11/28/2022 9:42 am

โครงการโลกนิทานของหนู

แวลลูฯ นำนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนู ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย จ.สมุทรสาคร

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ในเครือวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป เจ้าของโครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการแก่เด็ก ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาถึงปีที่ 10 แล้ว ยังคงเดินหน้ายึดมั่นตามเจตนารมย์ดั้งเดิมที่จะสร้างห้องสมุดสุดจินตนาการ มอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ โดยปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนูของโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่สร้างให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 อีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 36 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมลงพื้นที่เพื่อวาดภาพฝาผนังและกำแพงห้องสมุดในสวน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืนจึงแล้วเสร็จbanplaiklongnoi_renovate01 banplaiklongnoi_renovate02

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานโครงการโลกนิทานของหนู กล่าวถึงการปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนูครั้งนี้ว่า “ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างยิ่งครับ ที่ให้เกียรติโครงการของเราเข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับห้องสมุดโลกนิทานของหนู ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านงานศิลปะ ทุกภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้นจึงมีความสวยงาม มีความหมาย และมีเทคนิคการสร้างผลงานที่สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ มีส่วนช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างมาก นับเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราเคยทำกันมาเลยทีเดียว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าห้องสมุดมาอ่านหนังสือกันมากยิ่งขึ้น และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอาจจะมีนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการวาดภาพงานศิลปะบนผนังโครงการโลกนิทานของหนู ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาฝีมือขึ้นจนกลายเป็นศิลปินแห่งชาติในอนาคต ซึ่งคงจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ครั้งหนึ่งศิลปินแห่งชาติเคยได้มาสร้างสรรค์ผลงานในห้องสมุดโลกนิทานของเรามาแล้ว

สำหรับโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยนั้นเป็นห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งที่ 4 สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ผ่านการใช้งานอย่างเต็มที่มาเป็นระยะกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งนโยบายของโครงการเรานั้นจะไม่เหมือนกับที่อื่น เพราะเราเน้นการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เรามีซื้อเพิ่มเติมสมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี เราดูแลแม้แต่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้และเบาะรองนั่ง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นในห้องสมุดเราก็ช่วยดูแล ติดตั้งและซ่อมแซมให้เมื่อเกิดการชำรุด ในแง่ของบรรณารักษ์เราก็มีการจัดงบประมาณเพื่อว่าจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์มาประจำห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดสามารถเปิดทำการได้ตลอดเวลา รองรับการเข้ามาใช้งานของนักเรียนทุกเวลา จะเห็นได้ว่าจากโครงการเริ่มต้นเมื่อปีแรกจนกระทั่งถึงปีปัจจุบัน เรามีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเราให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานของนักเรียนอย่างเต็มที่ ผมจึงเชื่อมั่นว่าโครงการโลกนิทานของหนูของเรานั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุด,ต่อเนื่องที่สุดและภูมิใจที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยทีเดียว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการโลกนิทานของหนูในครั้งนี้ว่า “คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเชิญจากบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก นับเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองเป็นอย่างมากเพราะเป็นการสร้างจิตสาธารณะ สร้างเกียรติภูมิให้แก่ตนเอง โดยได้นำวิชาความรู้ของตนมาสร้างสาธารณสมบัติให้แก่ชุมชนและผู้อื่น รวมถึงยังเป็นการฝึกฝนฝีมือตนเองจากการเรียนในห้องเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผลงานที่ได้จะมีการผสมผสานระหว่างนักศึกษาในแต่ละระดับชั้น โดยรุ่นน้องเองก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ มีการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการโลกนิทานของหนูที่สุด และที่สำคัญยิ่งคือการได้ฝึกสมาธิ การผสมผสานร่างกายและอารมณ์ ซึ่งต้องใช้สมาธิขั้นสูงมาก เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพตามที่หวัง โดยนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 5 รวมถึงศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 ท่าน อาจารย์ 1ท่าน และเจ้าหน้าที่ของคณะอีก 1 ท่าน

และในโอกาสนี้ทางคณะได้นำงานประติมากรรมนูนต่ำ จำนวน 3 ชิ้น ซึ่งเป็นผลงานปั้นของนักศึกษามามอบให้แก่ทางโรงเรียนด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคม เพราะคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นงานประเภทนี้ ซึ่งอยู่ในรูปของโครงสร้างนามธรรมและรูปโครงสร้างเสมือนจริง ทั้งนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและคุ้นเคยกับงานศิลปะประเภทนี้ด้วย

นอกจากนั้นยังมีภาพงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จำนวน 14 ภาพมามอบให้ด้วย ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม ปกติอาจารย์มักจะเก็บผลงานเหล่านี้ไว้ให้เป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษารุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นจะสะท้อนมุมมองและแนวคิดในช่วงเวลานั้น ๆ ผมเชื่อว่าเมื่อนักเรียนประถมของที่นี่ได้เห็นภาพและงานประติมากรรมที่เรานำมานี้ ก็จะมีโอกาสได้ทำความรู้จักและเข้าใจถึงการทำงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น”

นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลามาช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่ามากอย่างยิ่ง ซึ่งผลงานนี้จะอยู่คู่กับโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยไปอีกนานแสนนาน งานศิลปะนี้จะมีบทบาทช่วยกล่อมเกลาจิตใจเด็ก ๆ และอาจจะช่วยจุดประกายให้เกิดนักศิลปะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกก็เป็นได้”

“ในส่วนของโครงการโลกนิทานของหนูนั้น เป็นโครงการที่สามารถสร้างนักอ่านขึ้นมาได้อย่างแท้จริง ผมเองก็มีประสบการณ์มาจากสมัยเด็กซึ่งเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนิทานและการ์ตูนมาก ซึ่งผลจากการอ่านในวันนั้นได้ทำให้ผมมีทักษะในการเขียนที่ดี จนสามารถเขียนลงวารสารและเขียนหนังสืออีกเป็นร้อยเรื่องได้ในวันนี้ ผมมองว่าการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านอะไร ล้วนได้ประโยชน์ทั้งสิ้น สำหรับเด็ก ๆ การเริ่มดูหนังสือภาพก่อนจะเป็นการกระตุ้นความสนใจที่จะทำให้เขาอ่านข้อความประกอบภาพ นำไปสู่การอ่านที่เพิ่มมากขึ้น วันนี้อ่านหนังสือเล่มเล็กต่อไปก็จะอ่านหนังสือเล่มใหญ่ขึ้น วันนี้อ่านที่เกี่ยวกับบันเทิงความสนุกสนาน วันหน้าก็จะก้าวไปอ่านหนังสือที่เป็นความรู้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดีมาก เรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้เพิ่มพูนสติปัญญาของตนเองด้วยการอ่านครับ” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกล่าวเสริม

นายสิทธิโชค นวมเจริญ นักศึกษาปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ประทับใจและภูมิใจที่ได้ใช้วิชาศิลปะที่เรียนรู้มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หลายคนอาจจะมองว่าศิลปะเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่สำหรับผมต้องการให้ศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่อยู่ในชุมชน เพราะศิลปะเป็นบ่อเกิดของจินตนาการ และความรู้ให้แก่เด็ก ๆ

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประทับใจมากครับ ที่ได้มาร่วมงานกับอาจารย์และน้อง ๆ นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปี 1- ปี 5 ซึ่งแต่ละคนก็ดึงศักยภาพของตนเองออกมาแสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลา 3 วันนี้ ทำให้เกิดการผสานความร่วมมือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพราะแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเก่งเรื่องงานปั้น งานเพนต์ หรืองานผสมสี ทำให้เราได้ค้นหาตนเอง และมองว่าจะใช้ความสามารถของตนเองนี้ไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไร

สำหรับคอนเซปต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าจากรายละเอียดของบริบทพื้นที่ที่ได้ทราบมา โดยมุ่งเน้นว่างานศิลปะที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนั้นจะต้องให้อะไรแก่เด็ก ๆ และแก่ชุมชน จึงได้มีการระดมความคิดและปรึกษาหารือกันว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีจุดเด่นคืออะไร สิ่งที่คนนึกถึงและรู้จักดี และทุกคนก็ลงความเห็นว่าเป็นเมืองที่มีโรงงาน มีการทำประมง จึงวาดภาพเป็นรูปเรือสำเภาจีนที่มีโลโกโลกนิทานของหนู ซึ่งเราต้องการสื่อให้เห็นถึงการเดินทางสู่โลกของจินตนาการ นิทานและความรู้ มีภาพของแม่น้ำท่าจีนที่มีโรงงานเห็นได้จากปล่องไฟ และรูปวัดซึ่งเป็นแหล่งของวัฒนธรรม ในส่วนที่สองซึ่งเป็นผนังด้านข้าง จะสื่อถึงธรรมชาติของแม่น้ำตามความถนัดของแต่ละคน มีทั้งการเขียนภาพแบบสามมิติ แบบสมจริง แบบการ์ตูนและแบบล้อเลียนแต่ยังคงอยู่ในคอนเซปต์เดียวกัน เสมือนได้ล่องแม่น้ำไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่ภาพขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ในส่วนของกำแพงห้องสมุดในสวน ซึ่งเมื่อดูจากลักษณะของพื้นที่แล้ว จะมีก๊อกน้ำอยู่โดยรอบเพราะเป็นพื้นที่ที่นักเรียนใช้แปรงฟันกัน ทางทีมงานจึงเลือกใช้ตัวการ์ตูนที่รณรงค์เรื่องการแปรงฟัน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมนี้”

เมื่อพูดถึงความรู้สึกหลังจบกิจกรรมนี้ นายสิทธิโชคกล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมากครับ ตั้งแต่พื้นที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งดูอบอุ่นและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ในส่วนของการดูแลจากทีมงานของบริษัทฯ ก็รู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองมาก บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่และดูแลดีมาก ๆ โดยเฉพาะเรื่องอาหารซึ่งเต็มที่มาก รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนด้วยเช่นกันที่ให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ ช่วยให้การทำงานของเราราบรื่นและเสร็จลงอย่างรวดเร็ว”

นายวิรายุทธ เสียงเพราะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวถึงการเตรียมงานสร้างสรรค์ศิลปะบนผนังว่า “จากการที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่ครั้งแรกร่วมกับอาจารย์ และได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมจึงได้มีการสเกตช์แบบที่จะใช้วาดกันมาบ้าง โดยจะเน้นไปที่ของดีของเด่น แหล่งท่องเที่ยว หรือต้นไม้ ดอกไม้ประจำจังหวัด หลังจากนั้นเมื่อได้พบปะพูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียนที่นี่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแบบกันอีกครั้ง เพื่อให้ลดความจริงจังของภาพลง และปรับให้ดูน่ารักสดใสขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้อง ๆ นักเรียนอยากที่จะเข้ามาใช้งานห้องสมุดนี้ โดยเน้นว่าภาพจะต้องดูแล้วมีความสนุกสนาน ไม่เครียดหรือดูจริงจังมากเกินไป

สำหรับการทำงานในครั้งนี้รู้สึกสนุกมากครับ นับว่าเป็นการทำงานที่แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วมาก เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ดีเกินคาดและภูมิใจมากครับ จึงอยากจะขอเชิญชวนรุ่นน้องทุกคน ถ้ามีโอกาสขอให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกันครับ นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียนต่างจังหวัดที่ได้รับโอกาสน้อยกว่าเรา ให้พวกเขารู้สึกว่าเราเห็นความสำคัญของเขา และเป็นกำลังใจให้พวกเขาพัฒนาตนเองต่อไปครับ”

นางสาวศรีนวล ใสสุข (ซ้าย) และนางสาวธนาพร สุขเจริญ (ขวา) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโลกนิทานของหนู ยิ่งได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียน นำมาสร้างสรรค์ห้องสมุดที่นี่ให้สวยงาม กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการสำหรับน้อง ๆ นักเรียนก็ทำให้ภูมิใจมากค่ะ ที่สำคัญรู้สึกสนุกมากที่ได้มาออกค่ายทำประโยชน์ให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่นี่ และต้องขอขอบคุณบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ ที่ดูแลพวกเราอย่างดี อาหารการกินเต็มที่อร่อยทุกมื้อเลยค่ะ”

นายสิปปกร นครจินดา และ นางสาวจิตพิมล เสรีรังสรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า“รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ใช้ความสามารถของตนเองมาสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในสังคม รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าขึ้นมาเลยทีเดียวครับ”

ขอเชิญทุกท่านชมบรรยากาศการทำงานและผลงานศิลปะที่สวยงามของน้องนักศึกษาที่มาช่วยเนรมิตห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้กับเราได้ที่https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary/

การปรับปรุงห้องสมุดโลกนิทานของหนูแห่งที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดบริการให้ทุกท่านได้ยลโฉมอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม ศกนี้

เกี่ยวกับโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดเป็นผู้ดำเนินงานในระยะแรก จนถึงปัจจุบัน มีพนักงานประจำที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทโดยเฉพาะ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี, มุมนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ และส่วนของห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพื้นฐาน

ติดตามรายละเอียดของโครงการโลกนิทานของหนูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary และ https://www.youtube.com/channel/UCcWSHT4grTpl3RWT25JNVPg

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หรือแวลลูฯ เป็นบริษัทในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ทั้งสองบริษัทต่างมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีช่องทางในการจัดจำหน่ายกว่า 25,050 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาว ปัจจุบันวีเอสทีกรุ๊ปเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง

แวลลูฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสำนักงานสาขาที่พม่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู เมียนมาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด และสำนักงานสาขาที่กัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู (กัมพูชา) จำกัดเพื่อขยายธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร. +66 2661 6666, +66 2261 2900 ต่อ 1133 หรืออีเมล pr@value.co.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: