Breaking News

วิศวลาดกระบัง เผยเร่งผลิตวิศวกรระบบราง รองรับรถไฟฟ้า 10 สาย

วิศวลาดกระบัง เผยเร่งผลิตวิศวกรระบบราง รองรับรถไฟฟ้า 10 สาย 

ขณะที่การคมนาคมขนส่งทางรางมีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง คาดกันว่าประเทศไทยจะมีความต้องการบุคลากรระบบขนส่งทางรางรวม  24,000 คน ซึ่งมีทั้งวิศวกร ช่างเทคนิค และสาขาอื่นๆ จึงมีคำถามว่าจะผลิตและพัฒนาบุคคลากรระบบรางเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้า 11 สายใน กทม.และปริมณฑล

ที่เปิดบริการไปแล้ว 1 สาย  คือ สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ, ส่วนอีก 10 สายนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยจะแล้วเสร็จในปี 2561 – 2565 ได้แก่ สายสีน้ำเงิน ท่าพระ-บางซื่อ, สายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ, สายสีแดง รังสิต-บางซื่อ, สายสีเขียว หมอชิต-คูคต, สายสีแดงเข้ม รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต), สายสีแดงอ่อน (ชานเมือง) บางซื่อ-หัวหมาก, สายสีแดงเชื่อมแอร์พอร์ตลิ้งค์ ดอนเมือง-พญาไท, สายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี, สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี, สายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวว่า ระบบขนส่งทางรางเป็นเทรนด์ของการพัฒนาเมืองทั่วโลกและเป็นทางเลือกของประชาชนในการเดินทางในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดพลังงานและปลอดภัย รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งซึ่งบ้านเรามีมูลค่าสูงปีละ 1.75 ล้านล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนทีสูงเมื่อเทียบกับจีดีพีรวมของประเทศที่มีมูลค่า 11.5 ล้านล้านบาท จากแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ปี 2558 – 2565 ครอบคลุม โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับวิ่งระยะทางไกลและนวัตกรรมบริการ  รถไฟโดยสารระหว่างเมืองและรถไฟขนส่งสินค้า เราควรเร่งส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยพัฒนาบริการและผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆด้วย เนื่องจากเรามีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ ส่วนคุณสมบัติและความท้าทายของวิศวกรระบบรางในยุค 4.0 จะต้องเรียนรู้ ปรับตัวให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ สามารถเชื่อมโยงกับดิจิตัลและอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT: Internet of things) นำข้อมูลและการเชื่อมต่อมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานมากขึ้น

ผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ พิมสาร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางส่วนใหญ่อยู่ในระดับวิศวกรทั่วไป เรายังขาดแคลนทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคด้านการบำรุงรักษาระบบรางและการจัดการระบบราง จากที่ สนง.คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้คาดการณ์ความต้องการบุคลากรระบบราง เพื่อรองรับรถไฟ 11 สาย ในระหว่างปี 2558 –2565 มีจำนวนรวม 24,000 คนนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแบ่งเป็นวิศวกร 4,500 คน ช่างเทคนิค 9,100 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก 10,400 คน ประเทศไทยน่าจะผลิตได้เพียงพอ จากการพัฒนาบุคลากรในความร่วมมือของ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ,ภาคผู้ประกอบการเดินรถไฟ, ภาคการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยแบ่งเป็นการผลิตบุคคลากรใหม่ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางในระดับปริญญาตรี, หลักสูตรอนุปริญญาช่างเทคนิค, การฝึกอบรมพัฒนาโดยผู้ประกอบการขนส่งทางรางและผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทยซึงขณะนี้มีความต้องการ 8,000 ตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจโดยยังไม่รวมโครงการรถไฟไทย-จีน

ประสานพลังประชารัฐและภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย 7 แห่งและเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะศึกษาต่างๆเร่งผลิตวิศวกร ผู้ช่วยวิศวกร และช่างเทคนิคระบบราง เตรียมความพร้อมบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะรองรับระบบขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้า 10 สาย รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางมาตรฐาน    ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้เปิด หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมขนส่งทางราง เป็นแห่งแรกของไทยและอาเซียน เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2556 ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษามาแล้วทั้งหมด 4 รุ่น มีนักศึกษารวม 150 คน และในปีการศึกษา 2560 จะเปิดรับ 40 คน หลักสูตรที่ตอบโจทย์และห้องแล็บที่ก้าวหน้าทันสมัยช่วยให้องค์กรต่างๆ ประหยัดระยะเวลาในการฝึกงานเมื่อรับเข้าทำงาน หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางมุ่งเน้นเทคโนโลยีและการจัดการการขนส่งทางราง องค์ประกอบและการออกแบบระบบรางรถไฟ การตัดรางรถไฟ การซ่อมบำรุงรถไฟ ศึกษาการทำงานของระบบต่าง ๆ ของรถไฟ การวิเคราะห์แรงต้านและการใช้พลังงานของรถไฟ รวมถึงด้านการควบคุมการจราจรของรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ (Rail Signaling) และการวางแผนงานระบบขนส่งทางราง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์ความปลอดภัยของการเดินรถไฟและรางรถไฟ

ประชาชนคนกรุงเทพฯ หวังว่าการพัฒนาคุณภาพระบบรางให้ทัดเทียมนานาประเทศและรองรับวิถีใหม่ไทยแลนด์ 4.0 จะนำมาซึ่งการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ความปลอดภัย บริการที่ทันสมัยและสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการซ่อมบำรุง  และป้องกันอุบัติเหตุด้วย

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Printserv By Metro Systems increases Digital Printing Capability.

Mr. Thongchai L …

%d bloggers like this: