Breaking News

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

คะแนนที่โดดเด่นด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ การพัฒนาทุนมนุษย์ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ช่วยให้เดลต้าคว้ารางวัล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 12 กุมภาพันธ์ 2561 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในวงการอุตสาหกรรม

RobecoSAM ผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ได้มอบรางวัลและให้การยอมรับบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) โดยเดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ด้วยคะแนน CSA ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก

RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices ร่วมกัน คิดค้น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ขึ้น เมื่อพ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนระดับโลกเครื่องมือแรก ตลอดจนใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ทางสังคม RobecoSAM ได้จัดทำหนังสือประจำปี Sustainability Yearbook ซึ่งรวบรวมผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

จากข้อมูลของ RobecoSAM ในปีนี้ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้คะแนนสูงสุดด้านจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการ ด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ และการพัฒนาทุนมนุษย์

“ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เดลต้าได้ยกระดับสถานะการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบขึ้นไปอีกขั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัทเดลต้า กล่าว “ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนมีส่วนช่วยทำให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล ไม่ใช่คำนึงถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจด้วยเช่นกัน”

นายอารีส พรีพาวดีส ประธานบริหาร RobecoSAM กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ บริษัท เดลต้า

อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ในหนังสือ The Sustainability Yearbook 2018 โดยบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือประจำปีถือว่าเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ และกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยวิธีการที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติภายในปี พ.ศ. 2573”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Ultimaker เปิดตัว Ultimaker Essentials โซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่ เพื่อช่วยแผนก IT ขององค์กรพิชิตอุปสรรคในการผลิตงานพิมพ์ 3D

แพลตฟอร์มแบบบอก …

%d bloggers like this: