Breaking News
Home / ข่าวไอที / มุมไบเลือกฟอร์ติเน็ตสร้างเครือข่ายไร้สายให้บริการรัฐทั่วถึง

มุมไบเลือกฟอร์ติเน็ตสร้างเครือข่ายไร้สายให้บริการรัฐทั่วถึง

มุมไบเลือกฟอร์ติเน็ตสร้างเครือข่ายไร้สายให้บริการรัฐทั่วถึง

ใช้โซลูชั่นซีเคียวริตี้แฟบลิคของฟอร์ติเน็ตช่วยปูพื้นฐานโครงข่ายดิจิตอล และปกป้องภัยคุกคามที่มาจากไอโอที

กรุงเทพฯ –  20 กันยายน 2560 (Fortinet® NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ประกาศว่าองค์กรด้านเทคโนโลยีข้อมูลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra Information Technology Corporation: MITC) ได้เลือกฟอร์ติเน็ตให้ช่วยสร้างเครือข่ายไร้สายให้มุมไบในประเทศอินเดีย

 มร. วีเจย์ กุมาร์ กุตาม ประธานสายงานเทคโนโลยีข้อมูล แห่งรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดียได้กล่าวว่า “โครงการไวไฟในนครมุมไบนี้มีความสำคัญในการสร้างนครดิจิตอล  ซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงบริเวณสำคัญๆ ในเมืองด้วยเครือข่ายไร้สายและจะสามารถให้บริการออนไลน์จากรัฐแก่ประชาชนได้อย่างราบรื่น  เราต้องการเทคโนโลยีที่สามารถจัดสเกลได้เพื่อรองรับการเชื่อมโยงขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา”

ซึ่งฟอร์ติเน็ตจะรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในสถานที่ 500 แห่งทั่วมุมไบในโครงการดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นที่รัฐบาลกำลังเร่งยกระดับอินเดียให้มีความทันสมัยมากขึ้น  และยังจะเป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งในโครงการสมาร์ททรานสปอร์เทชั่นของอินเดียในอนาคตอันใกล้นี้

ในเฟสแรกนั้น รัฐมหาราษฏระ ได้เลือกใช้อุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์ประเภทในอาคารและนอกอาคารพร้อมกับเทคโนโลยีเสารับสัญญาณแบบรอบตัว (Omnidirectional antennas) อุปกรณ์ควบคุมไร้สาย (Wireless controllers) และอุปกรณ์จัดการไร้สาย (Wireless manager) เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้อย่างคล่องตัว รองรับการใช้งานเสียงขณะผู้พูดเคลื่อนที่ และการใช้งานระดับสูงอื่นๆ

ช่วยสร้างนครดิจิตอลในมุมไบ

รัฐมหาราษฏระ เป็นหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ติดต่อกับทะเลอาหรับทางทิศตะวันตก เป็นรัฐที่ได้ชื่อว่าเจริญเติบโตเร็วที่สุดรัฐหนึงในอินเดีย มีเมืองหลวงชื่อ มุมไบ

นครมุมไบมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 20.5 ล้านคนและเป็นเมืองหลวงที่มีการค้าขายและใหญ่ที่สุดในอินเดีย รัฐมหาราษฏระได้เริ่มโครงการมุมไบไวไฟเพื่อสร้างจุดฮอทสปอทให้ครอบคลุมทั้งเมือง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการออนไลน์ของรัฐแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งต่อมาในปีนี้ ได้นำเครือข่ายไวไฟนี้มาใช้ประโยชน์ในด้านสมาร์ทพาร์คกิ้งและสมาร์ททรานสปอร์เทชั่น ซึ่งสามารถให้ข้อมูลของเส้นการเดินทางต่างๆ และจำนวนที่สามารถโดยสารได้ของยานพาหนะสาธารณะในประเภทต่างๆ  ได้อย่างเรียลไทม์  ซึ่งโครงการมุมไบไวไฟนี้ได้สร้างวิสัยทัศน์แก่ผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระว่าจะมุ่งเป็นรัฐแห่งดิจิตอลรัฐแรกในอินเดีย

โซลูชั่นประเภทซีเคียวแอคเซสจากฟอร์ติเน็ต

ในการปกป้องการสื่อสารสาธารณะบนเครือข่ายไวไฟที่มีการรับส่งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน การแชร์ข้อมูลบนมือถือนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย มากกว่าการจัดการเครือข่ายส่วนที่ลูกค้าเข้าใช้งาน (ที่เรียกว่าแอคเซส)  เนื่องจากองค์กรทุกแห่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเครือข่ายส่วนแอคเซสนี้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง และรองรับแอปพลิเคชั่นบนโมบายที่มีการใช้งานสูงขึ้นตลอดเวลา  ส่งผลให้ฝ่ายไอทีพบประเด็นท้าทายที่ต้องหาจุดสมดุลย์ระหว่างความปลอดภัยของเครือข่ายและความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและความหลากหลายของผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องการใช้ไวไฟที่เร็วและใช้ได้ต่อเนื่องอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นบนเครือข่ายมีสายหรือไร้สายก็ตาม ในขณะที่ผู้รับผิดชอบด้านไอทีต้องคำนึงถึงการลดความซับซ้อนของการบริหารเครือข่าย การบริหารแอปพลิเคชั่น และการบริหารอุปกรณ์ปลายทางที่เชือมต่อเข้ามาใช้งาน ซึ่งโซลูชั่นทั่วๆ ไปจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดนี้ได้  แต่โซลูชั่นประเภทซีเคียวแอคเซสจากฟอร์ติเน็ตสามารถจัดการเชื่อมต่อแวนไร้สาย (WLAN) ได้ถึง 3 ประเภท จึงสามารถรองรับความต้องการใช้งาน WLAN ขององค์กรที่หลากหลายได้มากกว่า นอกจาก ความเหนือกว่าในเทคโนโลยี WLAN แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานซีเคียวแอคเซสยังสามารถสร้างความปลอดภัยแก่เครือข่ายได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางและให้ความยืดหยุ่นในการจัดการสูง ทั้งนี้เป็นโซลูชั่นส่วนหนึ่งจากผืนผ้าซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ของฟอร์ติเน็ต

มร. จอห์น แมดดิสัน รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นจากฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “ความนิยมในการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในงานและไอโอที ได้เปิดโอกาสให้ภัยเขามาคุกคามมากขึ้น และทำให้อุปกรณ์ที่ใช้งานในเครือข่ายส่วนตัวและสาธารณะมีความเสี่ยงสูงขึ้น องค์กรจึงต้องการเครือข่ายส่วนแอคเซสที่มีความปลอดภัยสูง และยังต้องมีศักยภาพสูงสามารถส่งนโยบายด้านความปลอดภัยที่เหมือนกันไปทั่วเครือข่ายได้ ไปจนถึงขอบเครือข่ายที่มักเป็นจุดเป้าหมายแรกๆ ของภัยคุกคามได้เช่นกัน”

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกและการป้องกันที่ราบรื่นเพื่อให้พ้นภัยคุกคาม และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เยี่ยมยอดให้เครือข่ายที่ไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต  ซีเคียวริตี้แฟบลิค ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่จะช่วยสร้างเกราะความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะอยู่ในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น คลาวด์ หรือโมบาย  ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการได้ส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด  และมีลูกค้ามากกว่า 310,000 รายทั่วโลกที่ให้ความไว้วางใจฟอร์ติเน็ตในการช่วยสร้างเกราะป้องกันองค์กรของตน   รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com  และ The Fortinet Blog  หรือ FortiGuard Labs

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

นำเสนอทางวิชาการ Digital CEO รุ่นที่ 2

พลอากาศเอก ประจ …

%d bloggers like this: