Breaking News

ไอเอสเอสพีนำเสนอโซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการสตาร์ทอัพไทย

Start up solution - Copyไอเอสเอสพีนำเสนอโซลูชันครบวงจร

ตอบโจทย์ความต้องการสตาร์ทอัพไทยStartup plan - Copy

             รายงานข่าวจาก บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี (ISSP) เปิดเผยว่า จากกระแส ความนิยมในการทำธุรกิจของคนยุคนี้  ที่มักจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญใน การวางแผนธุรกิจ โดยคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดด และสามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างรายได้  สร้างความพร้อมที่จะขยายธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว  และด้วยความต้องการดังกล่าว ไอเอสเอสพี จึงนำเสนอ “Startup Solution by ISSP” เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ ที่ต้องการโซลูชันที่พร้อมสนับสนุนการทำงานได้อย่างเต็มที่ ทุกที่ทุกเวลา โดยโซลูชันดังกล่าวประกอบด้วย ชุดโปรแกรมการทำงาน Office 365, ERP ระบบบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีของ SAP B1 ที่พร้อมรองรับการทำงาน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การขาย การให้บริการ การจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง การผลิต รวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ ให้สตาร์ทอัพได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้า นอกจากนี้ทางไอเอสเอสพียังมีเว็บไซต์สำเร็จรูปให้เลือกใช้บริการได้ตามความ ต้องการที่หลากหลาย ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบหน้าเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ให้พื้นที่เว็บไซต์มากถึง 10 GB  และด้วยโซลูชันที่หลากหลายของไอเอสเอสพี จะทำให้สตาร์ทอัพไทยมีความ พร้อมที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก digital-marketing - Copy

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

AMN Passes Milestone of 1 Billion Phone Calls Per Year

Africa Mobile N …

%d bloggers like this: