Breaking News

สจล. จัด KMITL Innovative Award 2016 แนวคิด “Digital Life for 21st Century” ประกวดนวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทย เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอลแห่งศตวรรษที่ 21

สจล. จัด KMITL Innovative Award 2016 แนวคิด “Digital Life for 21st Century”ประกวดนวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทย เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอลแห่งศตวรรษที่ 21

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดโครงการ KMITL INNOVATIVE AWARD 2016 ภายใต้แนวคิด “Digital Life for 21st Century”  เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลาย นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ แสดงความสามารถพลังความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้เข้าประกวดชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวว่า “ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตคนในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ การสื่อสาร การเดินทาง การศึกษา การเกษตร ฯลฯ  สจล. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยฝีมือเยาวชนไทย และ ต้องการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิด และจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแนวคิดของปีนี้ “Digital Life for 21st Century”  สื่อให้เห็นชัดเจนถึงการที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว และเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตประจำวันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 นี้”

รายละเอียดการแข่งขัน

  • จำนวนสมาชิก ทีมละ 2 – 5 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)
  • รูปแบบการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ   เทคโนโลยี
  • ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเท่า
  • ระยะเวลาส่งผลงาน วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2559

ตัดสินรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประกาศผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
ทางเว็บไซต์www.engineeringexpo.com ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับเงิน 5,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาสร้างสรรค์แนวคิดให้เกิดเป็นชิ้นงานจริงนำมาจัดแสดงและตัดสินผู้ชนะเลิศใน “งานวิศวะ’ 59
(Engineering Expo 2016)” ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และลงทะเบียนได้ที่ www.engineeringexpo.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 322 2111 ต่อ 315 – 316 อีเมล์ engineeringexpo2016@gmail.com

awards 2016 - รอบ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน
awards 2016 – รอบ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

วันเดียวเที่ยวทั่วไทย TK Park พาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมไลฟ์สด ‘Tour from Home’

วันเดียวเที่ยวท …

%d bloggers like this: