12/05/2022 11:55 pm

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงงานซีเกทเทพารักษ์

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท  ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  (แถวหลัง ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับ ดร. เชาวลิต หามนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม           อุตสาหการ (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และคณะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานซีเกทเทพารักษ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการเติบโตของข้อมูลและการบริหารงานด้านการผลิต ตลอดจนหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมกันและการฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซีเกท ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: