Breaking News

แวลลูฯ ร่วมกับกสิกรไทยจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แวลลูฯ ร่วมกับกสิกรไทยจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
vstecs_kbank

(9 พ.ค. 59) บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการค้าและการลงทุน ในหัวข้อ “เติบโตอย่างมั่นคง ลงทุนอย่างมั่นใจ” ให้แก่คู่ค้าของบริษัทในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 30 ราย ภายในงานมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมแนะนำเคล็ดลับด้านการเงินและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของคู่ค้าอย่างครบวงจร อาทิ ด้านภาษี เงินทุน การกู้เงิน การบริหารงบการเงินและการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้คู่ค้าทุกบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด และคุณวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเสวนาแนะนำแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กรและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน งานมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า “งานสัมมนานี้เป็นความร่วมมือระหว่างแวลลูฯ และธนาคารกสิกรไทย ที่เห็นความสำคัญของการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องขององค์กรธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกธุรกิจทั่วประเทศเข้าสู่ ระบบภาษีที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถระดมเงินเข้ามาพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการทำบัญชีให้ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของเราในการกู้เงินลง ทุนก้อนใหญ่ผ่านธนาคารเพื่อให้เข้าถึงงานประมูลชิ้นใหญ่ ทั้งของภาครัฐและเอกชนได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจเองด้วย การทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทตนให้เป็นระบบ ถูกต้องและตรวจสอบได้ง่าย จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ การขอเครดิตจะทำได้สะดวกง่ายดายและอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ธุรกิจทั้งของลูกค้าและของเราก็จะเติบโตยิ่งขึ้นร่วมกันไปอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับความสนใจจาก คู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะไปจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คู่ค้าในภาคอื่น ๆ ต่อไปอีกครับ”

นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเสริมว่า “การดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ ไม่เพียงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังต้องระมัดระวังเพื่อให้ก้าวของธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ธนาคารกสิกรไทยยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเดอะแวลลูซิสเตมส์และคู่ค้า นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในวงจรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่าหากทุกวงจรธุรกิจ สามารถจัดการบัญชีและภาษีได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะบนฐานดิจิตอลเพื่อร่วมตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิตอล จะช่วยเสริมให้ธุรกิจได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคืนกลับประโยชน์ มหาศาลของประเทศ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์

บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หรือแวลลูฯ เป็นบริษัทในเครือของวีเอสที อีซีเอสกรุ๊ป ทั้งสองบริษัทต่างมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในระดับ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมีช่องทางในการจัดจำหน่ายกว่า 25,050 รายกระจายอยู่ในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เมียนมาร์ และลาว ปัจจุบันวีเอสทีกรุ๊ปเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง

แวลลูฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแล รักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสำนักงานสาขาที่พม่าเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2557 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู เมียนมาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด และสำนักงานสาขาที่กัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในชื่อบริษัทอีซีเอส แวลลู (กัมพูชา) จำกัดเพื่อขยายธุรกิจด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์โดยเฉพาะ

นอก จากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็ก ไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th หรือที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร.0-2661-6666, 0-2261-2900 ต่อ 1133 หรืออีเมล pr@value.co.th

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: