Breaking News

ไอเน็ตและซินนาคอร์เพิ่มระดับความเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชั่นซิมบร้าแก่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยอาศัยความสำเร็จของไอเน็ตในการสามารถขยายฐานลูกค้าให้ซิมบร้าในตลาดภาครัฐ

ไอเน็ตและซินนาคอร์เพิ่มระดับความเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชั่นซิมบร้าแก่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย  โดยอาศัยความสำเร็จของไอเน็ตในการสามารถขยายฐานลูกค้าให้ซิมบร้าในตลาดภาครัฐ

 กรุงเทพมหานคร – ประเทศไทย, 18 พฤษภาคม 2560 – บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) ผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยและซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) ประกาศเพิ่มระดับความเป็นพันธมิตรกันมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชั่นซิมบร้าแพลตฟอร์มระบบอีเมล์ของซินนาคอร์ให้กับตลาดภาครัฐและภาคเอกชนระดับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการภาครัฐของทุก ๆ หน่วยงานให้มีความทันสมัยภายใต้แผนงานรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุการบูรณาการบริการภาครัฐที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใน 5 ปี

การทำการตกลงขยายระดับความเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของไอเน็ตในการนำเสนอระบบอีเมล์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันของซิมบร้าให้แก่ลูกค้าภาครัฐในประเทศไทย   ความสำเร็จของการทำการตลาดนี้ ทำให้ไอเน็ตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจของ   ซิมบร้าระดับแพลททินัม (Platinum) เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEA)  นอกจากนี้ไอเน็ตยังได้ย้ายระบบอีเมล์ของตนและชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรมาอยู่บนระบบของซิมบร้าอีกด้วย    ทั้งสองบริษัทได้ประกาศความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นโดยไอเน็ต ซินนาคอร์ และบริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบคลาวด์

“หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีความต้องการบริการมากขึ้นจากผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีชั้นนำล่าสุด  เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกใช้กัน   มีความสามารถขยายการรองรับงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเสถียรและน่าเชื่อถือสูง   อีกทั้งมีระบบความปลอดภัยในระดับโลก” คุณมรกต กุลธรรมโยธิน. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นและกล่าวต่อไปว่า “ความร่วมมือระหว่างไอเน็ตกับซินนาคอร์ผนวกกับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคลาวด์ของเราจะช่วยให้ไอเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภาครัฐและองค์กรธุรกิจได้อย่างครบครัน”

ซินนาคอร์ใช้ประโยชน์จากการเติบโตของ APIs และการเพิ่มขึ้นของคลาวด์มาออกแบบซิมบร้าให้เป็นระบบเปิด มีความสามารถในการขยายอย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ซิมบร้ายังสามารถขยายทางเลือกในการติดตั้งระบบที่จะปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าองค์กรในทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ตลอดจนองค์กรภาครัฐที่มีการกำกับดูแลขั้นสูง ผนวกกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงประสิทธิภาพของไอเน็ตด้วยศูนย์ข้อมูลล้ำยุคและสถาปัตยกรรมคลาวด์ ทำให้ไอเน็ตสามารถนำเสนอเป็นโฮสต์โซลูชั่นของซิมบร้าที่ส่งมอบบริการที่มีสมรรถภาพการทำงานระดับองค์กรขนาดใหญ่ในขณะที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าในการมีความเป็นอิสระของข้อมูลและระบบความปลอดภัยทั้งหมด (all data sovereignty and security requirement)

“การที่ไอเน็ตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจของซิมบร้าระดับแพลททินัมเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) นั้น  เพราะไอเน็ตได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการทำให้เราขยายธุรกิจจากโอกาสทางการตลาดในประเทศไทย” มาร์คัส โต้ว รองประธานฝ่ายขายและผู้จัดการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศญี่ปุ่น (APxJ) ของซินนาคอร์กล่าว “ที่ ซินนาคอร์ เราเชื่อมั่นในการสร้างประชาคมความร่วมมือ (collaborative community) ในการเป็นช่องทางให้เกิดการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในตลาดอีเมลล์และเครื่องมือในการทำงานร่วมกันในองค์กรต่อไป  เราพร้อมจะสนับสนุนไอเน็ตสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้ารวมทั้งเราจะสนับสนุนให้ไอเน็ตประสพความสำเร็จในการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นไปพร้อมกัน”

ตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1) อนาคตของอีเมล์นั้นสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมลล์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ซินนาคอร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง “ยุคการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมลล์ (Email’s Renaissance)” โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากพลังของความร่วมมือจะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น

ซิมบร้า คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์ ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล์ ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชท ซิมบร้ารองรับกล่องข้อความอีเมล์มากถึง 500 ล้าน mailboxes ทั่วโลกและทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการซิมบร้าที่ไว้วางใจได้กว่า 120 ราย

เกี่ยวกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) –INET

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่น คิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล

เกี่ยวกับซินนาคอร์ 

ซินนาคอร์ เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคที่มีความน่าเชื่อถือได้สูง สามารถให้บริการได้หลายแพลตฟอร์ม และเป็นคู่ค้าร่วมในการให้คำปรึกษาแก่คู่ค้าในการนำเสนอระบบ (revenue partner) สำหรับผู้ให้บริการวีดีโอ อินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ  รวมทั้งโรงงานผู้ผลิตพัฒนาอุปกรณ์ และองค์กรระดับโลก พันธกิจของซินนาคอร์ คือ การช่วยสนับสนุนให้คู่ค้าของซินนาคอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของตนมากขึ้น ลูกค้าจะใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและบริการของซินนาคอร์เพื่อขยายธุรกิจของตนและเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าในระบบบอกรับเป็นสมาชิก ( subscriber) ซินนาคอร์ยังให้บริการบริหารจัดการพอร์ทัล (portals) ให้บริการโซลูชั่นด้านการโฆษณา แพลตฟอร์มทางด้านอีเมล์และการทำงานร่วมกันในองค์กร รวมถึงโซลูชั่นด้านวีดีโอครบวงจร และการบริหารจัดตัวตนบนการคลาวด์ www.synacor.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชันระบบธนาคารดิจิทัลในงานทีซีเอฟประจำปี 2565

ในงานเทเมนอส คอ …

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: