Breaking News

ไดเมนชั่น ดาต้าเผยว่าการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไอทีจากระยะไกล และการจัดการแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาการแก้ปัญหา 75% และการซ่อมบำรุง 32%

ไดเมนชั่น ดาต้าเผยว่าการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไอทีจากระยะไกลและการจัดการแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาการแก้ปัญหา 75% และการซ่อมบำรุง 32%

กรุงเทพฯ , 18 มิถุนายน 2558 – บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เปิดเผยรายงานเน็ตเวิร์ค บาโรมีเตอร์     รีพอร์ต (Network Barometer Report) ประจำปี¹ พบว่าการตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไอทีจากระยะไกลและการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ทำงานผิดปกติได้มากถึง 75% ส่งผลให้ลดเวลาในการซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวได้มากกว่าการดำเนินการในรูปแบบเดิมถึง 32% งานวิจัยในปีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างความผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์และช่วงวงจรชีวิตของอุปกรณ์นั้นๆอันเดร แวน

รายงานได้ระบุว่าการที่เครือข่ายมีอายุการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาห้าปี จะส่งผลให้ 53% ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีจำนวนมากกว่า 70,000 รายการ (ซึ่งได้รับการวิเคราะห์) เป็นอุปกรณ์เก่าหรือล้าสมัย มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วประมาณสองเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมีเปอร์เซ็นต์ลดลงเล็กน้อย โดยลดลงไปอยู่ที่ 9% จาก 11% เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์เก่ากลับเพิ่มขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์ซ็นต์ของอุปกรณ์ปัจจุบันที่ได้รับการวิเคราะห์นั้นอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบสามปีที่ผ่านมา

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาเครือข่ายของบริษัทในองค์กรทุกขนาดและทุกภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมใน 28 ประเทศ

นายอันเดร แวน ชัลค์วิค ผู้จัดการด้านการให้คำปรึกษาสำหรับหน่วยธุรกิจด้านเครือข่ายของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีของการจัดทำรายงานเน็ตเวิร์ค บาโรมีเตอร์ รีพอร์ต (Network Barometer Report) ระดับความคงทนโดยเฉลี่ยสำหรับอุปกรณ์ที่ล้าสมัยแล้วที่ยังอยู่ในระบบเครือข่ายขององค์กรจะอยู่ที่ประมาณ 10% และดูเหมือนว่าองค์กรต่างๆ จะยอมให้ค่าระดับความคงทนต่อตวามผิดพลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกินกว่า 11% ก่อนที่จะดำเนินการฟื้นฟูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ สมมติฐานทั่วไปคือการฟื้นฟูเทคโนโลยีโดยรวมทั้งหมดจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าจวนตัว แต่ข้อมูลของเราได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ กำลังฟื้นฟูอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ล้าสมัยแล้วและมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเก็บอุปกรณ์เก่าเอาไว้ใช้งานให้นานกว่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญส่วนใหญ่ในการฟื้นฟูเทคโนโลยีที่ใช้งานมาถึงจุดวิกฤตแล้วเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอีก” ชัลค์วิค อธิบาย

จากประสบการณ์ในการประเมินสภาวะการเจริญเติบโตด้านการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานขององค์กร บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เชื่อว่า จากระดับ 1 ถึง 5 มี องค์กร 90% ที่ยังคงอยู่ในระดับที่หนึ่งหรือสองของสภาวะการเจริญเติบโต ระดับดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า และบทบาทความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาขณะที่เครือข่ายหยุดให้บริการยาวนานขึ้นและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นเหตุผลว่าทำไม 30% ของการซ่อมบำรุงทั้งหมดจึงยังคงเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย

ชัลค์วิคชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตรวจสอบสภาวะการเจริญเติบโต การสนับสนุนช่วยเหลือ และการบำรุงรักษา จะทำให้ระดับความคงทนของอุปกรณ์เก่าในเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานของการบริหารจัดการเครือข่ายโดยรวมที่มีอายุมากขึ้นด้วย “ทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้หากมีข้อมูลที่ชัดเจนของสถานะวงจรชีวิตของอุปกรณ์ทั้งหมด ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่แปรผันตามจุดวิกฤตที่มีอยู่ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในลักษณะเชิงรุก โดยรวมแล้ว เรามองเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายประจำวันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมเครือข่ายองค์กรได้ทั้งหมด”

ข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ใน Network Barometer Report 2015 ได้แก่:

  • มีการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของเครือข่ายในปีนี้เล็กน้อย: อุปกรณ์ที่มีช่องโหว่อย่างน้อยหนึ่งรายการมีเปอร์เซ็นต์ลดลง 60% จาก 74% เมื่อปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากแนวโน้มของการฟื้นฟูอุปกรณ์ที่ล้าสมัยขององค์กร ซึ่งมีช่องโหว่เพิ่มขึ้นตามอายุใช้งานที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จะลดช่องโหว่ในเครือข่ายโดยรวมให้ลดน้อยลง
  • แม้ว่าแนวโน้มโดยทั่วไปองค์กรจะยังคงเก็บรักษาสินทรัพย์ไว้ใช้งานให้นานที่สุด แต่หลายองค์กรก็กำลังค่อยๆ ขยายขีดความสามารถด้านไร้สายของเครือข่ายของตนไปพร้อมๆ กันด้วย อย่างไรก็ตาม 74% ของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ยังคงเป็นโมเดลรุ่นเก่าซึ่งไม่รองรับกลยุทธ์โมบิลิตี้ที่กำลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่รองรับ IPv6 จึงต้องมีการอัพเกรดซอฟต์แวร์อยู่ตลอดเวลา เมื่อรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันก็จะพบว่า มีองค์กรหลายแห่งที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดด้านโมบิลิตี้ขององค์กร การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ให้เกิดขึ้นบนเครือข่าย

¹ รายงาน Network Barometer Report ของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เป็นรายงานเดียวที่ดำเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ผลข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความพร้อมของเครือข่ายในปัจจุบันเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ทั้งนี้ รายงานประจำปี 2015 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีจากการประเมินการบริหารจัดการวงจรชีวิตเทคโนโลยีมากกว่า 350 รายการ (เพิ่มจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 288 รายการ) ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์เทคโนโลยี 70,000 รายการในองค์กรทุกขนาดและทุกภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม 28 ประเทศ นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการซ่อมบำรุงที่มีจำนวนมากกว่า 175,000 เหตุการณ์ของเครือข่ายลูกค้าที่เราให้การสนับสนุน ซึ่งดำเนินการบันทึกข้อมูลโดยศูนย์บริการส่วนกลาง (Global Contact Centres) ของเรา สำหรับผลที่ได้จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเครือข่ายปัจจุบันครอบคลุมในหลายมิติ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dimensiondata.com/networkbarometer

เกี่ยวกับบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า พีแอลซี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 เป็นผู้ให้บริการและโซลูชั่นด้านไอซีทีที่ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ความสามารถด้านการส่งมอบบริการได้ทั่วโลก และจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการในการผลักดันความมุ่งมั่นทางธุรกิจของลูกค้าให้สัมฤทธิผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dimensiondata.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เล่นเกมบนสมาร์ทโฟนอย่างไร ให้ไร้ปัญหาในยามอยู่บ้าน

เล่นเกมบนสมาร์ท …

%d bloggers like this: