Breaking News
Home / ข่าวไอที / ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท  ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับ ดร. เชาวลิต หามนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม           อุตสาหการ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานซีเกทเทพารักษ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการเติบโตของข้อมูลและการบริหารงานด้านการผลิต ตลอดจนหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมกันและการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซีเกท ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

  มาสเตอร์การ์ดเสริมความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำด้านการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่ตลาดในประเทศไทย

มาสเตอร์การ์ดเส …

%d bloggers like this: