Breaking News
Home / ข่าวไอที / ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิศวกรโรงงานซีเกทโคราชต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: