Breaking News

คอนกรีต เอเชีย 2017 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค IOT

คอนกรีต เอเชีย 2017 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค IOT

 ( เมษายน 60) – อิมแพ็ค ร่วมกับ พันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เดินหน้าจัดงาน Concrete Asia 2017หรืองานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านคอนกรีตระดับเอเชีย ซึ่งมุ่งเน้นตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค IOT หลังจากปีที่ผ่านมาผลตอบรับดีเยี่ยมจึงกลับมาจัดงานอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่โดยผนึกกำลังผู้ประกอบการกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและเปิดเวทีพบปะผู้ซื้อตัวจริงกว่า 100 รายจากทั่วโลกคาดมีผู้สนใจเข้าชมงานอีกกว่า 10,000 รายตลอด 3 วันของการจัดงานตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช เลขาธิการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาครัฐและเอกชนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีเป้าหมายและดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจนเฉกเช่นกับรัฐบาลไทยที่มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2.2 ล้านล้านบาท ครอบคลุมทั้งสามระบบขนส่งหลัก คือ ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำเหตุนี้จึงส่งผลให้มีการใช้ปูนซีเมนต์และคอนกรีตของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า

“สำหรับโครงการที่กำลังก่อสร้าง และโครงการในอนาคตในประเทศไทย อาทิ ตึกมหานคร ตึกลุมพินี โครงการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง ส่งผลให้ความต้องการทางด้านวัสดุก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ที่เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้คาดการณ์อีกว่าความต้องการปูนซีเมนต์จะเติบโตขึ้นถึง 4% หรือ 36 ล้านตัน”

อีกทั้งปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้ามามีบทบาทในทุกๆ อุตสาหกรรม แม้แต่อุตสาหกรรมโครงสร้างคอนกรีตและอาคารก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน โดยการเปลี่ยนไปสู่ยุค IOT หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(Internet of Things)หมายถึงเครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถผสานโลกกายภาพกับระบบคอมพิวเตอร์ได้แนบแน่นมากขึ้น ผลที่ตามมาคือประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอนกรีตต้องทำความเข้าใจเปิดรับIOT ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงซัพพลายเออร์ และลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ภูมิภาคเอเชียต้องเร่งเครื่องมากกว่านี้ หากจะพัฒนาภูมิภาคให้มีการเติบโตในทุกด้าน โดยการนำ IOT มารวมอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งประเทศไทยในตอนนี้ได้อยู่ในฐานะประเทศผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของการเติบโต และศักยภาพของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างไร้คู่แข่ง

ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษา สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมคอนกรีตในประเทศไทยจะต้องคิดแนวทางปฏิบัติล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ถูกลดบทบาทและความสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อุตสาหกรรมก่อสร้างควรมุ่งเน้นไปที่ นวัตกรรม เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับเครื่องจักร และการทำงานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มิสโรสริน อึ้งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ส คอนซัลทั่นซี่กล่าวว่าจากบทบาทความสำคัญอุตสากรรมก่อสร้างในยุค IOTและความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดงานConcrete Asia หรืองานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและการสัมมนาวิชาการด้านคอนกรีตระดับเอเชีย จึงจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกิจกรรมกลางแจ้ง โดยConcrete Asia 2017 ได้จัดให้มีการสัมมนาAsian Concrete Conference 2017 วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 โดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการก่อสร้าง และคอนกรีต จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างคอนกรีตท่ามกลางความท้าทายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รวมถึงนวัตกรรมด้านการก่อสร้างและการจัดการ, กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่, วิศวกรรมแผ่นดินไหว, การบรรเทาภัยพิบัติ, นวัตกรรมด้านการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม, การก่อสร้างคอนกรีตที่ยั่งยืน / ลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก และวัสดุในคอนกรีต/การก่อสร้างConcrete Asia 2017 เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และเครื่องจักรสำหรับคอนกรีตบนพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคาร และลานกลางแจ้งเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานสามารถเจรจาธุรกิจ และทดลองใช้เครื่องจักรได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแบ่งการประชุมออกเป็น 3 เวที โดย ACCI, TCA และผู้จัดงาน Concrete Asia 2017 เพื่อให้งานนี้เป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแบ่งปันความรู้และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค

“ดิฉันรู้สึกยินดีในความสำเร็จของงาน Concrete Asia ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยจำนวนผู้เข้าชมงาน 7,339 รายจาก 33 ประเทศ สำหรับงาน Concrete Asia ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ เราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมในระดับภูมิภาค อาทิAsian Concrete Construction Institute (ACCI) และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (Thailand Concrete Association: TCA) สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศจีน สาขาคอนกรีตของ (CCIA) สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย (CIT) สภาพัฒนาการอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศอินเดีย (CIDC), สมาคมเทคโนโลยีไร้ท่อประเทศอินเดีย (IndSTT), สมาคมคอนกรีตผสมเสร็จแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย (NRMCA), สมาคมคอนกรีตผสมเสร็จ ประเทศสิงคโปร์ (RMCAS) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)ตลอดจนการจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และโชว์เครื่องจักรที่ลานกลางแจ้ง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เปิดศึกคนออนไลน์  My Mate Nate สร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการยูทูบเบอร์ไทย จัดศึกแลกหมัด “IDOL FIGHT THAILAND”ร่วมทำความดี

เปิดศึกคนออนไลน …

%d bloggers like this: