Breaking News
Home / ข่าวไอที / อะโดบีสร้างนิยามใหม่การลงชื่อแบบอิเลคทรอนิคส์ในเอกสารด้วยความสามารถของดอคคิวเมนท์ คลาวด์

อะโดบีสร้างนิยามใหม่การลงชื่อแบบอิเลคทรอนิคส์ในเอกสารด้วยความสามารถของดอคคิวเมนท์ คลาวด์

อะโดบีสร้างนิยามใหม่การลงชื่อแบบอิเลคทรอนิคส์ในเอกสารด้วยความสามารถของดอคคิวเมนท์ คลาวด์

 เครื่องมืออันทรงพลังใหม่  กับความสามารถของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา และการขยายพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม

Adobe eSign Services

กรุงเทพฯ   25 พฤศจิกายน 2558 – อะโดบีประกาศความสามารถในการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ (e-sign) แบบใหม่อันโดดเด่นสำหรับผู้ใช้งาน ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ (Document Cloud) ซึ่งจะทำให้การลงชื่อในเอกสารและสัญญาอิเลคโทรนิคส์เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ความสามารถใหม่นี้รวมทั้งกระบวนการทำงานแบบ drag-and drop สำหรับนักออกแบบ การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล (ซึ่งเป็นการลงชื่อแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม) และ การบริหารจัดการองค์กรบบโมบิลิตี้ (Enterprise Mobility Management) และ เทคโนโลยี Signature Capture ที่ทำให้การลงชื่อระหว่างการเดินทางสะดวกขึ้น อะโดบียังประกาศขยายความร่วมมือกับบริษัท Workday Salesforce และ Ariba ที่ทำให้ลูกค้าระดับหน่วยงานสามารถใช้การลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์กับแผนกบุคลากร ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และใช้กับระบบกฏหมายได้อีกด้วย

นายไบรอัน แลมกิ้น รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านดิจิตอลมีเดียของอะโดบีกล่าวว่า “องค์กรทางธุรกิจทั้งหลายกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความคล่องตัวในการดำเนินการทางธุรกิจทั้งกระบวนการ และความสามารถในการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบใหม่ของอะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ รวมทั้งการใช้ลายมือชื่อแบบดิจิตอลและการนำไปใช้กับอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการลดความล่าช้าและความยุ่งยากในการใช้เอกสารแบบกระดาษที่ต้องลงลายมือชื่อแบบดั้งเดิมลงไป”

นายพอล ร๊อบสัน ประธานของอะโดบี เอเชียแปซิฟิคกล่าวว่า“วิธีการที่หน่วยงานทางธุรกิจทำระหว่างกันและทำกับลูกค้าในปัจจุบันนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาแทบจะสิ้นเชิง ความต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลง เพิ่มความรวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นนั้นมีมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การใช้ระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างเปิดเผยและการใช้งานที่ง่ายจะช่วยให้หน่วยงานทางธุรกิจและผู้ประกอบการในประเทศไทยหันมาใช้กระบวนการนี้เพื่อที่จะทำให้มีความคล่องตัวและรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเอาไว้ได้ดีขึ้น”

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหน่วยงานรัฐของประเทศออสเตรเลียก็คือ การใช้ระบบ พาร์ทเนอร์ เซโร่ กับกรมสรรพากรของออสเตรเลีย องค์กรธุรกิจสามารถแสดงและยื่นเสียภาษีของบุคลากรในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทางระบบออนไลน์ ทำให้สามารถทำได้ตลอดทุกช่วงเวลา จากทุกที่ และด้วยระบบที่ปลอดภัยที่จะการยืนยันตอบกลับเมื่อมีการยื่นรายการทุกครั้ง

ความสามารถของระบบ E-Sign ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม

การนำวิธีลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์มาใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นองค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถนำมาใช้ได้ ฟอรเรสเตอร์ รีเสิร์จ ประมาณการณ์ว่า จะมีเอกสารมากกว่า 754,000,000 ฉบับที่จะใช้วิธีการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขิ้น 350 เปอร์เซนต์จากการใช้ในปี พ.ศ. 2557 ที่มีเพียง 210,000,000 ฉบับ1 แม้ว่า จะมีองค์กรธุรกิจมากมายที่เปลี่ยนมาใช้ระบบการลงลายมือชื่อดิจิตอลที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกว่าระบบลงลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิคส์แบบเดิม ซึ่งตัวอย่างหนึ่งก็คือ การที่ EU จะเริ่มนำระบบใหม่นี้ไปใช้อย่างกว้างขวางเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่การลงลายมือชื่อดิจิตอลและระบบการทำงานที่ล้ำหน้าที่ Document Cloud eSign มี สามารถให้บริการในระดับดีเลิศแก่องค์กรทางธุรกิจทั่วโลกได้ในทันที

 Kevin-Lynch-Blog

ความสามารถใหม่อันทรงพลังที่เปิดตัววันนี้:

 • ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ก้าวล้ำ – ด้วยระบบการทำงานใหม่ drag-and-drop Workflow Designer ทำให้สามารถสร้างเทมเพลตที่ง่ายต่อผู้ส่งที่จะทำให้ระบบการลงลายมือชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องทุกครั้ง และการใช้ระบบการทำงานที่ก้าวหน้าเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บเป็นไปตามกระบวนการทางธุรกรรมที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ เช่นกระบวนการจ้างพนักงานใหม่ การสรุปสัญญาซื้อขาย ทั้งก่อนหน้า ระหว่าง และหลังการลงลายมือชื่อ
 • การลงลายมือชื่อแบบดิจิตอล – บริการ eSign ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการลงลายมือชื่อดิจิตอลของสหภาพยุโรปและองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมระบบการค้าของโลก ทำให้อะโดบีเป็นผู้ให้บริการทางด้านนี้เพียงรายเดียวที่คนทั้งโลกสามารถใช้งานและมีผลอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานยุโรป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นประชาชนชาวยุโรปเท่านั้น เพียงแค่ใช้งานโปรแกรมอะโดบี รีดเดอร์อันมีชื่อเสียงของอะโดบี
 • ศูนย์ข้อมูลในสหภาพยุโรปแห่งใหม่ – เพื่อให้การทำงานทางด้านข้อมูลของสหภาพยุโรปที่เป็นเอกภาพ ศูนย์ข้อมูลดอคคิวเมนท์ คลาวด์ แห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่ไอร์แลนด์และเยอรมนี และคาดว่าจะพร้อมใช้งานช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายศูนย์ข้อมูลออกไปทั่วโลกตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559
 • ความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ – การทำให้บุคลากรมีทางเลือกใหม่ที่จะทำให้สามารถลดกระบวนการลง และทำให้การเซนต์สัญญาทำได้เร็วขึ้น ด้วยประสบการณ์การทำสัญญาแบบใหม่ล่าสุดที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการแก้ไขเอกสารที่ถูกส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อได้เมื่อเกิดความผิดพลาดในเนื้อหา เพียงแค่แก้ไขแล้วส่งไปใหม่แทนที่จะต้องยกเลิกเอกสารและเริ่มทำเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น

สามารถทำงานได้บนอุปกรณ์พกพา

คือแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ร่วมกับบริการ Document Cloud eSign และ Adobe Acrobat DC ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ คุณสามารถสร้างเอกสารและแบบฟอร์มเพื่อการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ ส่งเอกสารเพื่อให้ลงลายมือชื่อ สามารถตรวจสอบว่าอยู่ในกระบวนการใดได้แบบทันทีทันใด และรับการลงลายมือชื่อได้ในชั่วพริบตาด้วยบริการ in-person signing แอพพลิเคชั่น eSign Manager DC ตัวล่าสุดนี้มีความสามารถดังนี้

 • Enterprise Mobility Management (EMM) – สามารถจัดการเอกสารในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ดอคคิวเมนท์ คลาวด์บนอุปกรณ์พกพาที่พนักงานของบริษัทสร้างขึ้นได้ด้วย Android for Work และจะสามารถใช้ Good Technology และ Microsoft Intune ได้เร็วๆ นี้
 • Signature Capture – ด้วยความสามารถนี้ ทำให้พนักงานสามารถใช้กล้องบนอุปกรณ์พกพาถ่ายภาพลายเซนต์ของตัวเองเพียงครั้งเดียว สามารถใช้สำหรับลงชื่อในเอกสารต่างๆ ซ้ำได้เรื่อยๆ
 • Signature Sync – พนักงานสามารถเข้าถึงภาพลายมือชื่อของตัวเองได้ทั้งบนเว็บไซต์ บนอุปกรณ์พกพา และบนคอมพิวเตอร์ได้ เพราะภาพลายมือชื่อนั้นจะถูกทำให้พร้อมสำหรับให้พวกเขาเรียกใช้ในทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้น ยังสามารถดาวน์โหลด เปิดดูเอกสารฉบับที่ต้องการได้บนอุปกรณ์พกพา ด้วยฟังก์ชั่นการค้นหาและคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

องค์กรใหม่ที่เข้าร่วมทำให้ระบบดอคคิวเมนท์ คลาวด์ที่ขยายตัวขึ้น

องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ก็คือ องค์กรใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาระบบ ด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานทั้งหลายสามารถเพิ่มระบบการลงชื่อทางอิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเอกสารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจทุกๆ วันได้อย่างสะดวกง่ายดาย การรวมและอัพเดทบริการเพิ่มเติมในครั้งนี้ของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ มีดังนี้

 • Workday – ด้วยการเพิ่มความสามารถในการลงลายมือชื่ออิเลคทรอนิคส์เข้าไปในระบบเฟรมเวิร์คของ workday จะทำให้กระบวนการทำธุรกิจรวดเร็วขึ้น ลูกค้าของ workday ที่ซื้อบริการ Adobe eSign ที่มีความสามารถในการลงลายมือชื่อเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจใน Workday application suite มีให้บริการกว่า 400 ประเภทนี้ จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย ทำให้บรรลุข้อตกลงได้มากขึ้น และช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
 • Salesforce – การอัพเดทบริการ eSign ครั้งล่าสุดนี้ มีระบบการติดตั้งที่ใช้งานง่าย การใช้งานทั่วไป เช่น การเพิ่มรายชื่อสินค้าเข้าไปในสัญญา และความสามารถในการรับรองลายมือชื่อดิจิตอล ทำให้การติดตั้ง การใช้งาน และการจัดการกระบวนการลงลายมือชื่อในการซื้อขายสินค้าของ Salesforce ผู้ให้บริการด้านการลงลายมือชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งจากผู้ใช้งานเข้าใจง่ายขึ้น และบริการ eSign นี้จะฝังอยู่ในระบบของ Salesforce เอง ซึ่งได้รับการรับรองว่าใช้งานกับโปรแกรม Lightning app builder framework ได้เต็มที่
 • Ariba – การรวมบริการ eSign ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผู้ลงชื่อได้หลายคน สามารถกำหนดลำดับของผู้ลงชื่อได้ และสามารถตรวจสอบผู้ลงชื่อได้ด้วยระบบการตรวจสอบจากหลายแหล่งยืนยันเข้าไปในระบบของ Ariba ครั้งนี้ ทำให้การใช้งานโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง Ariba Contract Management รวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสามารถควบคุมการส่งสัญญาสำหรับการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ได้ง่ายขึ้น

เกี่ยวกับบริการ eSign ของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์

ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นรูปแบบไฟล์ PDF ขึ้นมา อะโดบีมีประสบการณ์มากว่า 20 ปีในเรื่องความปลอดภัยของเอกสารแบบดิจิตอล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ รวมทั้งบริการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ eSign ไปใช้งานในหน่วยงานได้สำหรับองค์กรทุกระดับ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานด้านเอกสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรชั้นนำทั่วโลก เช่น บริษัท KLM} Groupon} Jaguar Land Rover} NetAPP และ TiVo ต่างก็ไว้วางใจในบริการการชื่อทางอิเลคทรอนิคส์ของอะโดบี ที่ทำให้การลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ทำได้รวดเร็ว ปลอดภัย และทำได้ทุกที่ ซึ่งได้มีการใช้งานการลงชื่ออิเลคทรอนิคส์ในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การประกันภัย การบริการด้านการเงิน การสื่อสารและความบันเทิง หน่วยงานราชการ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสัญญา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ:

 • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Adobe eSign Services https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html
 • บล๊อคเกี่ยวกับข่าวของ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ ที่เขียนโดย เควิน เอ็ม ลินช์ – รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ อะโดบี ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ http://adobe.ly/1VCwWZr
 • บล๊อคของ แดน พูเตอร์บาว ผู้ให้คำปรึกษาทั่วไปของอะโดบี เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางกฏหมายแบบใหม่ http://adobe.ly/1Qb2RPh
 • บล๊อคของ ยอน แปเรร่า รองประธานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดอคคิวเมนท์ คลาวด์ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ใช้งาน อะโครแบท ดีซี http://adobe.ly/1jew1T7

 

ราคาและความพร้อมในการให้บริการ

ความสามารถ eSign ใหม่นี้ จะพร้อมให้บริการประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนหรืออย่างช้าประมาณต้นปี พ.ศ. 2559 หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่นี่   https://acrobat.adobe.com/us/en/documents/esignatures.html

เกี่ยวกับบริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรทเต็ต
อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.adobe.com

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัพเดต และโปรโมชั่นได้ที่ http://facebook.com/AdobeSEA

1Brief: E-Signature Transactions Topped 210 Million In 2014, Forrester Research, Inc., May 19, 2015.

###

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

TikTok ชวนคนไทยมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะในแคมเปญครีเอท #เรื่องใหญ่เล่นเล็ก #เรื่องเล็กเล่นใหญ่ 

TikTok ชวนคนไทย …

%d bloggers like this: