Breaking News
Home / ข่าวไอที / กทค. อนุมัติให้ กสท ปรับปรุงการใช้งานคลื่น 1800 MHz ส่วนที่ 2 ของดีแทค โดยใช้เทคโนโลยี LTE ได้จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561

กทค. อนุมัติให้ กสท ปรับปรุงการใช้งานคลื่น 1800 MHz ส่วนที่ 2 ของดีแทค โดยใช้เทคโนโลยี LTE ได้จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561

กทค. อนุมัติให้ กสท ปรับปรุงการใช้งานคลื่น 1800 MHz ส่วนที่ 2 ของดีแทค โดยใช้เทคโนโลยี ได้จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561nbtc-approve-cat-use-1800-mhz-dtac

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ ) กล่าวว่า วันนี้ (10 พ.ย. 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้พิจารณาเรื่องที่บริษัท จำกัด (มหาชน) มีหนังสือที่ กสท รญ (กร) 1566 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2558 เรื่องขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ช่วงคลื่นความถี่ 1765.3-1785.0 MHz คู่กับ 1860.3-1880.0 MHz โดยใช้เทคโนโลยี LTE และหนังสือที่ กสท รญ (กร) 1560 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558 เรื่องการขอสงวนสิทธิ์ขอคืนคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่เคยส่งคืนคลื่นให้ นำไปประมูลรวมไปให้ครบ 30 MHz โดยมติที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz นั้น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 48 วรรค 3 ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดให้ “ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” ที่ประชุม กทค. จึงเห็นว่า การปรับปรุงคลื่นความถี่ของ กสท โทรคมนาคม ในครั้งนี้เป็นการนำคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz ไปใช้งานเทคโนโลยี LTE ซึ่งสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนั้น จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะได้รับบริการโทรคมนาคมที่ดีขึ้นและจะส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐเปิดให้บริการได้มากขึ้น หน่วยงานภาครัฐก็จะมีรายได้มากขึ้น ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ส่วนประเด็นการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะเป็นของผู้ให้สัมปทานหรือผู้รับสัมปทานนั้น กทค. ไม่ได้พิจารณา โดยเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน และผู้รับสัมปทานต้องตรวจสอบสัญญาสัมปทานเองว่า คลื่นที่ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใด ซึ่งในส่วนของ กทค. ได้พิจารณาเฉพาะประเด็นให้ปรับปรุงเทคโนโลยีกับ กสท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นในย่านดังกล่าวจาก กสทช. โดยตรงเท่านั้น ประกอบกับหนังสือขออนุมัติที่ กสท ส่งมา ยืนยันว่าคลื่นดังกล่าวอยู่ภายใต้การใช้งานของ กสท

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับประเด็นระยะเวลาการอนุมัติการใช้งาน กสท เห็นว่าเมื่อไม่มีเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ กทช. ได้ให้ กสท ไว้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2548 ซึ่งกำหนดว่า การใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด  กทค. จึงอนุมัติให้ กสท สามารถปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวน 20 MHz เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการ LTE ได้ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561 เท่านั้น แต่ถ้า กสท มีหลักฐานใหม่ที่พิสูจน์ได้ว่าแตกต่างไปจากใบอนุญาตที่ออกให้เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2548 ก็ให้นำเสนอบอร์ด กทค. พิจารณาอีกครั้ง

สำหรับเรื่องการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 4.8 MHz ที่เคยส่งให้ กสทช. นำไปประมูลรวมไปให้ครบ 30 MHz นั้น ที่ประชุม กทค. ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และให้ถือว่าการพิจารณาเรื่องดัวกล่าวได้ข้อยุติแล้ว ตามหนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เลขที่ 0217/7920 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2558 ซึ่งลงนามโดย รมว.ไอซีที ว่าประสงค์จะส่งคืนคลื่นดังกล่าวตามมติของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เน็ตฟลิกซ์เผยผลประกอบการไตรมาส 3 มุ่งพัฒนาคอนเทนต์ออริจินัลและเจาะตลาดต่างชาติต่อเนื่อง

เน็ตฟลิกซ์เผยผล …

%d bloggers like this: