Breaking News

EGA หนุนคนชลบุรีเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐใกล้บ้าน ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

EGA หนุนคนชลบุรีเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐใกล้บ้าน

ด้วย “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self-Service โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อน จ.ชลบุรี สู่ Smart City แห่งภาคตะวันออก ณ บิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงาน Electric Vehicle Asia and iEVTech 2020 คู่ขนานงาน ASE 2020

อินฟอร์มา มาร์เ …

%d bloggers like this: