Breaking News
Home / ข่าวไอที / ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับสมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซีเกท ประเทศไทยต้อนรับสมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประเทศไทยต้อนรับสมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช ต้อนรับและให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาสเยี่ยมชมฐานการผลิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และประยุกต์ข้อมูลอันมีคุณค่าดังกล่าวกับการปฏิบัติงานในอนาคต

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจาก …

%d bloggers like this: