Breaking News
Home / ข่าวไอที / EGA จัดโครงการโรดโชว์ครั้งที่ 4 ที่โคราชจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ย้ำเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

EGA จัดโครงการโรดโชว์ครั้งที่ 4 ที่โคราชจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ย้ำเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชน

จัดโครงการโรดโชว์ครั้งที่ 4 ที่โคราชจังหวัดสุดท้ายในปีนี้

ย้ำเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชนEGA Roadshow 2015  e-Government for All 4 (1) EGA Roadshow 2015  e-Government for All 4 (2)

EGA เดินหน้าจัดสัมมนาและโรดโชว์ EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้าย เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” บูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั่วประเทศ ด้าน จ.นครราชสีมา ตั้งเป้าอีก 4 ปีข้างหน้า โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ เดินหน้าเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน พร้อมสนับสนุนดึงระบบไอทีเข้ามาช่วยผลักดัน

       นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึง การจัดงาน EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4 ว่า สำนักงานรัฐบาอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาและโรดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัด ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ ภูเก็ต และนครราชสีมาเป็นจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ส่วนในปีหน้าพร้อมเดินหน้าต่อขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ EGA ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ใช้บริการจริงจาก EGA ที่จะสร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับการจัดงานที่จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมวี-วัน โคราช จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “ส่วนราชการระดับจังหวัด องคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อการบริการประชาชน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภายใน จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ร่วมงานกว่า 150 คน

สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากการเผยแพร่บทบาทภารกิจของ EGA แล้วยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและบริการของ EGA แบบ Showcase เช่น จุดทดลองใช้บริการ GIN Conference,    G-Cloud บริการคลาวด์ภาครัฐ Smart Citizen Info โดยนำเสนอตู้ Kiosk เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านบัตร Smart Card, GAC หรือ Government Application Center แอพพลิเคชั่นที่เป็นศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นภาครัฐ พร้อมทั้งยังมีบริการ EGA Counter Service จุดบริการให้คำปรึกษา และรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA ให้แก่ภาครัฐ ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยสิ่งที่นำเสนอในการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า EGA มีการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการที่สำคัญๆ เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) ซึ่งเปรียบเหมือนถนนที่จะทำให้ข้อมูลระบบทั้งหมดของภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งยังมีระบบการจัดการเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เพิ่มเติมทั้งความเร็วของแบนด์วิธ และการบริหารจัดการระบบให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GIN แล้วกว่า 3,108 หน่วยงานทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2558 ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนการใช้งานเป็น 3,500 หน่วยงาน

ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ บนพื้นฐานของหลักการแชร์ทรัพยากรและงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันทาง EGA ได้มีการขยายระบบ เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะเข้าใช้ระบบมากขึ้น และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น รองรับมาตรฐานใหม่ของ Cloud Security Alliance หรือ ซีเอสเอประเทศไทย

ด้านนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีศักยภาพในด้านทำเลที่ตั้งเหมาะสม ทั้งในแง่ที่เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยมีวิสัยทัศน์สำคัญให้เป็นจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค มุ่งเน้นเชื่อมโยงเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเป็นหลัก มุ่งพัฒนาให้โคราชเมืองน่าอยู่ภายใน 4 ปีข้างหน้า และเตรียมความพร้อมเป็นเมืองหลวงแห่งภาคอีสานในระยะ 20 ปี

โดยดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวัดมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ การยกระดับโลจิสติกส์และการเพิ่มศักยภาพทางเกษตรกรรม – อุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้บทบาทของจังหวัดใน 10 ปีข้างหน้า สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีขั้นสูงเข้ามาช่วยส่งเสริม

ซึ่งการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อเสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เอสซีบี อบาคัส เผยอินไซต์พัฒนาการ AI บนเวทีเสวนาระดับโลก Bloomberg’s Sooner Than You Think Tech Summit ประเทศสิงคโปร์

เอสซีบี อบาคัส …

%d bloggers like this: