Breaking News
Home / ข่าวไอที / เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier สำหรับองค์กรในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier สำหรับองค์กรในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier สำหรับองค์กรในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

รวมถึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจรอย่างเป็นทางการ

(เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที )NYSE: NTT) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมทั้งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับลูกค้าองค์กรในเมืองย่างกุ้งอีกด้วย

บริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier ให้บริการเชื่อมโยงวงจรลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันเป็นอิสระ )Dedicated Circuit) ด้วยความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้บริการเสริม อาทิ Global IP Address, Web Hosting, Mail Hosting, Router Rental, Managed Firewall, Internet VPN และ File Transfer ได้อีกด้วยImage of Digi-Path (1)

บริการเชื่อมโยงวงจรใหม่ในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเชื่อมต่อบริการของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

– สภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือสูง

บริการอินเทอร์เน็ตที่รองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงผ่านวงจรเส้นใยแก้วนำแสงแบบอิสระ )dedicated optical-fiber circuit) จากสำนักงานของลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกออกแบบแบบทดแทนซึ่งกันและกัน (redundant backbone network)

– ความพร้อมในการให้บริการ

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีความสามารถในการส่งมอบบริการวงจรเชื่อมต่อจากสำนักงานของลูกค้าเพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งปกติแล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีทั่วไป

– การดูแลตรวจสอบระบบเครือข่ายตลอด 24  ชั่วโมง

บริการดูแลและตรวจสอบระบบเครือข่ายของลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินแบบทันทีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต Digi-Path Premier รวมไปถึงวิธีการสมัคร บริการเสริม และค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานย่างกุ้งของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาพม่า) ตามที่อยู่ด้านล่าง

NTT Communications (Thailand) Co., Ltd., Myanmar Branch

15th Floor, Sakura Tower

339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar

Tel: +95-1-255-032 / E-mail: ygn-all@nttc.com.mm

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กรในหลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงเจ็ดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา และพม่าDigi-Path Premier (1)

นับตั้งแต่การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลทหารสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศในเขตเศรษฐกิจกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังถูกจับตามองจากนานาประเทศ จำนวนบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้นตามไปด้วย เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้เริ่มธุรกิจในเมืองย่างกุ้งตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร ตั้งแต่เครือข่ายระหว่างประเทศ บริการออกแบบและวางระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ไปจนถึงบริการระบบรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าองค์กรในประเทศพม่า โดยก่อนหน้านี้บริการอินเทอร์เน็ตถูกจำกัดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในอาคารซากุระ ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สำหรับบริษัทข้ามชาติ แต่ในปัจจุบันขอบเขตการให้บริการได้ถูกขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศพม่าแล้ว

เกี่ยวกับ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูลและบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แก่องค์กรธุรกิจ ซึ่งบริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ที่มีอยู่ทั่วโลก อาทิ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายหลักของเอ็นทีทีระดับ Tier-1 (Global Tier-1 IP Network) บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือนระหว่างประเทศ (Arcstar Universal OneTM) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 196 ประเทศ/ดินแดน รวมไปถึงศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้บริการและโซลูชั่นส์ของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ สามารถผนึกความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ เอ็นทีที เช่น Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA ได้อีกด้วย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เน็ตฟลิกซ์เผยผลประกอบการไตรมาส 3 มุ่งพัฒนาคอนเทนต์ออริจินัลและเจาะตลาดต่างชาติต่อเนื่อง

เน็ตฟลิกซ์เผยผล …

%d bloggers like this: