Breaking News
Home / ข่าวไอที / VGI รับยุค Big Data -เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาด

VGI รับยุค Big Data -เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาด

รับยุค Big Data -เทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มศักยภาพเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

ตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาด

วีจีไอ โกลบอล มีเดีย หรือ VGI เผยการเปลี่ยนแปลงของสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH Media) จากผู้สร้างการรับรู้ของแบรนด์สู่การเป็นผู้สร้าง engagement โดยผนวกเข้ากับดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบุอนาคตอันใกล้ OOH Media จะกลายเป็นทางเลือกของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการรับรู้สื่ออย่างเฉพาะกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ให้บริการและลูกค้า ผ่านวิธีการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ศูนย์กลางสื่อโฆษณาภายใต้ฐานข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Data Centric Media Hypermarket)  เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการสื่อโฆษณาต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับสื่อ เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลทั่วไปมีการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างอิสระ เลือกทำกิจกรรมระหว่างวันที่ขึ้นอยู่กับความชอบและความสนใจส่วนบุคคล ไม่ได้มีการใช้ชีวิตที่จำเจเหมือนในอดีต ซึ่งเกิดจากปัจจัยการพัฒนาของดิจิทัล เทคโนโลยีและสมาร์ท ที่เข้ามีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

จากกระแสดังกล่าวดิจิทัลเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH Media) จากเดิมทำหน้าที่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไม่จำกัดกลุ่ม (mass audience) หรือถูกมองว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) ที่ทำหน้าที่เพียงสร้างการรับรู้สื่อโฆษณาให้แก่บุคคลทั่วไป มาสู่การเป็นช่องทางการสื่อระบบสองทาง (two-way-communication) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงและเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก ที่มีประสบการณ์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น Bluetooth, QR , Augmented Reality – AR, Near Field Communication – NFC, Beaconเป็นต้นvgi-global-media

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล่านี้ทำได้เพียงเปิดช่องทางให้มีการเข้าถึงผู้คนทั่วไปผ่านทางการใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักการตลาดและนักโฆษณาที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ (Targeted audience) ในช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด (Return-on-Investment: ROI) ดังนั้น จึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดีย ที่ผู้บริโภคจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ความสนใจในผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่บ่งบอกความเป็นตนเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการสร้างข้อมูลทางสถิติประชากร (Demographic) และข้อมูลทางจิตนิสัย (Psychographic) ของผู้บริโภค ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภค และสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ VGIกล่าวว่า บริษัทฯ จึงเผชิญความท้าทายที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของขอบเขตธุรกิจสื่อโฆษณาและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงการตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมสื่อโดยรวม ที่ต้องการโฟกัสไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มักจะใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลทางสถิติที่ได้มาจาก Big Data และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการสื่อสารและสร้างกิจกรรมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า ที่มีความสนใจแตกต่างกันแต่ละกลุ่ม ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของสื่อโฆษณานอกบ้านโดยมี Big Data เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจถึงตัวตนของผู้บริโภคแต่ละราย มีพฤติกรรมความชอบแบบใด แล้วมีวิธีอย่างไรที่ผู้ประกอบการฯ จะสามารถเข้าถึงคนเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง

“การใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียของผู้บริโภค จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางของคำตอบและทางเลือกที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า Big Data เป็นข้อพิสูจน์ ที่ดีที่สุดในการชี้วัดผลตอบแทนการลงทุนให้กับทั้งนักการตลาดและนักโฆษณาได้เป็นอย่างดี” นายสุรเชษฐ์ กล่าว %e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82_2

***************************************

 เกี่ยวกับ บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เมษายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี แอนด์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เมื่อ ธันวาคม 2541 ในอดีต วีจีไอ มุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าและพื้นที่บนสถานีต่างๆ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้บริการอยู่ในพื้นที่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งในปี 2552   วีจีไอ ได้เพิ่มทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทโดยการเข้าซื้อกิจการบริษัท พ้อยท์ ออฟ วิว จำกัด ซึ่งให้บริการในส่วนของสื่อโฆษณาแบบ ดิจิทัล สกรีน ในอาคารสำนักงานหลักๆ ในย่านศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร จากนั้นเมื่อต้นปี 2559 วีจีไอได้ประกาศเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ (The Nationwide Integrated Media Platform) ในฐานะผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยก้าวแรก คือ การเข้าซื้อกิจการ บริษัทมาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) “MACO”  หนึ่งในผู้ให้บริการหลัก ในส่วนของป้ายโฆษณาบิลบอร์ดซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เมื่อ มิถุนายน 2559 จากนั้นยังได้ขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาการบิน โดยเข้าถือหุ้นใน บริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ในปีเดียวกัน วีจีไอ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค (Solution provider) โดยผนวกรวมธุรกิจสื่อทั้งในส่วนของธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนี้ วีจีไอ ได้ยกระดับความสัมพันธ์กับ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (Bangkok Smart System Holdings Co.,LTD. – BSSH) ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบ ดิจิทัล มีเดีย และ Big Data ซึ่งในการจับมือกันทางด้านธุรกิจครั้งนี้ จะเป็นการนำ วีจีไอ ไปสู่ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาแบบออนไลน์ จากในอดีตที่เคยให้บริการแค่เพียงในส่วนสื่อโฆษณาแบบออฟไลน์ โดยพัฒนามาจากข้อมูลที่ได้จาก Big Data ของ บีเอสเอส ซึ่งจะทำให้ วีจีไอ เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่ตอบโจทย์และให้ทางเลือกที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผู้บริโภคได้อย่างรอบด้าน และสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบโจทย์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำการเดินทางไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของบริษัท เมื่อ Big Data ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญและศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวม

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

TikTok ชวนคนไทยมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะในแคมเปญครีเอท #เรื่องใหญ่เล่นเล็ก #เรื่องเล็กเล่นใหญ่ 

TikTok ชวนคนไทย …

%d bloggers like this: