Breaking News

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ สอนบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแก่พนักงานบริษัทในต่างประเทศผ่านวิดีโอคอล

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ สอนบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแก่พนักงานบริษัทในต่างประเทศผ่านวิดีโอคอล

โตเกียว–(บิสิเนส ไวร์)–14 มี.ค. 2016
– บทเรียน 45 นาที ในราคาเริ่มต้น 1,250 เยน ซึ่งใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์คุณภาพสูงที่อาศัยข้อได้เปรียบด้านต่างๆของเอ็นทีที คอม
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (NTT Com) บริษัทโซลูชั่นไอซีทีและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือเอ็นทีที กรุ๊ป (NYSE: NTT) ประกาศเปิดตัว VLJ Online Japanese Conversation บริการสอนสนทนาภาษาญี่ปุ่นผ่านทางวิดีโอคอล ซึ่งพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Visual Learning .Japanese (VLJ) บริการสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบคลาวด์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์การเรียนการสอนและแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Smart News Release ซึ่งประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียและข่าวฉบับเต็มได้ที่:
http://www.businesswire.com/news/home/20160314005530/en/
E_figure_1
ภาพชั้นเรียน VLJ Online Japanese Conversation (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)
         ข้อได้เปรียบ:
VLJ Online Japanese Conversation ต่อยอดมาจากความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดในหลักสูตรอีเลิร์นนิง VLJ Basic และประยุกต์รูปแบบ “การเรียนรู้ผสมผสาน” ระหว่างการศึกษาไวยากรณ์ญี่ปุ่นและบทเรียนสนทนาออนไลน์ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติที่ใช้ได้จริง บริการดังกล่าวนี้นำเสนอการการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวผ่านทางวิดีโอคอลกับครูที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างโรงเรียน Shinjuku Japanese Language Institute (SNG) ซึ่งได้ร่วมมือกับ VLJ โดย VLJ ใช้แนวทางการสอนที่แปลกใหม่ ได้แก่ Ezoe Method ที่ช่วยให้ผู้เริ ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าใจคุณลักษณะซับซ้อนของภาษาได้อย่างรวดเร็ว Ezoe Method ได้รับการออกแบบโดยทาคาฮิเดะ เอโซเอะ ครูใหญ่ของ SNG 
(1) การเรียนการสอนคุณภาพสูงเทียบเท่าโรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่น แม้ผู้เรียนอยู่ต่างประเทศ 
บริการนี้เชื่อมโยงนักเรียนที่อยู่ไกลออกไปและครูสอนภาษาญี่ปุ่นในญี่ปุ่นไว้ด้วยกันผ่านทาง Arcstar Web Conferencing ซึ่งเป็นบริการประชุมสายผ่านเว็บคุณภาพสูงในรูปแบบแพลตฟอร์ม นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในสถานการณ์ธุรกิจได้โดยศึกษาบทเรียนที่มุ่งเน้นการสนทนาที่ใช้ได้จริง เทียบเท่าบทเรียนที่เปิดสอนที่ SNG
(2) บทเรียน 45 นาทีในราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 1,250 เยน
คอร์สมาตรฐาน 1 คอร์สจะสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนเข้าเรียนครบ 2 บทเรียน บทเรียนละ 45 นาที (รวมเป็น 90 นาที) ครั้งละสัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน (รวม 24 ครั้ง) ดังนั้นแม้แต่นักธุรกิจ ที่มีภารกิจยุ่งเหยิงก็สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างสะดวกง่ายดาย สำหรับเวลาและจำนวนของบทเรียนสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ในกรณีที่คลาสหนึ่งมีนักเรียนจากต่างประเทศ 6 คน บริการบทเรียน 45 นาทีจะอยู่ที่ 1,250 เยน หรือราว 11 ดอลลาร์ต่อคน
(3) บทเรียนที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนไม่ถอดใจ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงอีเลิร์นนิ่ง จะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นอัตราการเรียนจบคอร์สที่มีแนวโน้มต่ำนั้นจึงมีสาเหตุมาจากผู้ที่มีหน้าที่เรียนนั่นเอง อย่างไรก็ดี บทเรียนของ VLJ Online Japanese Conversation จัดขึ้นเป็นช่วงๆตามกำหนดเวลา ในรูปแบบของการฝึกอบรมที่เปิดให้ผู้เข้าเรียนมารวมตัวกันตามเวลาที่กำหนด อัตราการการเรียนจบจึงสูงกว่า เนื่องจากครูผู้สอนมีการติดตามผลอย่างเหมาะสม ประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อมูล VLJ Online Japanese Conversation โดยสังเขป
	
การเรียนการสอน		การฝึกสนทนาผ่าน 96 ชั้นเรียน ตามหลักสูตร VLJ Basic และการเล่นบทบาทสมมติที่สามารถใช้ได้จริง
			* เทียบเท่าระดับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N5 เท่านั้น

โครงสร้างการเรียนมาตรฐาน	บทเรียน 45 นาที 2 ช่วง (รวม 90 นาที) ครั้งละสัปดาห์

ระยะเวลาเรียนมาตรฐาน	6 เดือน (24 ครั้ง)

จำนวนผู้เข้าร่วม		4 - 6 คนต่อคลาส

อุปกรณ์การเรียน		อุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองจาก VLJ (ตำรา เว็บไซต์สำหรับเข้าเรียน แอพสมาร์ทโฟน)

รูปแบบคลาส		การเรียนผสมผสาน

ค่าเรียน			1 คอร์ส (รวม 48 บทเรียน สำหรับ 1 คน)
			ผู้เรียนจากต่างประเทศ: 60,000 เยน หรือประมาณ 531  ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี)
			ผู้เรียนในญี่ปุ่น: 90,000 เยน หรือประมาณ 796 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมภาษี)
			*ต้องสมัครเรียน VLJ Basic แยกต่างหาก

นอกจากนี้ เอ็นทีที คอม ยังจะขยายขอบเขตของบทเรียนใน VLJ Online Japanese Conversations รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ คอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น การเรียนอักษรญี่ปุ่นด้วยการคัดตามรอยประ และคอร์สที่สูงขึ้นเทียบเท่าระดับ JLPT N4 และ N3 นอกจากนี้ เอ็นทีที คอม จะเพิ่มจำนวนครูภาษาญี่ปุ่น และเพิ่มจำนวนนักเรียนหลักสูตรสนทนาทางออนไลน์ เอ็นทีที คอม จะนำข้อได้เปรียบจากการที่ครูสามารถทำการสอนได้จากหลากหลายสถานที่ เพื่อกระจายอาชีพไปยังแม่บ้าน และผู้สูงวัย เป็นต้น และเพื่อดึงบุคคลเหล่านี้เข้ามาเป็นครูของ VLJ Online Japanese Conversation

ความเป็นมา
เอ็นทีที คอม ได้เปิดหลักสูตร VLJ Basic เพื่อให้นักธุรกิจที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 บริการดังกล่าวได้รับการประเมินผลในระดับสูงว่าเป็นโปรแกรมฝึกภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัท และสถาบันญี่ปุ่นที่มีการขยายกิจการออกไปทั่วโลก เอ็นทีที คอม ยังได้เปิดตัวบริการการศึกษาทางเลือกด้วยการส่งครูชาวญี่ปุ่นไปสอนการสนทนาที่ใช้ได้จริง ในขณะเดียวก็มีเสียงเรียกร้องจากลูกค้าหลายรายที่ต้องการให้เปิดบริการดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปหรือในหลายพื้นที่ VLJ Online Japanese Conversation ช่วยให้พนักงานชาวต่างชาติ หรือพนักงานตามสำนักงานที่อยู่ห่างไกล สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูเจ้าของภาษา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายแขนงในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรญี่ปุ่น 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
Visual Learning .Japanese: http://www.ntt.com/vlj_e/
Arcstar Web Conferencing: http://www.ntt.com/a_webc_e/

ข่าวประชาสัมพันธ์ของเอ็นทีที คอม เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2015: เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ขยายบริการศึกษาภาษาญี่ปุ่นผ่านคลาวด์ “Visual Learning .Japanes e” ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง: http://www.ntt.com/aboutus_e/news/data/20150721.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ของเอ็นทีที คอม เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2013: เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ เปิดตัวบริการคลาวด์เพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่น: http://www.ntt.com/aboutus_e/news/data/20131031.html 

*ราคาที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์นี้คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 113 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ให้บริการคำปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัยของข้อมูล และบริการคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขององค์กรธุรกิจ บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ที่มีอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงเครือข่าย Tier-1 IP ระดับโลก และเครือข่าย Arcstar Universal One(TM) VPN ถึง 196 ประเทศทั่วโลก และศูนย์ข้อมูลที่ปลอดภัยกว่า 130 แห่ง โซลูชั่นของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ยังสามารถใช้งานร่วมกับบริษัทในเครือเอ็นทีที กรุ๊ป ทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึง Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA
 www.ntt.com | Twit ter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160314005530/en/ 
ติดต่อ:
สำหรับสื่อมวลชน
NTT Communications Corporation
Mr. Tetsuya Jinno / Mr. Shu Nishioka
Application & Content Services
อีเมล: vlj_office@ntt.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เซลส์ฟอร์ซเปิดตัว Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลกสำหรับธุรกิจ ช่วยตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน และระดับการใช้พลังงาน

เซลส์ฟอร์ซเปิดต …

%d bloggers like this: