Breaking News
Home / ข่าวไอที / โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 11 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 11 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”  ปีที่ 11 จุดประกายเยาวชนไทยร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน 721,000  บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายพลวัฒน์ สามิดี ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในผลงาน “ผีเสื้อและดอกไม้” จากวรรณกรรมเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ และนางสาวปาลฉัตร ยอดมณี ผู้ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในผลงาน “โลกหลังความตายของลูกไก่” จากวรรณกรรมเรื่องตำนานลูกไก่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ริเริ่มโดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ และถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาจะมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ โดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะและวรรณกรรม

สำหรับปี 2560 นี้เป็นปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการ จัดการประกวดในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน” เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเปิดกว้างให้เยาวชนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่าง ๆ แล้วถ่ายทอดความประทับใจเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา พร้อมทุนการศึกษารวม 1,350,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดการประกวด ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูตัวอย่างหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์ท่านในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพได้ที่เว็บไซต์ www.intouchcompany.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2118-6953 และ 06-4939-9667 คณะกรรมการจะตัดสินผลงานรอบแรกในเดือนกันยายน 2560 จากนั้นตัดสินรอบสุดท้าย ประกาศผล จัดพิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ ระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับ อินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” สามปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 รวมไปถึงรางวัลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Award) ประจำปี 2558/2559 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA) และ รางวัล “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อไม่นานมานี้ อินทัช ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2016” และรางวัลหุ้นยั่งยืน จากงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2016 เป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.intouchcompany.com    www.facebook.com/intouchcompany

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

New NTT Ltd. Brand Launched in Thailand

The rebranding …

%d bloggers like this: