Breaking News
Home / ข่าวไอที / เอฟโอเอ็มเอ็ม จับมือฟูจิตสึ สร้างสังคมโมบายล์รูปแบบใหม่ เอฟโอเอ็มเอ็ม คอร์ปอเรชั่น, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด

เอฟโอเอ็มเอ็ม จับมือฟูจิตสึ สร้างสังคมโมบายล์รูปแบบใหม่ เอฟโอเอ็มเอ็ม คอร์ปอเรชั่น, ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด

เอฟโอเอ็มเอ็ม จับมือฟูจิตสึ สร้างสังคมโมบายล์รูปแบบใหม่

 เอฟโอเอ็มเอ็ม คอร์ปอเรชั่น, ลิมิเต็ด

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  – เอฟโอเอ็มเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (FOMM Corporation) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโมบิลิตี้ และฟูจิตสึ ลิมิเต็ด (Fujitsu Limited) ประกาศทำข้อตกลงความร่วมมือโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสังคมโมบายล์รูปแบบใหม่

บริษัททั้งสองจะพัฒนาและเผยแพร่โครงสร้างพื้นฐานโมบิลิตี้รูปแบบใหม่ เพื่อจัดหาข้อมูลและแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (electric vehicles – EV) และเดินหน้าทำการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ จะมีการสร้างบริการคลาวด์ด้านแบตเตอรี่ (Battery Cloud Service) ของเอฟโอเอ็มเอ็ม ซึ่งทำหน้าที่จัดการสภาวะการขับขี่รถยนต์ EV อย่างครบวงจร รวมไปถึงสภาวะของแบตเตอรี่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ จำนวนแบตเตอรี่สำรองที่มีอยู่ในสต็อก และข้อมูลอื่นๆ แลการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัททั้งสองอยู่ระหว่างการปรับใช้ Fujitsu Mobility Solution SPATIOWL ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ด้านการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของฟูจิตสึ

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเริ่มได้รับการใช้งานอย่างจริงจังทั่วโลก และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยยานพาหนะ EV แบบสองล้อและสามล้อที่พบเห็นได้ทั่วไปถูกใช้งานเพื่อการเดินทางในระยะทางสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ถอดเปลี่ยนได้  เอฟโอเอ็มเอ็มและฟูจิตสึมีแผนที่จะกระตุ้นการใช้รถยนต์ EV แบบสี่ล้อที่ใช้แบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้ พร้อมทั้งสร้างระบบใหม่ที่จะช่วยให้เจ้าของรถไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ของตนเอง แต่สามารถเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ใหม่ได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ตลาดนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เอฟโอเอ็มเอ็มและฟูจิตสึจะใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาบริการคลาวด์ด้านแบตเตอรี่ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโมบิลิตี้รูปแบบใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้าน หรือแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีบริการ และบริการนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระดับของประจุไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ จึงสามารถชาร์จไฟหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณลักษณะของแบตเตอรี่ด้วยการจัดการบันทึกข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่อีกด้วย

เอฟโอเอ็มเอ็มจะจัดหาแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบสี่ล้อ พร้อมให้การสนับสนุนผ่านทางบริการ Battery Cloud Service  และในเดือนธันวาคม 2561 รถยนต์ไฟฟ้า “FOMM 1.0” จะเริ่มต้นการผลิตในจำนวนที่มากขึ้นในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเปิดให้บริการ Battery Cloud Service

บทบาทหน้าที่ของบริษัททั้งสอง

เอฟโอเอ็มเอ็ม

  1. ภายใต้แนวคิดและแผนการสำหรับ Battery Cloud เอฟโอเอ็มเอ็มได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้ตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2556 โดยนอกจากเอฟโอเอ็มเอ็มจะคิดค้นแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดสำหรับผู้โดยสาร 4 คน พร้อมแบตเตอรี่ที่ถอดเปลี่ยนได้และบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีแผนที่จะติดตั้งสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของบริการดังกล่าวอีกด้วย
  2. เอฟโอเอ็มเอ็มจะวางแผนและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ สร้างระบบชาร์จไฟ รวมถึงงานออกแบบและพัฒนาที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบคลาวด์

ฟูจิตสึ

  1. ฟูจิตสึจะจัดหาสภาพแวดล้อมคลาวด์สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ โดยจะผนวกรวมเทคโนโลยี SPATIOWL สำหรับการตรวจสอบติดตามการชาร์จ การเสื่อมของแบตเตอรี่ และสถานการณ์ติดตั้งของแบตเตอรี่แต่ละชุด โดยระบบดังกล่าวได้ถูกทดลองใช้งานในการจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบสองล้อและสามล้อ (1) โดยจะมีการนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการทดลองดังกล่าวมาปรับใช้
  2. ด้วยการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เชิงสถิติแบบหลายมิติ(2) โดยอาศัยเทคโนโลยี Fujitsu Human Centric AI Zinrai ฟูจิตสึจะจำลองผลกระทบที่ยานพาหนะและแบตเตอรี่ได้รับจากคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น ทางลาดชันและทางโค้ง และจากสภาพจราจร เช่น รถติด เพื่อจัดหาข้อมูลประมาณการเกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้พลังงาน การทำงานของแบตเตอรี่ และระบบการเสื่อมของแบตเตอรี่

แผนการสำหรับอนาคต

ภายใต้ความร่วมมือนี้ บริษัททั้งสองมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโมบิลิตี้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และจะผลักดันการสร้างสังคมโมบายล์รูปแบบใหม่ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทาง โดยจะวิเคราะห์และใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริการ Battery Cloud Service เพื่อสร้างสรรค์บริการที่แปลกใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้  ยิ่งไปกว่านั้น บริษัททั้งสองจะขยายโครงการดังกล่าวสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และสร้างระบบนิเวศน์ที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ

* 1 Cloud service: บริการที่ให้ข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

###

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันฟูจิตสึมีบุคลากรให้บริการลูกค้าประมาณ 155,000 คนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราใช้ประสบการณ์และศักยภาพของ ICT เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้กับลูกค้าของเรา ฟูจิตสึ (TSE: 6702) มียอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ 4.5 ล้านล้านเยน (ประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์) ในปีงบประมาณเมื่อสิ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.fujitsu.com

เกี่ยวกับฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด   

บริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้าง ทางด้านไอที การจัดวางระบบ ที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2533  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fujitsu.com/th

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย รับรางวัลบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งปี จากเอชอาร์ เอเชีย 

  ข่าวประชาสัมพ …

%d bloggers like this: