Breaking News
Home / ข่าวไอที / เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวเครือข่ายสำหรับข้อมูลปริมาณมาก พร้อมเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและบริการ Enterprise Cloud ของบริษัท

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวเครือข่ายสำหรับข้อมูลปริมาณมาก พร้อมเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและบริการ Enterprise Cloud ของบริษัท

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวเครือข่ายสำหรับข้อมูลปริมาณมาก พร้อมเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและบริการ Enterprise Cloud ของบริษัท

โตเกียว–(บิสิเนส ไวร์)–16 มิ.ย. 2016

(เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีที (NYSE: NTT) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเปิดตัวเครือข่ายข้อมูลปริมาณมาก ขนาดสูงสุด 10Gbps เพื่อเชื่อมต่อ Enterprise Cloud ซึ่งเป็นบริการคลาวด์คุณภาพสูงของเอ็นทีที คอม สำหรับระบบขนาดใหญ่ของลูกค้าและองค์กรธุรกิจซึ่งวางอยู่ตามศูนย์ข้อมูลมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก โดยจะเริ่มทยอยเปิดตัวตามลำดับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป

เครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วย Nexcenter Connect(TM) Global ที่เชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลหลักๆทั่วโลก Nexcenter Connect(TM) Metro ซึ่งเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลภายในพื้นที่หลักๆของแต่ละประเทศ และ Data Center Inter-Connect ซึ่งเชื่อมต่อ Enterprise Cloud และศูนย์ข้อมูลหลักทั่วโ ลก

Nexcenter Connect(TM) และ Data Center Inter-Connect
http://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/en/about-us/press-releases/pdf/2016/20160615_2a.pdf

ศูนย์ข้อมูลที่เปิดให้บริการ (จะทยอยเปิดเพิ่มตามลำดับ)
http://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/en/about-us/press-releases/pdf/2016/20160615_2c.pdf

บริการ
– Nexcenter Connect(TM) Global เชื่อมต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ตามศูนย์ข้อมูลทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายข้อมูลปริมาณมากในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรม Nexcenter Connect(TM) Global นำเสนอบริการทางเลือกสำหรับบริการศูนย์ข้อมูล Nexcenter(TM) ของเอ็นทีที คอม ซึ่งตอบสนองความต้องการบริการล้ำยุคต่างๆ ด้วยการรวมคุณภาพ ราคาประหยัด และความยืดหยุ่น เข้าไว้ด้วยกัน โปรดดูเอกสารแนบ 1 (1) สำหรับพื้นที่ให้บริการ
– Nexcenter Connect(TM) Metro จะมาเปิดให้บริการในญี่ปุ่น จากเดิมที่เปิดให้บริการในต่างประเทศ บริการนี้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่วางอยู่ตามศูนย์ข้อมูลในเขตเมืองผ่านเครือข่ายข้อมูลปริมาณมาก ปลอดภัยและมีความหน่วงต่ำ ในราคาที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยอาจเลือกเป็นบริการเสริมของ Nexcenter(TM) ได้เช่นกัน โปรดดูเอกสารแนบ 1 (2) สำหรับพื้นที่ให้บริการ
– Data Center Inter-Connect จะมาสนับสนุนการเชื่อมต่อสำหรับ Enterprise Cloud โดยจะขยายการให้บริการไปทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายข้อมูลปริมาณมากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดดูเอกสารแนบ 1 (3) สำหรับพื้นที่ให้บริการ
– นอกจากนี้สามารถใช้บริการ Data Center Inter-Connect และ Nexcenter Connect(TM) Global ด้วยกันได้ เพื่อการเชื่อมต่อระหว่าง Enterprise Cloud และศูนย์ข้อมูลหลายแห่งทั่วโลก
เ ครือข่ายใหม่เหล่านี้จะรับประกันการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง และระหว่างระบบ Enterprise Cloud องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถเชื่อมต่อทรัพยากรไอซีทีปริมาณมหาศาลทั่วโลกได้โดยง่าย เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยืดหยุ่นขององค์กร
องค์กรธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อในราคาประหยัดที่สามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของสำนักงานและระบบของธุรกิจ เช่น สำหรับข้อมูล IoT การสำรองข้อมูล และการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรวมหลายระบบเข้าด้วยกัน โปรดดูเอกสารแนบ 2 [http://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/en/about-us/press-releases/pdf/2016/20160615_2b.pdf ] สำหรับกรณีศึกษาต่างๆ

ราคา (ไม่รวมภาษี)

1.  Nexcenter Connect(TM) Global

การเชื่อมต่อ	 		วงจรขนาด		ราคา (พอร์ตด้านเดียว; สถานที่ในญี่ปุ่น)
ศูนย์ข้อมูล Nexcenter(TM)	10Gbps		143,000 เยน/เดือน
				1Gbps	 	59,000 เยน/เดือน

หมายเหตุ: 	ราคาต่อสถานที่ ราคาสำหรับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากญี่ปุ่น ไม่รวมอยู่ในนี้
 
2.  Nexcenter Connect(TM) Metro

การเชื่อมต่อ		 	วงจรขนาด		ราคา (พอร์ตสองด้าน)
ศูนย์ข้อมูล Nexcenter(TM) 	1Gbps			
ภายในเขตเมือง		 	10Gbps		23,000 JPY per month	
			เคเบิลออปติคอลคอร์ (2 คอร์)	

หมายเหตุ:	สำหรับในเขตมหานครโตเกียวหรือเขตคันไซของญี่ปุ่น จะสามารถใช้บริการได้อย่างเร็วที่สุดภายในสามวันนับจากวันที่สมัคร
		ขนาดของวงจรและราคาข้างต้นนี้สำหรับกรณีการให้บริการในเขตมหานครโตเกียวหรือเขตคันไซของญี่ปุ่น ไม่รวมประเทศอื่นๆ
 
3.  Data Center Inter-Connect

การเชื่อมต่อ	 		วงจรขนาด	 	ราคา
ระหว่าง Enterprise Cloud	10Gbps	 	ฟรี

         เกี่ยวกับเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายชั้นนำ Global Tier-1 IP อย่าง Arcstar Universal One(TM) VPN ซึ่งครอบคลุมถึง 196 ประเทศ/ดินแดน และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัย 140 แห่งทั่วโลก โซลูชั่นของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท เอ็นทีที ทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA
www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

เอกสารแนบ 1: พื้นที่ให้บริการ

(1) Nexcenter Connect(TM) Global

พื้นที่ให้บริการ	 			ศูนย์ข้อมูล

เขตมหานครโตเกียว ญี่ปุ่น			Tokyo No. 1 – No. 8 Data Center 
(เริ่มมิ.ย. 2016)			Yokohama No. 1 Data Cente
					Saitama No. 1 Data Center 

เขตคันไซ ญี่ปุ่น				Osaka 1 – 3 Data Center 
(เริ่มมิ.ย. 2016)			Osaka 5 Data Cente

ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา			Virginia Ashburn 1 (VA1) Data Center
(เริ่มหลังก.ค. 2016)			Virginia Ashburn 2 (VA2) Data Center		

ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา			California Sacramento 1 (CA1) Data Center
(เริ่มหลังก.ย. 2016)			California Sacramento 2 (CA2) Data Center
					California Sacramento 3 (CA3) Data Center

สหราชอาณาจักร				Hemel Hempstead 1 Data Center
(เริ่มหลังส.ค. 2016)			Hemel Hempstead 2 Data Center
					Hemel Hempstead 3 Data Center

เยอรมนี					Frankfurt 1 Data Center
(เริ่มหลังส.ค. 2016)			Frankfurt 2 Data Center (e-shelter)
					Frankfurt 3 Data Center
					Berlin 1 Data Center
					Munich 2 Data Center (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ฮ่องกง					Tai Po Data Center
(เริ่มหลังก.ค. 2016)			Financial Data Center

มาเลเซีย					Cyberjaya 1 Data Center
(เริ่มหลังธ.ค. 2016)			Cyberjaya 3 Data Center
					Cyberjaya 4 Data Center

สิงคโปร์					Serangoon Data Center
(เริ่มหลังก.ค. 2016)		

ออสเตรเลีย				Sydney 1 Data Center
(เริ่มหลังต.ค. 2016)		

ออสเตรีย					Vienna 1 Data Center
(เริ่มหลังมี.ค. 2017)		

สวิตเซอร์แลนด์				Zurich Data Center
(เริ่มหลังมี.ค. March 2017)

หมายเหตุ: โปรดสอบถามเอ็นทีที คอม เกี่ยวกับวันเปิดตัวศูนย์ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ปรากฏอยู่ด้านบน
 
(2) Nexcenter Connect(TM) Metro

พื้นที่ให้บริการ	 			ศูนย์ข้อมูล

เขตมหานครโตเกียว ญี่ปุ่น			Tokyo No. 1 – No. 8 Data Center
(เริ่มมิ.ย. 2016)			Yokohama No. 1 Data Center
					Saitama No. 1 Data Center
					Between 10 data centers above

เขตคันไซ ญี่ปุ่น				Osaka 1 – 3 Data Center
(เริ่มมิ.ย. 2016)			Osaka 5 Data Center
					Between 4 data centers above

ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา			Virginia Ashburn 1 (VA1) Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)			Virginia Ashburn 2 (VA2) Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 2 แห่งข้างต้น

ฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา			California Sacramento 1 (CA1) Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)			California Sacramento 2 (CA2) Data Center
					California Sacramento 3 (CA3) Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 3 แห่งข้างต้น

สหราชอาณาจักร				Hemel Hempstead 1 Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)			Hemel Hempstead 2 Data Center
					Hemel Hempstead 3 Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 3 แห่งข้างต้น

เยอรมนี					Frankfurt 1 Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)			Frankfurt 2 Data Center (e-shelter)
					Frankfurt 3 Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 3 แห่งข้างต้น

ฮ่องกง					Tai Po Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)			Financial Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 2 แห่งข้างต้น

มาเลเซีย					Cyberjaya 1 Data Center
(เปิดดำเนินการแล้ว)	 		Cyberjaya 3 Data Center
					Cyberjaya 4 Data Center
					ระหว่างศูนย์ข้อมูล 3 แห่งข้างต้น
 
(3) Data Center Inter-Connect

พื้นที่ให้บริการ	 			ศูนย์ข้อมูล

เขตมหานครโตเกียว ญี่ปุ่น			ศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการ Enterprise Cloud ในพื้นที่ให้บริการแต่ละแห่ง
(เริ่มมิ.ย. 2016)			
เขตคันไซ ญี่ปุ่น
(เริ่มหลังก.ค. 2016)		
ฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
(เริ่มหลังมิ.ย. 2016)		
สหราชอาณาจักร
(เริ่มมิ.ย. 2016)		
เยอรมนี
(เริ่มหลังก.ค. 2016)		
ฮ่องกง
(เริ่มหลังก.ค. 2016)		
สิงคโปร์
(เริ่มหลังมิ.ย. 2016)		
ออสเตรเลีย
(เริ่มหลังก.ย. 2016)
 	
หมายเหตุ: ไม่รวมการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลอื่นๆ และไม่มีการเปิดเผยชื่อของศูนย์ข้อมูลที่ไม้ได้ให้บริการ Enterprise Cloud 

รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160615006643/en/

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เน็ตฟลิกซ์เผยผลประกอบการไตรมาส 3 มุ่งพัฒนาคอนเทนต์ออริจินัลและเจาะตลาดต่างชาติต่อเนื่อง

เน็ตฟลิกซ์เผยผล …

%d bloggers like this: