Breaking News

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือยักษ์ใหญ่ การีนา สร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือยักษ์ใหญ่ การีนา

สร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก

กรุงเทพฯ :  (22 กันยายน 2560) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เพื่อสร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก” พร้อมบรรยายพิเศษ ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทย โดย Allen Hsu, Corporate Partnership Senior Manager in Game Business บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ Game & e-Sports ที่มีการเติบโตในปัจจุบันอย่างมากทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย)  ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจ Game และ e-Sports ตลอดจนมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีการส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานใน บริษัท   การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำโครงการประกวดแข่งขัน e-Sports ในวาระโอกาสต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบโจทย์กีฬาแห่งอนาคต เนื่องจาก e-Sports ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแข่งขันอย่างแพร่หลาย  อีกทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้พิจารณาเห็นชอบว่าการแข่งขันเกมหรือ e-Sports นั้นจะได้รับการบรรจุลงในมหกรรมกีฬา เอเชียน เกมส์ โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2022 ทำให้ธุรกิจ e-Sports มีการเติบโตที่สูงมากขึ้น ซึ่งทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นมีรายวิชาที่ตอบโจทย์กีฬา e-Sports  ทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขัน การเป็นนักพากย์เกม ฝ่ายเทคนิค รวมทั้งนักกีฬา และที่สำคัญคณะดิจิทัลมีเดียยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตเกม ได้อีกด้วย

ด้าน คุณมณีรัตน์  อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ว่า “อุตสาหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ตมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่ารวมสูงถึง 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในประเทศไทยตัวเลขมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 597.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับความชัดเจนในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเช่น การให้บรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา และนโยบายที่จะผลักดันประเทศไปสู่สังคมดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้อุตสาหกรรมเกมบ้านเราเติบโตมากขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้ โดยเราคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจเกม ซึ่งต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจถึงโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตรให้น้องๆที่สนใจในธุรกิจเกมได้มีพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และพร้อมที่จะทำงานในสายอาชีพที่ตนรัก”

“สิ่งสำคัญของคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเกมจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เราใช้คัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานที่การีนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า รู้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสู่ภาคธุรกิจ Game & e-Sports ระดับโลกในอนาคต ทั้งนี้คณะดิจิทัลมีเดีย ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์  สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

สำหรับภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร ได้มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports  ในระดับโลก…#

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: