12/03/2022 1:25 pm

แวลลูฯ ขอแนะนำสุดยอดอุปกรณ์โหลดบาลานซิ่ง F5 Local Traffic Manager 2000 seriesf5_traffic_manager2000s

(15 ส.ค. 59)…เดอะแวลลูซิสเตมส์ ขอแนะนำอุปกรณ์กระจายโหลดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Load Balancer) จาก F5 Networks รุ่น Local Traffic Manager 2000 series นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความหยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งอุปกรณ์มีความเข้าใจทางด้านแอพพลิเคชันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายแอพพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกระจายโหลดนั้น ทำให้การทำงานแอพพลิเคชันขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงลดการหยุดชะงักของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วย ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่องขึ้นไป และยังมีแหล่งจ่ายไฟแบบทดแทนกันได้ โดยมีแหล่งจ่ายไฟหลักกับแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อทำงานทดแทนกัน โดยอุปกรณ์รุ่นนี้ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิคอย่างครบถ้วน

อุปกรณ์กระจายโหลดของ F5 มีหน่วยประมวลผล ASICs ที่ใช้ประมวลผลโดยเฉพาะจึงสามารถมีส่วนช่วยบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยในการการกระจายโหลด รวมถึงการเข้ารหัสและถอดรหัสแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SSL offload) ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นลดภาระการทำงานในส่วนนี้ออกไปได้อย่างมหาศาล และอุปกรณ์ยังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Monitoring) ที่หลากหลาย ก่อนที่จะบริหารจัดการกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ๆ อีกด้วย ทั้งนี้อุปกรณ์มีความยืดหยุ่นที่สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทีซีแอล เพื่อรองรับการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แอพพลิเคชันที่มีความเฉพาะเจาะจง ทำให้การบริหารจัดการนั้น ๆ เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร.0-2661-6666, 0-2261-2900

 เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หรือแวลลูฯ เป็นบริษัทในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ทั้งสองบริษัทต่างมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีช่องทางในการจัดจำหน่ายกว่า 25,050 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาว ปัจจุบันวีเอสทีกรุ๊ปเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง

แวลลูฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสำนักงานสาขาที่พม่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู เมียนมาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด และสำนักงานสาขาที่กัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู (กัมพูชา) จำกัดเพื่อขยายธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร.0-2661-6666, 0-2261-2900 ต่อ 1133 หรืออีเมล pr@value.co.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: