Breaking News
Home / ข่าวไอที / VGI ฮุบ MACO – กินรวบสื่อกลางแจ้ง

VGI ฮุบ MACO – กินรวบสื่อกลางแจ้ง

“VGI ฮุบ MACO – กินรวบสื่อกลางแจ้ง”

 

Photo_“VGI ฮุบ MACO – กินรวบสื่อกลางแจ้ง” คุณกวิน กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI  เปิดเผยว่า เพื่อรักษาความเป็นผู้นำและเสริมความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน ให้ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทางบริษัท วีจีไอ จึงตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จากสัดส่วนที่ถืออยู่ในปัจจุบันร้อยละ 24.96 เป็นร้อยละ 37.42 โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ MACO ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท มูลค่ารวม 412,500,000 บาท พร้อมจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยและก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหลัก เพื่อผลักดันการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของ MACO ตามนโยบายการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านให้ครอบคลุมสื่อนอกบ้าน ทุกประเภท ทุกพื้นที่ รองรับความต้องการของตลาดโฆษณา สื่อนอกบ้าน ที่ขยายตัวตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน

นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร MACO กล่าวว่า ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งและการเกื้อหนุนทางธุรกิจระหว่างกันของทั้งสองบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา  MACO มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ  ใน การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MACO ของVGI อันเป็นการยืนยันถึงแนวทางที่บริษัททั้งสองได้ดำเนินการร่วมกันมาได้เป็นอย่างดี และ ยังถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายสื่อนอกบ้านให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ MACO ทุกคน

MACO เป็นบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายป้ายโฆษณามายาวนานกว่า 27 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำของสื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การให้บริการสื่อ การรับจ้างผลิตงานโฆษณา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน MACO เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Billboard) ริมถนนทางหลวงทั่วประเทศและสื่อโฆษณาขนาดกลางในบริเวณแยกสำคัญและบนอาคารที่เป็นย่านการค้าตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนรวม 398 ป้าย สื่อโฆษณารูปแบบกล่องไฟ บริเวณสถานีน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ จำนวน 265 ป้าย สื่อติดตั้งบริเวณถนน (Street Furniture) ได้แก่ ป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้าบีเอสและสื่อโฆษณาบริเวณเสาใต้สะพานข้ามแยกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 555 ป้าย และสื่อโฆษณาขนส่งมวลชน (Transit Media) ได้แก่ สื่อโฆษณาบริเวณตู้จ่ายเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 124 ป้าย สื่อโฆษณาในสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ จำนวน 7 ป้าย

นายมารุต อรรถไกวัลวที กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ VGI กล่าวว่า การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ VGI ในการมุ่งมั่นที่จะขยายการทำธุรกิจไปสู่เครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านในกลุ่มสื่อกลางแจ้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้ง VGI และ MACO ในภาพรวม จากการผนึกเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งหมด ส่งผลให้สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยภายใต้การบริหารจัดการรวมของทั้งสองบริษัทมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจร  อันจะส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของ VGI และ MACO เพิ่มขึ้น

“สื่อกลางแจ้ง (outdoor) ของ MACO ถือเป็นรูปแบบป้ายโฆษณานอกบ้านที่มาเติมเต็ม สื่อโฆษณานอกบ้านของ วีจีไอ ที่มีสื่อรถไฟฟ้า และสถานี BTS (Transit)  สื่อในลิฟต์โดยสารตามอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมพักอาศัย (Office Bldg. & Condominium) สื่อในสนามบินพาณิชย์ (Aviation) รวมถึงทีม activation ที่ทำงานด้านกิจกรรมการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง เช่น การแจกตัวอย่างสินค้า (Sampling) การสาธิตผลิตภัณฑ์ (Demonstration). การเล่นเกมส์ชิงรางวัล ณ จุดขาย (Spot Redemption & Raffle Scheme)” นายมารุต กล่าวเสริม

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของ MACO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แม้จะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจการเงินผันผวนไม่มั่นคง  MACO ก็ยังสามารถรักษาระดับรายได้และการอัตราการทำกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 54 และโดยเฉพาะอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยที่สูงถึงร้อยละ 22 ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 23 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด  ฉะนั้น การขยายการลงทุนในบริษัท MACO ย่อมจะช่วยส่งผลดีทั้งในเรื่องของการเติบโตของรายได้และอัตราการทำกำไร ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของ VGI เติบโตอย่างต่อเนื่อง

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Mozilla Proposes “Awakening” as the Word for 2020, Urges Internet Users to Wake up to the Reality of the Internet

– The non …

%d bloggers like this: