Breaking News

สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดเวิร์คช้อป Design Thinking

 สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดเวิร์คช้อป Design Thinking

              เพราะดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในยุค 4.0  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดเวิร์คช้อป Design Thinking โดยมี คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อะเฮด เอเชีย จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้  นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tech Startup Club เพื่อส่งเสริมจุดประกายสตาร์ทอัพผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต โดยมีคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการบริการทางวิศวกรรม (EIDT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

              รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า ประเทศไทยจะเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ คนไทยจะต้องสามารถประยุกต์ใช่ดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมเป็นของเราเองได้  โครงการ Tech Startup Club โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งภาคีเครือข่ายกับ 45 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง สำหรับเวิร์คช้อปครั้งนี้กับคุณไกรวิน วัฒนะรัตน์  พี่อาร์ต ผู้ก่อตั้ง Ahead Asia และเจ้าของเพจ เกิน 8 บรรทัด   มาให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่  ในหัวข้อ “Design Thinking” เปิดโลกทัศน์ของการวางคอนเซ็ปท์ แนวคิดและดีไซน์ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและธุรกิจอุตสาหกรรมได้  

                  พี่อาร์ตให้แง่คิดมุมมองแก่คนรุ่นใหม่ และสตาร์ทอัพในอนาคต ถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “Fail fast and cheap. Fail often. Fail in a way that doesn’t kill you คือ ล้มให้เร็ว ล้มให้บ่อย ล้มเมื่อบทเรียนยังราคาไม่แพง และไม่ถึงชีวิต คือสิ่งที่ Seth Godin ฮีโร่ด้านการตลาด ได้พูดไว้  และเป็นสิ่งที่ผมถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่าน Workshop ของผมในวันนี้ เพราะสุดท้ายแล้ว การล้มที่ดีที่สุดอาจเป็นการล้มในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ยังมีเพื่อนๆ และอาจารย์พยุง..และฉุดคุณขึ้นมาใหม่ครับ

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Printserv By Metro Systems increases Digital Printing Capability.

Mr. Thongchai L …

%d bloggers like this: