Breaking News
Home / ข่าวไอที / แนะนำโซลูชั่นและบริการใหม่ ช่วยสังคมปลอดภัย อัจฉริยะ และมีสุขภาพดี

แนะนำโซลูชั่นและบริการใหม่ ช่วยสังคมปลอดภัย อัจฉริยะ และมีสุขภาพดี

มุ่งขยายธุรกิจ Social Innovation

แนะนำโซลูชั่นและบริการใหม่ ช่วยสังคมปลอดภัย อัจฉริยะ และมีสุขภาพดี

       ดาต้า ซิสเต็มส์ ชูกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าซื้อกิจการซอฟต์แวร์ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า และ Internet of Things หนุนส่วนธุรกิจในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม สร้างกลยุทธ์สู่ความเป็นผู้นำในตลาด

          บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (HDS) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) เผยโฉมกลยุทธ์ทางธุรกิจในงาน Hitachi Connect 2015 ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา ขยายส่วนธุรกิจ Social Innovation หรือนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยโซลูชันและบริการใหม่ๆ ซึ่งได้แก่ Hitachi Live Insight for IT Operations สำหรับการดำเนินการด้านไอทีเชิงลึก, Hitachi Clinical Repository for Connected Health สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพอัจฉริยะและ Hitachi Live Insight Center of Excellence ซึ่ง HDS เป็นผู้บุกเบิกกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยการรวมกลยุทธ์เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งบริษัทในเครือฮิตาชิฯ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีปฏิบัติการ (Operation Technology – OT) พร้อมกับความเชี่ยวชาญในเชิงลึกของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นโซลูชั่นแบบองค์รวมตอบโจทย์ความท้าทายด้านไอทียุคใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ในช่วงปีที่ผ่านมา HDS ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่าง Avrio, oXya, Pantascene และ Pentaho เพื่อรองรับส่วนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้ขณะนี้ HDS มีขีดความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนข้อมูลส่วนงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าของข้อมูลที่องค์กรมีอยู่สูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น

“HDS มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นมากกว่าบริษัทที่ทำด้านสตอเรจเพียงอย่างเดียว บริษัทกำลังขับเคลื่อนธุรกิจไปอย่างชาญฉลาด และทำให้ธุรกิจของลูกค้าและสังคมดีขึ้น ด้วยการนำเสนอความเชี่ยวชาญ และการบูรณาการของ Internet of Things (IoT) กับเทคโนโลยีปฏิบัติการ (Operation Technology – OT), เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ (Machine-to-Machine หรือ M2M) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่กำลังเพิ่มความสำคัญต่อองค์กร”              มร. Vernon Turner, รองประธานอาวุโสด้าน Enterprise Systems and IDC Fellow for The Internet of Things กล่าว “ในโลกที่มีการเติบโตของข้อมูล การเพิ่มขึ้นของไอทีและความซับซ้อนขององค์กรจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่เต็มที่ ให้บริการเทคโนโลยีใดที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนข้อมูลให้องค์กรลูกค้าได้อย่างแท้จริง ก็จะเป็นผู้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดไปในที่สุด”

โซลูชั่น Hitachi Data Systems Social Innovation ตอบโจทย์ความท้าทาย ทั้งในแง่ของธุรกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงการเติบโตของประชากร และการขยายตัวของเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่เก่าไม่ทันสมัย การชราภาพของประชากร และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ HDSจึงส่งมอบโซลูชั่นที่สร้างคุณค่าทั้งสำหรับธุรกิจและสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่HDSเป็นผู้นำในตลาด และซอฟแวร์พื้นฐานการวิเคราะห์อัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของตลาด รวมพลังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน – หรือ Internet of Things (IoT) กับเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT), เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ (M2M), การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ดีที่สุดให้สามารถบูรณาการการทำงานได้อย่างครบวงจรทั้งนี้โซลูชั่นและบริการใหม่ ๆ ของ Hitachi Data Systems Social Innovation มีดังนี้

  • Hitachi Live Insight for IT Operations: โซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ M2M ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วยระบบปฏิบัติการอัจริยะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุด (TCO) Hitachi Live Insight for IT Operations นี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจากแต่ละอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลของพวกเขา ตั้งแต่แอพพลิเคชั่นองค์กร, ระบบดาต้าสตอเรจ ไปจนถึงระบบจ่ายไฟ และระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อที่จะตรวจหา และระบุสาเหตุหลักของการขัดข้องของศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากบริการการวิเคราะห์ที่มีความรวดเร็วในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีวิธีการ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล, การแปลงรูปและตีความ, แบบจำลองและการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในอนาคต, การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือในการเรียกคืนข้อมูล อาทิ Hadoop และ NoSQL เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และผลักดันธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • Hitachi Clinical Repository (HCR) for Connected Health: โซลูชั่นที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จาก HCR เป็นการขยายตัวเพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่มีการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย HCR เชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน ซึ่งช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพต่อการดูแลผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ HCRสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Hitachi Content Platform สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและข้อมูลทั่วไป สามารถจัดเก็บ, แบคอัพข้อมูล และสามารถเรียกค้น ดึงมาใช้ได้ด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ โดยรวมข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นที่แยกกันอยู่(Silo) HCRทำให้ระเบียนของผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพอยู่ร่วมกัน และผู้ดูแลผู้ป่วยในสาขาต่างๆสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันและเรียกค้นได้ จะทำให้มั่นใจว่าพวกเขามีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในการเขียนใบสั่งยา แผนการรักษา และอื่นๆอีกมากมาย
  • Hitachi Live Insight Center of Excellence: ออกแบบมาเพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดในการให้คำปรึกษาและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจ Hitachi Live Insight Center of Excellence ช่วยให้องค์กรต่างๆมั่นใจในความรวดเร็วในการปรับใช้โซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, แอพพลิเคชั่น, แพลตฟอร์ม และการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มในธุรกิจใหม่ ด้วยการประสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของฮิตาชิฯ และพันธมิตรมาให้บริการแบบรวมศูนย์ ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก Hitachi Live Insight Center of Excellence ได้ดังนี้
  • พัฒนาแผนกลยุทธ์และโรดแมปของข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ให้องค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญในการเข้าประเมินโอกาส และบ่งชี้ผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
  • ประยุกต์ใช้โซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าบนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงลึกและประสบการณ์การในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยใช้ทีมงานที่ได้รับการพิสูจน์ และยอมรับกันในการ deploy อย่างต่อเนื่อง

นับเป็นการขยายบริการและโซลูชั่นใหม่ๆและขยายขีดความสามารถของส่วนนวัตกรรม Social Innovation ที่มีอยู่แล้วของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ฯ อาทิเช่น โซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ, การวิเคราะห์การสื่อสารโทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ซึ่งได้แก่:

  • Hitachi Visualization for Public Safety: ประกาศตัวที่งาน International Association of Chiefs of Police Conference and Law Enforcement Education and Technology Exposition – IACP ในเดือนตุลาคมปี 2557 Hitachi Visualization นำเสนอโซลูชั่นการรับรู้สถานการณ์สำหรับมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยการบูรณาการข้อมูลหลากหลายประเภททั้งจากกล้อง, เซ็นเซอร์, ข้อมูลฉุกเฉิน และโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันHDSเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ในโซลูชั่น Hitachi Visualization นี้ ตำรวจสามารถเตรียมการสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโซลูชั่นโดย Pantascene และ Avrio ที่ HDS ได้เข้าซื้อกิจการในเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา
  • Hitachi Live Insight for Telecom: ประกาศในการประชุม Mobile World Congress ในเดือนมีนาคม 2558 Hitachi Live Insight for Telecom จัดให้บริการการวิเคราะห์เครือข่ายระบบโทรคมนาคมที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร และลูกค้าของพวกเขาความสามารถปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเรียลไทม์

ด้วยสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมที่ผ่านการอนุมัติแล้วเป็นจำนวนมาก และมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรใหม่ที่รอการอนุมัติอีก ส่งผลให้ฮิตาชิเป็นผู้นำระดับโลกของแนวโน้มในโลกยุคใหม่อย่างรวดเร็วทั้ง Internet of Things(IoT), เทคโนโลยีปฏิบัติการ(OT), บิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์ข้อมูลที่อุปกรณ์ส่งหาระหว่างกัน ตลอดจนความเชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและไอที แผนนวัตกรรมทางสังคมของบริษัทที่กำลังเร่งขับเคลื่อน โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้แรงหนุนจากการควบรวมกิจการซอฟต์แวร์เชิงกลยุทธ์ อันเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับโซลูชั่นต่างๆของบริษัท HDS ได้วางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะวางพื้นฐานเหล่านี้ สำหรับตลาดในปี 2558 โดยมีแผนการในการแนะนำโซลูชั่นและบริการใหม่ เช่น การเชื่อมต่อกับรถยนต์ และการเชื่อมต่อกับระบบพลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ความสามารถของผลิตภัณฑ์, บริการ และธุรกิจในเครือฮิตาชิ ฯ

“นวัตกรรมเพื่อสังคมของเราใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นและบริการที่หลากหลายทั้งในด้านของเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญอย่างมากจากกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ตั้งแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สู่ข้อมูลเชิงโครงสร้าง, เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีปฏิบัติการ เรามีทรัพยากรที่พรั่งพร้อม และมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้องค์กรรับมือกับความท้าทายที่แท้จริงของโลกผ่านนวัตกรรมข้อมูล และประสบความสำเร็จมากขึ้น” มร.Kevin Eggleston, รองประธานอาวุโสด้าน Social Innovation and Global Industries ของ HDS กล่าวConnected health Hitachi Live Insight Center of Excellence IT Analytics Mr. Kevin Eggleston Public Safety Social Innovation Telecom analytics

 เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ หรือ เอชดีเอส หนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ฮิตาชิ ลิมิเต็ด เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และ โซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจร ทั้งสตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ พร้อมการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบถ้วน เพื่อให้องค์กรสามารถปรับปรุงต้นทุนด้านไอที เพิ่มความคล่องตัว รวมทั้งสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลสารสนเทศที่สร้างความแตกต่างให้กับโลกและสังคมให้ดียิ่งขึ้น บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศและในหลากหลายภูมิภาค ด้วยพนักงานกว่า 6,300 คนทั่วโลก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ซึ่งรวมถึงองค์กรกว่า 70% ของทำเนียบฟอร์จูน 100 และกว่า 80% ของทำเนียบฟอร์จูน โกลบอล100 ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.hds.com

 เกี่ยวกับบริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นโตเกียว: 6501) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานทั่วโลกประมาณ 326,000 ราย โดยในปีงบประมาณ 2555 (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556) บริษัทฯ มียอดขายรวม 9,041 พันล้านเยน (96.1 พันล้านดอลลาร์) ทั้งนี้ บริษัทฮิตาชิให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เน้นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมมากกว่าเดิม ซึ่งรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรก่อสร้าง วัสดุและอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการทำงานระดับสูง ระบบยานยนต์และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฮิตาชิ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hitachi.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3

RICOH ประกาศใช้ …

%d bloggers like this: