Breaking News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ จัดประชุมเทคโนโลยีวิศวกรรม : ICET 2016 ณ เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จับมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ จัดประชุมเทคโนโลยีวิศวกรรม : ICET 2016 ณ เมืองโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือด้านวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศก้าวไกล ล่าสุด งานประชุมเทคโนโลยีวิศวกรรม International Conference on Engineering and Technology หรือ ICET 2016 เป็นความร่วมมือพัฒนาวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ศาสตราจารย์ โซโตมิ อิชิฮาระ (Prof.Sotomi Ishihara) อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะจากวิศวลาดกระบัง สจล.  ณ เมืองโทยามะ ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ โซโตมิ อิชิฮาระ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ, ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล., รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีวิศวลาดกระบัง  ด้านคณะกรรมการจัดงาน ประกอบด้วยอาจารย์จากทั้ง 2 สถาบัน นำโดยศาสตราจารย์ฮิโตชิ นิชิดะ ศาสตราจารย์จุนโกะ ชินไก, รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง และผศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแลก   เปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์(Material Engineering) วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ มีการลงพื้นที่ศึกษาการผลิตวัสดุอะลูมิเนียมที่เมืองโทยามะ ซึ่งเป็นเมืองท่าอุตสาหกรรม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักสูตรวิศวกรรมทางทะเล (Maritime Engineering)

              ในงานประชุม ICET 2016 ผู้เชี่ยวชาญจากไทยและญี่ปุ่นได้ถกเถียงและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสบการณ์หลายด้าน ในโอกาสนี้  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำเสนอประสบการณ์วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ในปี 2011 จากสาเหตุฝนตกหนักและการบริหารจัดการอย่างไม่เป็นระบบ ธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับผลกระทบไปด้วย รศ.ดร.คมสัน ได้เสนอกรณีศึกษา ลาดกระบังโมเดล เป็นการแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบัง โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกัน  ได้เริ่มต้นพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาสร้างเป็นเครื่องมือในการเร่งความเร็วน้ำ ผลักดันใต้ผิวน้ำ ระดมเครื่องสูบน้ำ เพื่อไล่น้ำจากด้านเหนือของเขตลาดกระบังลงสู่ด้านใต้ให้เป็นระบบ เป็นแผนผลักดันน้ำโดยชุมชน ทางสจล. ยังได้นำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในวิกฤติอุทกภัยและการบริการชุมชน ได้แก่ เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมผ่านระบบมือถือ (Smart Water Level Sensor System ) เป็นระบบวัดน้ำที่ติดตั้งที่บ้านหรือในชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง  เมื่อน้ำท่วมสูงถึงระดับที่ตั้งไว้จะส่งสัญญาณเตือนเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ ,เครื่องผลิตน้ำโอโซน โดยโอโซนจะทำออกซิเดชั่นและรีดักชั่นสารประกอบที่เป็นพิษให้สลายโครงสร้าง ทำให้น้ำสะอาดและปราศจากเชื้อโรค, เป็ดน้อยเตือนภัย (Floodduck) เป็นเครื่องมือตรวจวัดกระแสไฟรั่ว เมื่อพบกระแสไฟฟ้ารั่ว จะส่งเสียงและมีไฟแดงขึ้นในตัว และสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ในรัศมี 1 ตารางเมตร และความลึก 50 เซนติเมตร  มีดีไซน์น่ารักและใช้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป, หมุดปักมวลน้ำฝังระบบ GIS  สามารถวัดระดับน้ำแนวตั้งโดยใช้แผงโซลาร์เซลขนาดเล็ก ใช้งานได้บนมือถือระบบแอนดรอยด์  ทำให้ประชาชนได้รับทราบเหตุการณ์ของระดับน้ำได้อย่างสะดวกและทันท่วงที  ทั้งนี้ทางสจล. ยังให้คำปรึกษาแนะนำความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยมีทีมงาน “หมอไฟ”ของนักศึกษาและคณาจารย์สจล. ที่ช่วยชุมชนในการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเบื้องต้น เช็คเบรคเกอร์ ทดสอบปลั๊กไฟ และมีทีม “หมอบ้าน” ที่จะคอยให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมอีกด้วย3-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-icet-2016-at-toyama_-medium 7-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-medium %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1-icet-2016-%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1

           ศาสตราจารย์ โซโตมิ อิชิฮาระ (Prof.Sotomi Ishihara) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า  ในงานประชุม ICET 2016 มีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทางวิชาการของทั้ง 2 สถาบัน จำนวนรวมกว่า 40 ผลงาน   ผลงานที่น่าสนใจได้แก่ การเพิ่มความเข้มข้นของของเหลวโดยใช้วิธีการแช่แข็งด้วยอัลตร้าโซนิค (Freeze Concentration of Aqueous Solution with Supersonic Radiation),  การวิเคราะห์วัดค่าฟลูออไรด์ด้วยแทบเล็ต (Simple Color Analyzer for Fluoride Using Tablet Device),   การทำน้ำมันถั่วเหลืองเป็นผงอัดเม็ดแคปซูล (Encapsulation of Soybean Oil Using Soyprotein and Dextren Prepared by Freeze-drying) และ การวัดคุณภาพน้ำด้วยแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์  (A Development of Water Quality Measurement Application on Android Device) นับเป็นงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาความก้าวหน้าของการพัฒนาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิต ณ โรงงานวัสดุอะลูมิเนียม เมืองโทยามะ มีความน่าสนใจคือ ระบบการผลิตขนาดใหญ่ ก้าวหน้าทันสมัย มีประสิทธิภาพและใช้บุคลากรจำนวนน้อย จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่ท่าเรือและลงสำรวจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรือที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางเรือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมทางทะเล  โครงสร้างเรือ กลไกการทำงานของเรือ การออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเรือ รวมไปถึงวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศในเรือ

นักวิชาการจากทั้งสองสถาบัน ได้แสดงข้อคิดเห็นสรุป แนวโน้มของวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับความสนใจและจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ได้แก่ 1. วิศวกรรมเครื่องกลและการเกษตร  เน้นวิจัยพัฒนาออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการเกษตร  ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ 2. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นถึงการจัดการพลังงานทดแทน    การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเอากลยุทธ์และนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น โดยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม          3. วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดิจิตอลและเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และถูกต้องแม่นยำ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน  4. วิศวกรรมชีวการแพทย์และวิศวกรรมอาหาร การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องจักรและกระบวนการผลิตแปรรูปอาหาร ที่สนองตอบคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ   5. เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/วัสดุนาโน เพิ่มคุณภาพในผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ โดยออกแบบการทำงานของเครื่องมือวัด บำรุงรักษา กระบวนการผลิตต่างๆ โดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นตัวรับ-ส่งค่าไปให้ระบบควบคุม (Controller) และประมวลผล 6. การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นการสร้างและบริหารธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและสินค้าทางวิศวกรรมให้ประสบความสำเร็จ

ICET 2016 นับเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากร ระบบการเรียนการสอน ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมายาวนาน ทั้งนี้ในปีหน้าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ICET 2017 ครั้งต่อไปในประเทศไทย

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Printserv By Metro Systems increases Digital Printing Capability.

Mr. Thongchai L …

%d bloggers like this: