Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / โบรเคดเผยผลสำรวจ CIO ทั่วโลก เน็ตเวิร์กแบบเก่าฉุดรั้งความสำเร็จ แนะ The New IP จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่

โบรเคดเผยผลสำรวจ CIO ทั่วโลก เน็ตเวิร์กแบบเก่าฉุดรั้งความสำเร็จ แนะ The New IP จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่

โบรเคดเผยผลสำรวจ CIO ทั่วโลก เน็ตเวิร์กแบบเก่าฉุดรั้งความสำเร็จ

แนะ The New IP จำเป็นต่อธุรกิจยุคใหม่Ken Cheng_Brocade

บริษัท (Brocade) ผู้นำด้านโซลูชั่นสตอเรจแฟบริกเน็ตเวิร์กกิ้งดาต้าเซ็นเตอร์ จัดสำรวจ Brocade Global CIO Survey 2015” ซึ่งเปิดเผยผลกระทบทางธุรกิจจากโครงสร้างไอทีแบบดั้งเดิม และความจำเป็นของโซลูชั่นสำหรับเน็ตเวิร์ก จากการสำรวจซีไอโอขององค์กรระดับโลก พบซีไอโอจำนวน 75% ระบุว่าเน็ตเวิร์กขององค์กรเป็นประเด็นหนี่งที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจไป สู่งเป้าหมายที่วางไว้ ซีไอโอเกือบหนึ่งในสี่ถือว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียว

เทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงลูกค้า เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นการฟื้นฟูแผนกไอที และซีไอโอเองก็ได้พบความท้าทายและประเด็นสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจและยอมรับ โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่ “The New IP” นำเสนอให้กับองค์กร

เคน เชง ซีทีโอและรองประธานอาวุโส แผนกพัฒนาองค์กรและธุรกิจใหม่ บริษัท โบรเคด กล่าวว่า “บทบาทของไอทีได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นแอดมินดูแลโครงสร้างไอที กลายเป็นผู้ดูแลธุรกิจ นั่นคือการขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิวัติการเข้าถึงลูกค้าและการขั้นตอนการทำธุรกรรม ซีไอโอเองก็มีบทบาทสำคัญยิ่งกว่าเดิม ในการแนะนำการลงทุนด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับ อาวุโส แต่ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมก็ยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สกัดกั้นนวัตกรรมและ ความคล่องตัวของธุรกิจ “The New IP” คือ วิถีใหม่ของเน็ตเวิร์กเพื่อการดำเนินธุรกิจ ที่จะตอบโจทย์และช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายได้”

การสำรวจ “Brocade Global CIO Survey 2015” จัดทำโดยสถาบันวิจัยอิสระ แวนซัน บอร์น ในนามของโบรเคด โดยสำรวจซีไอโอขององค์กรระดับโลกจำนวน 200 คนจาก 6 ประเทศ พบข้อมูลที่สำคัญดังนี้:

 • ซีไอโอเกินครึ่งใช้เวลาทำงานมากกว่า 50% ในการตรวจสอบความสามารถและดาวน์ไทม์ของเน็ตเวิร์ก
 • ประเด็น ที่ซีไอโอกังวลมากที่สุดคือ ประเด็นด้านความปลอดภัย และการนำแอพพลิเคชั่นหรือเซอร์วิสใหม่มาใช้งานเร็วเกินไป รองลงมาคือเรื่องบิ๊กดาต้า อนาลิติกส์ การสื่อสารและความร่วมมือต่างๆ
 • เทคโนโลยี 4 อันดับแรกที่ซีไอโอต้องการคือ 1. แพลตฟอร์มการดำเนินงาน 2. การขยายและอัพเกรดดาต้าเซ็นเตอร์ 3. เวอร์ช่วล ซิเคียวริตี้ 4. การขยายและอัพเกรดเน็ตเวิร์ก
 • ซีไอโอจำนวน 40% ระบุว่ากังวลเรื่องการเลือกเวนเดอร์ที่เหมาะสมNew business model

ผลสำรวจในหัวข้อคลาวด์:

 • คลาวด์ เป็นสิ่งจำเป็น แต่การควบคุมการใช้งานคลาวด์เป็นเรื่องยาก ซีไอโอมากกว่าหนึ่งในสามระบุว่า องค์กรไม่อนุญาตให้ใช้คลาวด์อื่นๆ ที่แผนกไอทีไม่ได้บริหารดูแล แต่ก็ยังพบเห็นกรณีนี้ในองค์กรอยู่ดี
 • ซี ไอโอกังวลปัญหาคลาวด์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในประเด็นผลกระทบแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กและความขัดแย้งระหว่างแผนกไอทีกับผู้ให้บริการ คลาวด์ ประเด็นเหล่านี้ซีอีโอกังวลมากกว่าเรื่อง ความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูล และค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนเสียอีก
 • ซีไอโอ 83% เชื่อว่าการจัดซื้อคลาวด์เซอร์วิสโดยไม่ดึงแผนกไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอีก
 • ซีไอโอ 82% ยอมรับว่ากลัวว่างานจะไม่มั่นคง และหนึ่งในห้าของซีไอโอระบุว่าเครียดเรื่องงานขั้นรุนแรง

ผลสำรวจในหัวข้อความกังวลเรื่องบทบาทหน้าที่ของซีไอโอ

 • ซีไอโอ 79% กังวลเรืองการนำเซอร์วิสใหม่ๆ เข้ามารองรับการเติบโตของธุรกิจ
 • ซีไอโอ 77% กังวลเรื่องการนำอนาลิติกส์และดาต้าไมนิ่งที่ดีกว่าเดิมมาใช้งาน
 • ซีไอโอ 68% กังวลเรื่องการปรับปรุงการใช้เซอร์วิสและการนำแอพพลิเคชั่นมาใช้งานเร็วเกินไป
 • ซีไอโอ 65% กังวลที่สุดเรื่องการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการขององค์กร

สถาบัน วิจัยอิสระ แวนซัน บอร์น ทำการสำรวจนี้โดยสัมภาษณ์ซีไอโอจำนวน 200 คนจากประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2014 เพื่อศึกษาและเข้าใจความท้าทายที่ซีไอโอยุคใหม่ต้องเผชิญในการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมไอทีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสำรวจทุกคนทำงานให้องค์กรที่มีพนักงาน 250 คนขึ้นไป ผู้ตอบแบบสำรวจ 81% ทำงานให้องค์กรที่มีพนักงานจำนวน 500-5,000 คน และเป็นองค์กรจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • Brocade Global CIO Survey 2015 Report

http://www.datacenterfuture.com/cio/cio-global-research.ppsx

 • Brocade Global CIO Survey 2015 Interactive Infographic

http://www.datacenterfuture.com/cio/info/

The New IP infographic

เกี่ยวกับโบรเคด

โซ ลูชั่นเน็ตเวิร์กกิ้งในด้านต่างๆ จากบริษัทโบรเคด (Nasdaq: BRCD) ช่วยให้บริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกสามารถก้าวข้ามช่วงเปลี่ยน ผ่านอย่างราบรื่นไปสู่ยุคใหม่ที่ทั้งแอพพลิเคชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสามารถ อยู่ได้ในทุกสถานที่อย่างแท้จริง (www.brocade.com)

###

© 2014 Brocade Communications Systems, Inc. All Rights Reserved.

ADX, Brocade, Brocade Assurance, the B-wing symbol, DCX, Fabric OS, HyperEdge, ICX, MLX, MyBrocade, OpenScript, VCS, VDX, and Vyatta are registered trademarks, and The Effortless Network and The On-Demand Data Center are trademarks of Brocade Communications Systems, Inc., in the United States and/or in other countries. Other brands, products, or service names mentioned may be trademarks of others.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

หากคุณคิดว่า “อีเมล” ไม่ใช่ช่องทางการทำการตลาดอีกต่อไป.. นี่คือเหตุผลว่าทำไม “อีเมล” ยังคงเป็นช่องทางสื่อสารหลักทางการตลาดที่ไม่ควรมองข้าม!

หากคุณคิดว่า “อ …

%d bloggers like this: