Breaking News

ฟูจิ ซีร็อกซ์ SkyDesk Media Switch สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Amazing Thailand ของ ททท. เชื่อมโลกมัลติมีเดียที่หลากหลายกับสื่อสิ่งพิมพ์ในหนึ่งเดียว

ฟูจิ ซีร็อกซ์ SkyDesk Media Switch

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Amazing Thailand ของ ททท.

เชื่อมโลกมัลติมีเดียที่หลากหลายกับสื่อสิ่งพิมพ์ในหนึ่งเดียว

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคดิจิทัลนี้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์ ด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Website, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter เป็นต้น ที่มีส่วนในการเข้าถึงของผู้บริโภคในทุกระดับ ดังนั้นทุกองค์กรธุรกิจจึงได้วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของสื่อออนไลน์และมัลติมีเดียต่างๆ ที่มีความหลากหลายกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ ททท. จึงได้นำโซลูชั่น SkyDesk Media Switch ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์  เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ  โมบาย แอพพลิเคชั่น  “Amazing Thailand” เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายงานข่าวจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดดิจิทัลให้กับลูกค้า ด้วยการใช้โซลูชั่น“SkyDesk Media Switch” ที่ช่วยเชื่อมโยงผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และมัลติมีเดียต่างๆ ได้ในจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบน Website, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter เป็นต้น รวมถึงภาพมัลติมีเดีย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและมีความน่าสนใจมากขึ้น โดย “SkyDesk Media Switch” เป็นโซลูชั่นที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและรวบรวมเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิทัลทุกแพลตฟอร์มขององค์กร ภาคธุรกิจนั้น ตั้งแต่ 1 แพลทฟอร์มขึ้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น ด้วยการกำหนดพื้นที่ Embedded Media Markers บนเอกสารสิ่งพิมพ์ และอ่านข้อมูลโดยใช้วิธีการถ่ายภาพหรือสแกน จากพื้นที่ภาพที่ถูกกำหนดไว้ และเชื่อมต่อระบบข้อมูลจากสิ่งพิมพ์นั้นกับเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดียหรือเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ทันที

SkyDesk Media Switch” ทำงานผ่านสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว , เปิด-ปิดการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ, ต่อเชื่อมกับระบบ E-commerce Solution รวมถึงการกำหนดระยะเวลาของการใช้งานของเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ขึ้นมาใหม่ ทำให้เป็นโซลูชั่นที่ช่วยลดภาระต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับองค์กรหรือภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การแข่งขัน และสร้างสรรค์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้โซลูชั่นนี้กว่า 50 ราย โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งใน โมบาย แอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “Amazing Thailand” ด้วยการทำงานในฟังก์ชั่น “Snap” เพื่อถ่ายภาพหรือสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้บนสิ่งพิมพ์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้นจะเชื่อมโยงกับสื่อออนไลน์ เข้าสู่หัวข้อของเรื่องราวและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ตั้งเป้าหมายว่า SkyDesk Media Switch จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อรองรับกับการเติบโตขององค์กรธุรกิจได้ในอนาคต

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงาน Electric Vehicle Asia and iEVTech 2020 คู่ขนานงาน ASE 2020

อินฟอร์มา มาร์เ …

%d bloggers like this: