Breaking News
Home / โปรแกรม / ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ช่วยคาดการณ์การก่ออาชญากรรม ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ช่วยคาดการณ์การก่ออาชญากรรม ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ

ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย ช่วยคาดการณ์การก่ออาชญากรรม

ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ

              ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัวคุณสมบัติเด่นซอฟต์แวร์ รุ่นใหม่ มาพร้อม Predictive Crime Analytics และ Hitachi Video Management Platform เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันสาธารณภัย สำหรับหน่วยงานที่บังคับใช้กฏหมาย ตอบสนองการทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นโดยเฉพาะ

DS-367-A_Hitachi Visualization Suit_DRAFT v4_Nancy.rb1
DS-367-A_Hitachi Visualization Suit_DRAFT v4_Nancy.rb1

Hitachi Visualization Suite 4.5 - WashDC Screenshot_Figure 1 Chart 2 Hybrid Cloud Chart 1

              ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือ HDS เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้เปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเติมของกลุ่มโซลูชั่น Hitachi Visualization อย่างซอฟต์แวร์ Hitachi Visualization Suite 4.5 (HVS 4.5) ที่มาพร้อมกับ Hitachi Visualization Predictive Crime Analytics (PCA) และ Hitachi Video Management Platform (VMP) 2.0 โดย PCA นี้ถือเป็นเครื่องมือแรกที่ใช้โซเชียลมีเดีย และฟีดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ ร่วมกับการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีความละเอียดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและยกระดับความปลอดภัยสาธารณะในรูปของการนำเสนอข้อมูลพยากรณ์การเกิดอาชญากรรมที่มีความแม่นยำสูง ทั้งนี้ Hitachi Visualization เป็นหนึ่งในของโซลูชั่น Hitachi Social Innovation ที่ช่วยพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) และออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อยกระดับแนวคิดด้านความปลอดภัยสาธารณะของเมืองและเทศบาลต่างๆ ผ่านทางการใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเชิงพยากรณ์และการเข้าถึงข้อมูลวิดีโอ หรืออุปกรณ์ต่างๆจากระบบความปลอดภัยสาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยสาธารณะ ประชาชน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสังคมและเมืองอัจฉริยะต่างๆ เทคโนโลยีดิจิตอลนี้จะสามารถเข้ามาช่วยในด้านการจัดเตรียมข้อมูลเชิงบริบทและข้อมูลที่ครอบคลุมในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการระบุตำแหน่ง การบรรเทาเหตุร้าย และการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Hitachi Visualization ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถคัดแยกข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จริงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาล่าสุด ได้แก่:

Hitachi Visualization Suite 4.5 (HVS): เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Predictive Crime Analytics

HVS คือ ซอฟแวร์แพลตฟอร์มบนระบบไฮบริดคลาวด์ ที่ผสานรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจากวิดีโอหรืออุปกรณ์ต่างๆ จากระบบความปลอดภัยสาธารณะที่แยกออกจากกันเข้าไว้ด้วยกัน (อาทิ หน่วยจัดส่งความช่วยเหลือ 911 ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ตัวอ่านป้ายทะเบียน, เซ็นเซอร์กระสุนปืน ฯลฯ) ในแบบเรียลไทม์ และนำเสนอให้ภาพข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ HVS จะช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับใช้ในการเสริมความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ยกระดับความสามารถด้านการสืบสวนสอบสวน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการต่างๆ พร้อมด้วยคุณสมบัติของการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ ทำให้ขณะนี้ HVS สามารถแสดงภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลอาชญากรรมที่ผ่านมาในอดีตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงเขตพื้นที่ความเสี่ยงอาชญากรรม (Heat Map) ด้วย คุณสมบัตินี้มีพร้อมใช้งานในรูปของโมดูลเสริม คือ PCA ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ใหม่ HVS 4.5 ที่เพิ่งออกตัวล่าสุดนี้

การผสานรวมข้อมูลเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ที่บันทึกไว้จากระบบความปลอดภัยสาธารณะและเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ากับข้อมูลอาชญากรรมในอดีตและข้อมูลเชิงบริบทต่างๆ จากระบบบริหารจัดการระเบียนข้อมูล โซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำให้อัลกอริธึมการพยากรณ์ตามช่วงเวลาและพื้นที่ที่เปี่ยมประสิทธิภาพของ PCA สามารถช่วยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถกำหนดระดับภัยคุกคามสำหรับทุกเขตพื้นที่ในเมืองได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ อัลกอริธึมดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการพยากรณ์ภัยคุกคามในระดับต่างๆ เพื่อคาดการณ์ตำแหน่งที่อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดอาชญากรรมขึ้นได้อย่างแม่นยำหรืออาจต้องการกำลังเสริมเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ PCA มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างหรือช่วยบรรเทาการเกิดอาชญากรรมได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือดูแลรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันเครื่องมือแรกที่ใช้การประมวลผลภาษาในลักษณะธรรมชาติสำหรับการสร้างแบบจำลองเฉพาะเรื่องได้อย่างละเอียดโดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียร่วมกับฟีดข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบเรียลไทม์เพื่อนำเสนอการพยากรณ์อาชญากรรมที่มีความแม่นยำสูง

Hitachi Video Management Platform (VMP): การบริหารจัดการข้อมูลวิดีโอทั้งหมดอย่างละเอียดครอบคลุม

VMP โฉมใหม่นี้ เป็นโซลูชั่นในรูปแบบอุปกรณ์ ที่พร้อมผสานรวมข้อมูลจำนวนมาก การบริหารจัดการ และการแสดงผลสำหรับแอพพลิเคชั่นวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ VMware เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานในรูปแบบอัตโนมัติ (set-it-and-forget-it) ช่วยให้ VMP เป็นโซลูชั่นการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่สามารถปรับขยายและการสร้างระบบสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการแยกส่วนระบบจัดเก็บข้อมูลออกจากการประมวลผล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลวิดีโอได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ ทั้งนี้ VMP พร้อมให้การรองรับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการวิดีโอชั้นนำทุกราย ด้วยการทำให้ระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลวิดีโอทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย

              “การริเริ่มโซลูชั่น Hitachi Visualization นี้ ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และองค์กรด้านความปลอดภัยอื่นๆ มีความตื่นตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า หน่วยงานดังกล่าว จะพร้อมให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันฮิตาชิ ดาต้าฯ กำลังเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติเชิงรุกต่ออาชญากรรมและภัยก่อการร้ายต่างๆ รวมทั้งยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับการบันทึก การส่ง การวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลในรูปแบบวิดีโอด้วย ทั้งนี้ ความปลอดภัยสาธารณะถือเป็นหลักการพื้นฐานที่รวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อแนวทางการพัฒนาสังคมและเมืองอัจฉริยะ เราภูมิใจมากที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความอัจฉริยะ ปลอดภัย สมบูรณ์สุข และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะในลักษณะเชิงรุก ดร. มารุต กล่าวทิ้งท้าย
เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ จำกัด โดยเป็นบริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการข้อมูล ที่จะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และยังสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมที่ปลอดภัย, สร้างสุขภาพที่ดี และมีความทันสมัย ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างมูลค่าที่แท้จริงจากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Internet of Things ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีแบบครบวงจร ได้แก่ สตอเรจ, เซิร์ฟเวอร์, ซอฟต์แวร์, การวิเคราะห์ , การบริหารจัดการเนื้อหา, และคลาวด์คอมพิวติ้ง พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบถ้วน ด้วยความเชี่ยวชาญของ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ที่บูรณาการทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการที่ดีที่สุด จากบริษัทในเครือฮิตาชิฯ เพื่อส่งมอบนวัตกรรมข้อมูลเชิงลึกให้กับธุรกิจ และสังคม ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ HDS.com

 เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด

              บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 326,000 ราย โดยในปีงบประมาณ 2555 (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556) บริษัทฯ มียอดขายรวม 9,041 พันล้านเยน (96.1 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ บริษัทฮิตาชิให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เน้นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมมากกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการทำงานระดับสูง ระบบยานยนต์และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฮิตาชิ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อะโดบีเปิดตัว Adobe Sign รองรับดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นครั้งแรกสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

อะโดบีเปิดตัว A …

%d bloggers like this: