Breaking News
Home / ข่าวไอที / ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท  ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับ ดร. เชาวลิต หามนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม           อุตสาหการ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานซีเกทเทพารักษ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการเติบโตของข้อมูลและการบริหารงานด้านการผลิต ตลอดจนหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมกันและการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซีเกท ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับ รร. เทพศิรินทร์และเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ

ผนึกพลังเพื่ออน …

%d bloggers like this: