Breaking News

MSL ฉลองครอบรอบ 15 ปี ชู BIG DATA นำองค์กรสู่ DIGITAL BUSINESS

MSL ฉลองครอบรอบ 15 ปี
ชู BIG DATA นำองค์กรสู่ DIGITAL BUSINESSMSL

MSL ผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของโซลูชั่นตามความต้องการใช้งานของลูกค้าและรับบริการบริหารระบบ ฉลองครบรอบ 15 ปี ชูการจัดการ BIG DATA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและนำองค์กรสู่ DIGITAL BUSINESS

นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MSL SOFTWARE (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา  MSL มุ่งพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของแต่ละองค์กร ซึ่งมีความหลากหลาย เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยำ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน สะดวกรวดเร็ว และที่สำคัญที่สุดมีความปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพการบริหารและจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ

MSL ได้รับโอกาสและการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค ในด้านการพัฒนา วิจัยและค้นคว้าระบบซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้พัฒนาระบบ และโซลูชั่นต่างๆที่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขององค์กรใหญ่ ตลอดจนพัฒนาระบบและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจการเงิน และสายการบิน

“ความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ นำมาสู่การเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งของ MSL และสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อสร้างระบบซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จนสามารถสร้างการยอมรับในแวดวงธุรกิจในประเทศและระดับภูมิภาค และรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่กำลังก้าวสู่ยุคติจิตอล” นายอภิชัย กล่าว

ขณะที่ปัจจุบัน BIG DATA หรือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการข้อมูลองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคธุรกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นก้าวใหม่ของแวดวงธุรกิจ IT ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้นการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีปริมาณมากและหลากหลาย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้ทุกองค์กรต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ หากองค์กรใดสามารถใช้งาน BIG DATA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะนำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่ดีได้ ดังนั้นการจัดการ BIG DATA ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีระบบเทคโนโลยี ในการจัดเก็บข้อมูลที่ดี รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผล นำมาใช้ให้เหมาะสม

กับองค์กรต่างๆ  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในการจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์ อย่างมีจุดเด่นและความแตกต่างทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จขององค์กร

สำหรับ MSL เห็นว่าในโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิตอล ถือเป็นโอกาสของบริษัท ในฐานะผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่น เพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการและสินค้า ในการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในการดำเนินการ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการเงินการธนาคารอีกด้วย ซึ่งหากองค์กรมีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างดี จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีความคล่องตัว สามารถนำข้อมูลออกมาตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและทันท่วงที

“ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่สำคัญขององค์กรในการพัฒนาทุกๆด้าน ยิ่งในอนาคตจะเพิ่มปริมาณและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การจัดเก็บและบริหารจัดการด้วยระบบซอฟ์ตแวร์และโซลูชั่นที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย จะช่วยเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารองค์กร ทำให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสร้างความได้เปรียบจนนำมาสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว” นายอภิชัย กล่าว

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Shadow Arena เปิดตัว ‘รัน’ วีรชนตัวใหม่อย่างเป็นทางการ

บริษัท Pearl Ab …

%d bloggers like this: