Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น

ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น

ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ ได้รับรางวัลองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นภาพปชส ฟูจิซีร็อกซ์รับรางวัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้ายมือ) ขึ้นรับโล่รางวัลชนะเลิศองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2558 จาก มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ขวามือ) ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากกิจกรรมการประกวดอาคาร และสำนักงานปลอดขยะ ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลจากการที่บริษัท (ประเทศไทย) มีความตระหนัก มุ่งมั่นและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยการเปลี่ยนการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากร ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะที่กำจัด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: