Breaking News
Home / ข่าวไอที / กทปส. หนุน PTEC มุ่งพัฒนา “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง – OATS” ยกระดับการทดสอบมาตราฐานด้านโทรคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล

กทปส. หนุน PTEC มุ่งพัฒนา “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง – OATS” ยกระดับการทดสอบมาตราฐานด้านโทรคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล

. หนุน มุ่งพัฒนา “โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง – OATS” ยกระดับการทดสอบมาตราฐานด้านโทรคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล

เนื่องด้วยประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดสนธิสัญญาทางการค้าด้านโทรคมนาคม (Telecommunication Mutual Recognition Agreement: MRA) กับประเทศต่างๆ ในโลก เนื่องจากยังไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานและสามารถทำการทดสอบด้านโทรคมนาคมประเภทเครื่องส่งได้ จึงเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคมที่ผลิตขึ้นจากประเทศไทย ไม่สามารถนำออกสู่ตลาดโลกได้

ด้วยเหตุนี้ กทปส. หรือสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. จึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเงินทุนให้แก่ โครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง : Open Area Test Site: OATS” ให้แก่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ PTEC) เพื่อดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร PTEC อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนาการควบคุมมาตรฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยในสุขภาพของมนุษย์แต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์สื่อสาร  และเพื่อทดสอบ EMC หรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในด้านโทรคมนาคมและด้านอื่นๆ และการสอบเทียบสายอากาศย่านความถี่แบบกว้าง ตามนโยบายของ กสทช.

 ดร. ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และในฐานะนักวิจัยและผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ PTEC ไม่มีพื้นที่ทดสอบโทรคมนาคมอ้างอิง เนื่องจาก PTEC มีห้องทดสอบขนาด 3 เมตร ทำให้ไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เมตรได้ ประกอบกับห้องทดสอบที่มีอยู่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนการใช้งานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมบางประเภทได้จริง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นกลางแจ้ง รวมถึงไม่สามารถทดสอบระบบโทรคมนาคมขนาดใหญ่ และอุปกรณ์จานดาวเทียมได้  ดังนั้นโครงการก่อสร้างพื้นที่ทดสอบแบบเปิดโล่ง หรือ OATS จึงมีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันด้านโทรคมนาคมในระดับนานาประเทศ”

ดร. ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากโครงการก่อสร้าง OATS ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ทาง PTEC ก็จะสามารถให้บริการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ ทดสอบด้าน EMC สำหรับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเพื่อการนำเข้าและส่งออก ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม ด้านความปลอดภัยของมนุษย์และสุขภาพต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ด้านคุณสมบัติและสอบเทียบสายอากาศชนิตต่างๆ และด้านยานยนต์ และระบบสื่อสารอัจฉริยะบนรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมที่ใช้ในงานทางการทหาร รวมถึงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสำนักวิศวกรรมโทรคมนาคม ตามนโยบายของ กสทช. อีกด้วย”

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กทปส. https://btfp.nbtc.go.th หรือ Facebook: กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แชฟฟ์เลอร์จับมือมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผนึกกำลังดันโซลูชั่น e – F@ctory 

แชฟฟ์เลอร์จับมื …

%d bloggers like this: