Breaking News

สจล. ปั้นบุคลากรด้านไอที ผลักดันดิจิทัลอีโคโนมี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมมือยักษ์ไอทีรัสเซียยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไทย

สจล. ปั้นบุคลากรด้านไอที ผลักดันดิจิทัลอีโคโนมี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ร่วมมือยักษ์ไอทีรัสเซียยกระดับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไทยPhoto IB

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  จับมือ บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด จากประเทศรัสเซีย หนึ่งใน 7 บริษัทชั้นนำของโลกด้านความปลอดภัยของระบบไอที พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 พัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เตรียมความพร้อมไทยดึงทุนนอกร่วมวิจัยและพัฒนา ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยของระบบไอที

นอกจากนี้ สจล. ยังได้จัดการปาฐกถาพิเศษโดย มร. ดมิทรี โวลคอฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในระบบไอที บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด  เรื่อง “การรักษาความปลอดภัยของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยข่าวกรองไซเบอร์” (Safeguarding Digital Economy with Cyber Intelligence) ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เปิดเผยว่า สจล. ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักด้านการพัฒนางานด้านไอทีของไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ดิจิทัลอีโคโนมีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงได้หาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีของไทย โดยเน้นการส่งเสริมให้องค์กรไทยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพลิกโฉมการทำงานสู่การเป็นองค์กรทันสมัยที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก โดยดำเนินการสองด้านคือ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านไอที พร้อมกับการกระตุ้นให้องค์กรไทยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นและนำเสนอโซลูชั่นด้านไอทีและวิศวกรรมไปพร้อมกัน

“สจล. มีความเชี่ยวชาญและจุดแข็งด้านวิศวกรรมและไอที ทั้งในด้านการเรียนการสอน และองค์ความรู้ที่เรามี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับบริษัท กรุ๊ป-ไอบี ในครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จากผู้นำของโลกมาสู่ประเทศไทย และการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและข่าวกรองด้านไซเบอร์หรือ cyber intelligence ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจโฉมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำประเทศให้พ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ำหรือความไม่สมดุลในการพัฒนา  ซึ่งหากความร่วมมือในระยะแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทางกรุ๊ป-ไอบีจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นปี และได้มีการสานความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ สจล. ได้มีการประสานงานกับบริษัท กรุ๊ป-ไอบี ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 บริษัทชั้นนำของโลกด้านความปลอดภัยและข่าวกรองไซเบอร์

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายร่วมกันยกระดับงานด้านความปลอดภัยของระบบไอทีและข่าวกรองไซเบอร์ รวมทั้งนำความรู้จากกรุ๊ป-ไอบีมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรของไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถพึงพาตัวเองได้ในที่สุด

“ความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านไอทีเพิ่มให้แก่ประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งตรงตามเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ตลอดจนสะท้อนถึงศักยภาพของ สจล. ในการสนับสนุนการลงทุนด้านไอทีระดับโลก และศักยภาพของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเสริม

มร. ดมิทรี โวลคอฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในระบบไอที บริษัท กรุ๊ป-ไอบี จำกัด กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติโดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และไอที  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย คือ องค์ความรู้และความสามารถในการเรียนการสอนของ สจล. และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากการทำงานระดับโลกของ กรุ๊ป-ไอบี เพื่อถ่ายทอดและร่วมกันสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านไอทีให้แก่ประเทศไทยต่อไป

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: