12/03/2022 1:06 pm

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวริชย์ วีระวัฒนพงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท   ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช  (แถว 2 ที่ 2 จากซ้าย)  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการการทำงานของโรงงานซีเกทโคราช เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: