Breaking News

ปูนซีเมนต์นครหลวง ซิสโก้ และฟูจิตสึ ผนึกกำลังวางรากฐานสำหรับ “อุตสาหกรรม 4.0”

ปูนซีเมนต์นครหลวง ซิสโก้ และฟูจิตสึ ผนึกกำลังวางรากฐานสำหรับ “อุตสาหกรรม 4.0”

 ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นระบบดิจิทัล

ด้วย โรงงานดิจิทัลอัจฉริยะ(Digital Connected Plant)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 28 เมษายน 2560 – บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของประเทศไทย ได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน Pervasive Network และระบบเชื่อมต่อไร้สายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี นับเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมในการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำจากซิสโก้ และบริการติดตั้งระบบจากฟูจิตสึ

การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “อินดัสเตรียล อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือ อินดัสเตรียล ไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) ของปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนระบบงานแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก รวมถึงเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยอาศัยการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Expert Collaboration) และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ WiFi และความถี่วิทยุ (RF) ที่หลากหลายรุ่นตามจุดต่างๆ ภายในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรง 3 โดยความร่วมมือจากฟูจิตสึ รวมถึงแอ็คเซสพอยต์ Cisco Aironet® 1532E จำนวน 374 เครื่องสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร และสวิตช์เครือข่าย Cisco® Industrial Ethernet (IE) 4000 Series จำนวน 40 เครื่อง จากซิสโก้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด (เดือนมีนาคม 2560) หลังจากที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เครือข่ายดังกล่าวสามารถรองรับอุปกรณ์พกพาได้อย่างไม่จำกัดจำนวน สามารถเชื่อมต่อได้ทุกเวลา ด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ย 1.3-1.5 กิกะบิตต่อวินาที

นอกเหนือจากการลดระยะเวลาการทำงานที่หยุดชะงักอย่างไม่คาดคิด (Downtime) ลดค่าบำรุงรักษารายปี และปัญหาอุปกรณ์ที่ขาดประสิทธิภาพแล้ว ปูนซีเมนต์นครหลวงจะใช้เครือข่ายนี้เป็นรากฐานสำหรับการติดตั้งโซลูชั่น IIoT ในอนาคต เช่น ระบบตรวจสอบติดตามตำแหน่งที่ตั้งแบบเรียลไทม์ของพนักงาน ผู้รับเหมา และอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรและเครื่องจักรภายในโรงงาน ความร่วมมือกับซิสโก้ และฟูจิตสึ ช่วยให้ปูนซีเมนต์นครหลวงสามารถพัฒนาระบบดิจิตอลที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด

คำกล่าวสนับสนุน

 คุณอิฑยา ศิริวสุกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า

“ในฐานะผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย เราตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว เครือข่าย Pervasive Network นี้จะช่วยให้เราสร้างความได้เปรียบจากการเริ่มดำเนินการก่อนองค์กรอื่นๆ ทั้งยังช่วยให้พนักงานและคู่ค้าได้รับประโยชน์จากระบบโมบิลิตี้ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยสำหรับการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

การร่วมมือของซิสโก้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการผลักดันคุณประโยชน์ของระบบเชื่อมต่อแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยี Internet of Things และฟูจิตสึในฐานะผู้ติดตั้งระบบชั้นนำระดับโลก ช่วยยกระดับประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของบุคลากร และช่วยให้เราพัฒนาการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” เรามีแผนที่จะขยายระบบดิจิตอลของเราสู่อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)”

 คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของซิสโก้

“รายงานอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่า การใช้จ่ายด้าน IoT ในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น 33,500 ล้านบาทภายในปี 2563 โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะมียอดการลงทุนในส่วนนี้ราว 15,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ผู้ผลิตก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยี Internet of Things  เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนช่วยในการติดตั้งระบบเชื่อมต่อภายในโรงผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 3 จังหวัดสระบุรี ของปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อวางรากฐานสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอลสำหรับอนาคต องค์กรธุรกิจอื่นๆ ควรพิจารณาโซลูชั่นนี้ที่ถือเป็นกรณีศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 โซลูชั่นดังกล่าวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของปูนซีเมนต์นครหลวงในฐานะผู้ผลิต พันธมิตรอุตสาหกรรม และองค์กรที่ดีเยี่ยมทั้งในประเทศไทย และในระดับภูมิภาค”

มร. อิจิ ฟูรูคาวา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสี (ประเทศไทย) จำกัด

ในยุคที่ทุกธุรกิจต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation หรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เราใช้ ฟูจิตสึ ดิจิทัล แพทฟอร์ม ในการเริ่มขับเคลื่อนบริการให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการเงินธนาคาร กลุ่มโลจิสติกส์และขนส่ง เรานำเสนอภาพรวมของดำเนินธุรกิจทั้งหมด เพื่อสร้างให้เกิด ธุรกิจดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนี้ ไม่เพียงแต่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีทีทันสมัย แต่เป็นการส่งผ่านความรู้ไปยังคนรุ่นต่อไปและสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อมวลมนุษย์ชาติ นั่นคือปรัชญาในการทำงานของฟูจิตสึ ที่ให้ความสำคัญกับคนและสังคมเป็นศูนย์กลาง (Human Centric Intelligence SOCIETY) และ SCCC คือความสำเร็จที่ ฟูจิตสึ ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งฟูจิตสึเชื่อว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับ SCCC จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลในองค์กรและขยายผลถึงความสำเร็จอุตสาหกรรมในภาพรวมและประเทศไทยด้วย

 เกี่ยวกับปูนซีเมนต์นครหลวง

ปูนซีเมนต์นครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นการผลิตปูนซีเมนต์หลังจากที่การก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 จากนั้นบริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2520  ปูนซีเมนต์นครหลวงผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมาในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้สำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ธุรกิจบริหารจัดการของเสียอย่างครบวงจร การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิตอล ปูนซีเมนต์นครหลวงดำเนินกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจระดับภูมิภาคในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย กัมพูชา ศรีลังกา บังคลาเทศ และเวียดนาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siamcitycement.com

เกี่ยวกับอินทรี ดิจิตอล

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ บริษัท ชิปมง อินทรี ซีเมนต์์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และ บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด โดย อินทรี ดิจิตอล มีแผนงานที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึงกลุ่มคู่ค้าภายนอกกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในอนาคตอีกด้วย

โครงการของ อินทรี ดิจิตอล ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ เวลา 5 ปี สำหรับรายได้จากกิจการพัฒนา Enterprise Software และ เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะครบกำหนดอายุในปี 2564

เกี่ยวกับซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และพันธมิตรของเรามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสทางด้านดิจิตอลสำหรับอนาคต  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามเราบน Twitter ได้ที่ @Cisco

สำหรับในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ได้รับการจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตรของบริษัท ซิสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิสโก้ ซีสเต็มส์

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันฟูจิตสึมีบุคลากรให้บริการลูกค้าประมาณ 156,000 คนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราใช้ประสบการณ์และศักยภาพของ ICT เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้กับลูกค้าของเรา ฟูจิตสึ (TSE: 6702) มียอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ 4.7 ล้านล้านเยน (ประมาณ 4 หมื่น 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์) ในปีงบประมาณเมื่อสิ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

โค้งสุดท้าย Shop Online ได้จุใจกับ MAHAJAK YEAR END SALE 2020 สินค้าลำโพง และหูฟัง JBL, HARMAN KARDON ลดสูงสุด 30% พร้อมโปรฯ ซื้อคู่สุดคุ้มและรับของสมนาคุณฟรี!!

โค้งสุดท้าย Sho …

%d bloggers like this: