Breaking News

สจล. ปั้นบุคลากรด้านไอที ผลักดันดิจิทัลอีโคโนมี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมมือยักษ์ไอทีรัสเซียยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไทย

สจล. ปั้นบุคลากรด้านไอที ผลักดันดิจิทัลอีโคโนมี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมมือยักษ์ไอทีรัสเซียยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไทยPhoto IB

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  จับมือ บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด จากประเทศรัสเซีย หนึ่งใน 7 บริษัทชั้นนำของโลกด้านความปลอดภัยของระบบไอที พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 พัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เตรียมความพร้อมไทยดึงทุนนอกร่วมวิจัยและพัฒนา ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยของระบบไอที

นอกจากนี้ สจล. ยังได้จัดการปาฐกถาพิเศษโดย มร. ดมิทรี โวลคอฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในระบบไอที บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด  เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยข่าวกรองไซเบอร์” (Safeguarding Digital Economy with Cyber Intelligence) ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เปิดเผยว่า สจล. ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักด้านการพัฒนางานด้านไอทีของไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ดิจิทัลอีโคโนมีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงได้หาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีของไทย โดยเน้นการส่งเสริมให้องค์กรไทยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพลิกโฉมการทำงานสู่การเป็นองค์กรทันสมัยที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยดำเนินการสองด้านคือ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านไอที พร้อมกับการกระตุ้นให้องค์กรไทยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นและนำเสนอโซลูชั่นด้านไอทีและวิศวกรรมไปพร้อมกัน

“สจล. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านวิศวกรรมและไอที ทั้งในด้านการเรียนการสอน และองค์ความรู้ที่เรามี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับบริษัท กรุ๊ป-ไอบี ในครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้นำของโลกมาสู่ประเทศไทย และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและข่าวกรองด้านไซเบอร์หรือ cyber intelligence ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจโฉมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำประเทศให้พ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำหรือความไม่สมดุลในการพัฒนา  ซึ่งหากความร่วมมือในระยะแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทางกรุ๊ป-ไอบีจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นปี และได้มีการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ สจล. ได้มีการประสานงานกับบริษัท กรุ๊ป-ไอบี ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 บริษัทชั้นนำของโลกด้านความปลอดภัยและข่าวกรองไซเบอร์

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายร่วมกันยกระดับงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและข่าวกรองไซเบอร์ รวมทั้งนำความรู้จากกรุ๊ป-ไอบีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถพึงพาตัวเองได้ในที่สุด

“ความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านไอทีเพิ่มให้แก่ประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งตรงตามเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ตลอดจนสะท้อนถึงศักยภาพของ สจล. ในการสนับสนุนการลงทุนด้านไอทีระดับโลก และศักยภาพของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเสริม

มร. ดมิทรี โวลคอฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในระบบไอที บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติโดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และไอที  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย คือ องค์ความรู้และความสามารถในการเรียนการสอนของ สจล. และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากการทำงานระดับโลกของ กรุ๊ป-ไอบี เพื่อถ่ายทอดและร่วมกันสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านไอทีให้แก่ประเทศไทยต่อไป

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ส่องเทรนด์ที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต เพื่อชีวิตที่ดี แบบ New Normal เริ่มต้นจากที่บ้าน

ส่องเทรนด์ที่อย …

%d bloggers like this: