Breaking News

กลุ่มมิตรผล เปิดตัวโรง­ไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ สงขลา ครั้งแรกของการผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดผู้นำด้านพลังงานทดแทน

กลุ่มมิตรผล เปิดตัวโรง­ไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอเพาเวอร์ สงขลา ครั้งแรกของการผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดผู้นำด้านพลังงานทดแทน

กลุ่มมิตรผล เปิดโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ ผลิตไฟฟ้าจากไม้ยางพาราเป็นโรงแรกของกลุ่มฯที่จังหวัดสงขลา ตอกย้ำความเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลและพลังงานทดแทนในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้นจากวัตถุดิบการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น สานต่อแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เหลือใช้ (From Waste to Value) ของกลุ่มมิตรผล ด้วยการนำเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดด้านพลังงาน พร้อมตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ได้มาจากชานอ้อย (Alternative Power) ให้ได้ 200 เมกะวัตต์ภายในปีพ.ศ. 2563

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการธุรกิจ Alternative Power กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผลมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยมานานกว่า 60 ปี โรงไฟฟ้า พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ สงขลา เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของกลุ่มมิตรผลในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของกลุ่มที่ผลิตไฟจากไม้ยางพารา นับเป็นความภูมิใจที่สามารถต่อยอดประสบการณ์ไปสู่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยใช้วัสดุเศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตของกลุ่มพาเนล พลัส ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล และจากโรงงานแปรรูปไม้อื่น ๆ ในท้องถิ่นที่มีปริมาณกว่า120,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของกลุ่มมิตรผลในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชีวมวลในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น นอกจากชานอ้อยที่ทำมาโดยตลอด”

โรงไฟฟ้าชีวมวลพาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ สงขลา ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าให้โรงงานผลิตวัสดุทดแทนไม้ของกลุ่มพาเนล พลัส ตั้งแต่เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ High Pressure Boiler ใช้วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น อีกทั้งยังถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่มีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มด้วยระบบแผงโซล่าร์ผลิตไฟบนบ่อน้ำ (Solar Floating) กำลังการผลิต 20 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำดิบที่มีอยู่ภายในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการติดตั้งระบบการผลิตนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการระเหยของน้ำในบ่อด้วยเช่นกัน

นายสุวัฒน์กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพาราในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษไม้ที่เหลือใช้ภายในโรงงานและชุมชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้โรงงานผลิตวัสดุทดแทนไม้ในกลุ่มพาเนล พลัส สามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตสินค้าที่มาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วยการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้า 1 สตางค์ต่อ 1 หน่วยไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล และยังสมทบเพิ่มให้อีก 1 สตางค์ ต่อ 1 หน่วยไฟฟ้า เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนของกลุ่มมิตรผล ด้วยเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมในการคืนกลับให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ประเทศไทย)

มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มมิตรผล ที่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย เพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงานน้ำตาลและโรงงานอื่นๆ ในกลุ่มมิตรผล นอกจากนี้ ส่วนที่เหลือใช้ยังจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังชุมชน ถือเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทยทั้งหมด 7 แห่ง ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ตาก และเลย มีกำลังการผลิตรวม 522 เมกะวัตต์ สามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 

และการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค ได้ 191 เมกะวัตต์ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่อันดับที่ 1 ของไทย

 นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล กำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าทดแทนในรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากพลังงานชีวมวลจากชานอ้อย
ภายใต้กลุ่มธุรกิจ
Alternative Power Business โดยมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop และ Solar Farm กำลังการผลิตรวม 3 เมกะวัตต์ รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ผลิตจากแกลบ กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จังหวัดอยุธยา 

และไม้ยางพารา กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ในจังหวัดสงขลา   

 Mitr Phol Group the leader of Renewable Power is launching the 1st Rubber woodchips based Power Plant in Songkhla

Mitr Phol Group marked the first opening of Panel Plus Bio-Power Co.,Ltd.,’s rubber woodchips based power plant in Songkhla province. The move cements the group’s positioning as the highest ranking of private biomass-based power producer in Southeast Asia’s. Mitr Phol Group aim to expand power business size through 200 MW from non-bagasse fuel by 2020 under The Alternative Power Business Unit  by create a new business model which is using variety of local agricultural waste and based on the core business concept of “From waste to Value”

Mr. Suwat Kamolpanus, Managing Director of Mitr Phol’s Alternative Power Business, said: With the long term experience for over 60 years of operation of bagasse based power plant,
Mitr Phol now turns their experience to other Alternative energy and Panel Plus Bio-Power is the example of not only the first biomass power plant of Mitr Phol Group which is using Rubber woodchip fuel but also the first power plant in Southern region of Thailand.

“We are excited and proud of the first kind of technology which was designed to suit not only waste from our panel board business but also rubber woodchips which is available in nearby area. This new kind of technology will turn approximately 120,000 tons of rubber woodchips per year into electricity. This is a clear proof of our commitment of developing biomass power business through the use of diverse types of energy sources available in local areas in addition to bagasse,” said Suwat.

Panel Plus Bio-Power, the 9.9 megawatt power plant, is located near the Panel Plus Group in Hat Yai, Songkhla. It has generated electricity to Panel Plus Group since March 2017. The power plant is using high performance of combustion system and more environmentally friendly technology as it requires fewer raw materials and consume energy less than conventional boiler, especially the top loader system. The Electrostatic Precipitator (ESP) is also employed to reduce fly ash from boiler emission together with the first Solar Floating power plant. It is generated about 20 kW of electricity. This is a creative solution of Alternative Power Business and an example of management of water asset as evaporation pond to produce clean energy.

“More importantly, to promote our commitment of sustainable development, Panel Plus
Bio-Power contributes an additional 0.01 baht per unit to the community fund apart from the Government Community Development Fund with intention to empower local communities to develop its own environment, living and quality of life,” said Mr. Suwat.

About Mitr Phol Bio-Power

Mitr Phol Bio-Power is renewable energy business arm of Mitr Phol Group with focus on bagasse and agricultural residue cogeneration to produce clean, environmental friendly power for use in Mitr Phol Group’s sugar mills and other production facilities. The remaining power is supplied to the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and the Provincial Electricity Authority (PEA).

Currently Mitr Phol Group is the largest biomass power producer in Thailand with a total of 7 biomass power plants in Suphan Buri, Sing Buri, Khon Kaen, Chaiyaphum, Kalasin, Loei and Tak.  With the combined production capacity of 552 MW annually, the 7 plants reached agreements with EGAT and PEA to sell electricity amounting to more than 191 MW annually.

Mitr Phol is embarking on a new alternative power generation business as it has added solar rooftop and solar farm to its Alternative Power Business. This will boost total solar power generation capacity to
3 MW. Other activities include the 9.9 MW rice husk power plant in Ayutthaya province and the 9.9 MW bara woodchip power plant in Songkhla province

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กลับมาอีกครั้ง! โปรโมชั่นพิเศษ “DAYS OF PLAY” จากโซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ สิงคโปร์

กลับมาอีกครั้ง! …

%d bloggers like this: