Breaking News

ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอป “nMeMo” เตือนผู้ป่วยกินยาให้ตรงเวลา

 ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดตัวแอป  “nMeMo” เตือนผู้ป่วยกินยาให้ตรงเวลา

มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์  (Southeast Asia University หรือ SAU ) เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) ฝีมือของ 3 เยาวชนไทย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo”

นายฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้จริงและสามารถทำงานได้จริง โดยเน้นให้นักศึกษาทำงานกับอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่นำสมัยได้มาตรฐาน สากล และเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณาจารย์ที่ได้ร่วมกับนักศึกษากลุ่มนี้พัฒนา แอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) ที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นสามารถทำงานได้จริง ได้ประโยชน์กับสังคมและส่วนรวม และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจุดเด่นของแอปตัวนี้ จะช่วยเตือนให้ผู้ป่วยไม่ลืมรับประทานยาด้วยเหตุผลต่าง ๆ  เป็นการเตือนให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเข้ากับยุคสมัยของผู้สูงอายุกับสังคมไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมาก ขึ้น  ซึ่งแอปนี้ จะคอยเตือนผู้ป่วยที่ลืมไม่สามารถรับประทานยาได้ถูกต้องตรงเวลา โดยตัวโปรแกรม  แอปพลิเคชั่นเตือนผู้ป่วยกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) จะช่วยเตือนตัวผู้ป่วยเองหรือเตือนไปยังญาติหรือผู้ใกล้ชิด หรือผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาให้ได้ถูกต้องตามเวลา หากไม่ถูกต้องตรงตามเวลาก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังญาติหรือผู้ใกล้ชิดที่ได้ กำหนดไว้ได้รับทราบข้อมูลการกินยา เพื่อโทรกลับมาย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้น ๆ ให้รับประทานยาได้ถูกต้องตรงตามเวลา  อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูล (Log File) เกี่ยวขัองกับการพบแพทย์และยาต่าง ๆ  ที่ต้องรับประทานในการพบแพทย์แต่ละครั้ง และข้อมูลการกินยาว่าได้กินยาหรือไม่ ตรงเวลาหรือไม่ โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาในเวลานั้นหรือภายหลังก็ได้  เช่น การตั้งเวลาระบุช่วง ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร หรือจะเตือนในช่วงเช้า  กลางวัน  เย็นและก่อนนอน ก็ได้ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามการพบแพทย์และการกินยาของผู้สูง อายุและผู้ป่วยที่ต้องรับยประทานยาเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

                ด้าน อาจารย์ชนินทร  เฉลิมสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น Notification Medicine on Modile (nMeMo) “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo” ได้รับการพัฒนาโดยทีมเยาวชนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประกอบไปด้วย     1.นายชาญชัย สีเทา      2. นายวิศว  ธีระมานะสิทธิ์  และ 3.นายจักรภูมิ  อุทุมพร  โดยการจัดทำแอพลิเคชั่น กินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของนักศึกษา  เพราะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้  ซึ่งในการช่วยเตือนหรือช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้ลืมรับประทานยา ซึ่งหากลืมหรือขาดยาในช่วงใดช่วงหนึ่ง อาจเป็นอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ  เป็นต้น3 เยาวชนไทยนักออกแบบแอปกินยาตรงเวลาด้วย (nMeMo) นายฉัททวุฒิ_อธิการบดี ภาพ nMeMo1 ภาพ nMeMo2 ภาพ nMeMo3

ทั้งนี้รูปแบบของการพัฒนาแอปดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาระบบเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย บนอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยรับประทานยาตาม    แพทย์ สั่งและเพื่อให้ญาติหรือคนใกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลการรับประทานยาได้ และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วย ประวัติการแพทย์ และประวัติการรับยา  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “กินยาตรงเวลาด้วย nMeMo…”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัว Pulse by Prudential แอปพลิเคชันสุขภาพ ที่สนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ

พรูเด็นเชียล ปร …

%d bloggers like this: