General Manager, WBC Center Business Strategy Division METAWATER Co., Ltd.กล่าวว่า ระบบ FUJITSU Cloud Service K5 ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูล IoT และข้อมูลการวัดค่าอื่นๆ ที่เราได้รวบรวมและส่งมอบข้อมูลแก่ลูกค้าในรูปแบบของโซลูชั่น

 Water Business Cloud แพลตฟอร์มเปิดสำหรับการใช้งานร่วมกันของธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ

           น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต  เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน สาธารณูปโภคด้านการประปาและระบบระบายน้ำของหน่วยงานรัฐ  ในท้องถิ่นในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ แต่ทว่าธุรกิจเหล่านี้ กำลังประสบกับปัญหาหลายอย่าง อาทิเช่น ความต้องการที่ลดลงซึ่งเกิดจากประชากรและอัตราการเกิดที่ลดลง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา และการเกษียณอายุของวิศวกรอาวุโสที่มี ประสบการณ์

METAWATER จึงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ควบคู่กับการออกแบบ การผลิต และ การก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์และสาธารณูปโภคอื่นๆ METAWATER มีส่วนเกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ การประปาและระบบท่อน้ำทิ้ง หลังจากสร้างแนวคิด WBC แล้ว บริษัทได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบบแผนสำหรับแพลตฟอร์มเพื่อให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำใช้งานร่วมกันได้เพื่อเป็นก้าวแรกสู่เป้าหมายนี้ ในปี ค.ศ. 2011 METAWATER เริ่มใช้ บริการ Public Cloud Fujitsu Cloud IaaS Trusted Public S5 ของฟูจิตสึ ทำให้องค์กรสามารถถ่ายโอนธุรกิจการบำรุงรักษาและตรวจสอบผ่านระบบคลาวด์อย่าง Smart Field Service ซึ่งเป็นระบบที่รวมอุปกรณ์แท็บเล็ตเข้า กับเทคโนโลยี AR (เทคโนโลยีความจริงเสริม) ของฟูจิตสึ บริการนี้ช่วยให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบำรุงรักษาที่มีคุณค่าจากวิศวกร อาวุโสที่มีประสบการณ์ แต่ความรู้เหล่านั้นอาจกำลังเลือนหายไป

Takashi Ueno ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์ WBC แผนกกลยุทธ์ธุรกิจ METAWATER กล่าวว่า หาก WBC สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการ แบ่งปันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมน้ำ ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มด้านการเงินเอกชน [Private Finance Initiatives : PFis] การร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ (Public Private Partnerships : PPPs) และโครงการริเริ่มอื่นๆ ที่คุ้มค่า สำหรับธุรกิจที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำ” ซึ่ง METAWATER วางแผนที่จะปรับปรุง การให้บริการโดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จาก  WBC

METAWATER เลือก K5 cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นผ่านการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าไปยังบริการภายนอก

ในปี ค.ศ. 2015 ฟูจิตสึได้ประกาศให้ Cloud Service K5 เป็นระบบ คลาวด์ใหม่บนพื้นฐานของ FUJITSU Digital Business Platform MetaArc

“เรารู้สึกประทับใจมากกับสถาปัตยกรรมของ K5 ซึ่งให้ความสำคัญต่อ การเชื่อมต่อภายนอกเป็นพิเศษ สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้บริการทาง เทคนิคจากภายนอกแทนการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ขึ้นเอง” Takao Uratani ผู้จัดการ WBC Management Group แผนกวาง แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร METAWATER กล่าว เมื่อได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคจากฟูจิตสึแล้ว พวกเขาก็เริ่ม ค้นคว้าหาวิธีที่จะใช้ K5 จัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่บริษัทเผชิญอยู่

ผลที่ได้รับ คือบริษัทได้เรียนรู้ว่าการใช้แพลตฟอร์ม IoT เพื่อเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูล ทำให้สามารถช่วยเก็บข้อมูลการวัดค่าต่างๆ ในเวลาจริงจาก อุปกรณ์ในโรงงานบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และโรงงานอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูก นำมาประมวลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data และฟังก์ชั่นปัญญาประดิษฐ์ จนได้ผลลัพธ์ที่สามารถป้อนให้กับระบบบริหารจัดการของผู้ดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวกับน้ำได้อย่างราบรื่น

จากการวิจัยครั้งนี้ METAWATER จึงตัดสินใจที่จะย้ายไปสู่ระบบคลาวด์   K5 ซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์เสมือน 100 เครื่อง และข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ที่มีอยู่แล้วใน ระบบ Smart Field Service และได้กำหนดกระบวนการเริ่มโอนย้ายระบบ ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016

ในระหว่างกระบวนการนี้ METAWATER ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก วิศวกรและบริการสนับสนุนการโอนย้ายระบบของฟูจิตสึ “นอกเหนือจาก การพิจารณาถึงขั้นตอนที่ดีที่สุดสำหรับการโอนย้ายระบบบริการของเรา โดยปราศจากปัญหาแล้ว ฟูจิตสึยังให้คำแนะนำอีกมากมายเพื่อให้ได้รับ ประสิทธิภาพสูงสุดในการตั้งค่าระบบ  รวมทั้งการเชื่อมโยงและการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลาย” Takao Uratani กล่าว การโอนย้ายสู่ K5 ดำเนินการ อย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะที่โอนย้ายเซิร์ฟเวอร์ โดยวางแผนการดำเนินงาน อย่างเต็มรูปแบบไว้ ณ สิ้นเดือนกันยายนปี 2017 เมื่อการโอนย้ายระบบมี กำหนดแล้วเสร็จเร่งก้าวสู่การใช้โซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำและเปิดประตูสู่การทำงานร่วมกันด้วยระบบข้อมูลระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

การย้ายจากแพลตฟอร์ม Smart Field Service ไปยังระบบคลาวด์ K5 ทำให้ METAWATER เพิ่มมูลค่าให้กับ WBC โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ ร่วมกันสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างหนทางใหม่ สู่การริเริ่ม PFis และ PPPs โดยร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

Takashi Ueno กล่าวถึงผลในด้านการจัดการ ที่ได้จากการโอนย้าย ระบบว่า “ในตอนนี้เราสามารถลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนของ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อการรองรับ loT และการวิเคราะห์ข้อมูล” เขากล่าวเสริม อีกว่า “บริการที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ ได้ช่วยให้เราสามารถลดจำนวนชั่วโมง ทำงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นได้อย่างมาก ในตอนนี้เราใช้ เวลาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่เคยใช้ในอดีต ทำให้สามารถส่งมอบโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น”

ฟังก์ชั่นการจัดการ API ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ K5 cloud ยังช่วย ในการทำงานของฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับจากองค์กรภายนอก มาสู่ระบบ Smart Field Service ของบริษัท “ผลดีอย่างหนึ่ง คือการ  รวบรวมข้อมูล loT และข้อมูลการวัดค่าต่างๆ รวมทั้งระดับและปริมาณ ของน้ำ จากอุปกรณ์การประปาที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบ ถึงผลกระทบทางระบบนิเวศวิทยาที่ไหลออกจากโรงบำบัดน้ำ” Takashi Ueno กล่าว “ผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจถูกนำไปส่งต่อให้กับ อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกทีหนึ่ง”

จากความเชื่อที่ว่า “ข้อมูลเป็นของทุกคน” ซึ่ง Takashi Ueno นำมา ใช้ METAWATER มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประปา สู่ระดับใหม่ผ่านระบบนิเวศที่ประกอบด้วยผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังวางแผนที่จะใช้ระบบคลาวด์ K5 อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เน็ตฟลิกซ์เผยผลประกอบการไตรมาส 3 มุ่งพัฒนาคอนเทนต์ออริจินัลและเจาะตลาดต่างชาติต่อเนื่อง

เน็ตฟลิกซ์เผยผล …

%d bloggers like this: