Breaking News

ไอเน็ต ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ตัวจริง ด้วยมาตรฐาน Cloud Security Alliance (CSA-STAR) มั่นใจกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย

ไอเน็ต ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ตัวจริง ด้วยมาตรฐาน Cloud Security Alliance (CSA-STAR) มั่นใจกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยINET__001

กรุงเทพฯ – 28 กันยายน 2558 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีชั้นนำ ขับเคลื่อนความเหนือชั้นผู้ให้บริการ Cloud Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR รายแรกในไทย โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับผู้ให้บริการ Cloud Service Provider พร้อมข่าวดีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลาวด์จากบีโอไอเป็นรายแรกของ ประเทศ เสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจคลาวด์ของไอเน็ตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มบริการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางอีก 30 เปอร์เซ็นต์

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การ ที่ไอเน็ตได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR รายแรกในไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมศักยภาพการให้บริการของไอเน็ตในการ ก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันไอเน็ตมีฐานลูกค้าประมาณกว่า 450 ราย และคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าที่ใช้บริการคลาวด์ของเรา โดยรูปแบบการให้บริการคลาวด์ของไอเน็ตมีหลากหลาย อาทิ INET Cloud คือ บริการโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบเสมือน (Virtualization), บริการ DRaaS (Disaster Recovery as a Service) จะเป็น Site สำรองบน Public Cloud และบริการ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่สามารถทำงานออนไลน์ได้จากทุกที่ผ่าน อุปกรณ์ BYOD เป็นต้น โดยปัจจุบันทิศทางความต้องการการใช้บริการคลาวด์ขององค์กรธุรกิจในวันนี้ เป็นรูปแบบ as a service มากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเลีอกใช้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานและในเวลา เดียวกันบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“จากแนวโน้ม การลงทุนทางด้านระบบไอที ลูกค้าต้องการใช้บริการคลาวด์เพิ่มมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่น สะดวกทั้งในแง่การใช้งานและการลงทุนที่คุ้มค่า รวมถึงความมั่นใจด้านระบบซีเคียวริตี้ ผู้ใช้บริการต้องการผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ยั่งยืน นอกจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมแล้ว ไอเน็ตยังได้สร้างระบบนิเวศน์การให้บริการ ด้วยการสนับสนุนพันธมิตรที่เป็น SI หรือ Reseller ที่มีศักยภาพและแนวทางในการทำธุรกิจที่สอดคล้องไปกับเรา เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เราสร้างวงจรการให้บริการที่สมดุลย์ เรามีกลยุทธ์ด้านการพัฒนาพันธมิตรของเราให้สามารถเป็นผู้ให้บริการและพัฒนา แอพพลิเคชั่นส์ เพื่อสร้างมูลค่าของการใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของเราซึ่งวันนี้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มองการใช้ประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้งเป็นรูปแบบของยูทิลิตี้ ที่สามารถควบคุมการใช้งานและบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างดี และต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พันธมิตรของเราสามารถสร้างต่อยอดได้ ทำให้เขาเพิ่มคุณค่าและรายได้ให้กับตัวเอง”

คุณมรกตกล่าวเสริมว่า ไอเน็ตยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนกิจการคลาวด์จากสำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ทำให้ได้สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าในการนำเข้าอุปกรณ์คลาวด์จากต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และนั่นหมายความว่าไอเน็ตสามารถลงทุนด้านการให้บริการให้แก่ลูกค้าได้เพิ่ม มากขึ้น หนึ่งในนโยบายของเราคือ การนำเสนอบริการคุณภาพสูงด้วยราคาเป็นธรรม สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องคาดว่าค่าใช้จ่ายในบริการ คลาวด์ที่ใช้ควรจะลดลงทุกปีอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายหรือนำไปขยายบริการคลาวด์เพิ่มเติม เพราะความต้องการทางธุรกิจด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานนั้นต้องมีการเพิ่ม ขยายตลอดเวลาเพื่อเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าให้มีความแข็งแกร่งทันต่อการแข่ง ขันโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ

เกี่ยวกับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) -INET

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) -INET ไอเน็ต (INET) ผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่น คิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อ เนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

QAD ปรับการใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชั่น ช่วยกลุ่มผู้ผลิตท่ามกลางภาวะชะงักงัน

QAD ปรับ QAD Ad …

%d bloggers like this: