Breaking News

ทรู เชิญถวายพระพรปีใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ และโครงการ “กด 9 ถวายพระพร”

ทรู เชิญถวายพระพรปีใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผ่านโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ และโครงการ “กด 9 ถวายพระพร”

กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2557 – ปีใหม่นี้ กลุ่มทรูเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ร่วมโครงการ “กด 9 ถวายพระพร” ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยพิมพ์ 9 แล้วส่งไปยังหมายเลข 4567999 (1 หมายเลข ต่อการส่ง 1 ครั้ง) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558
  • ถวายพระพรผ่านอีก 2 ช่องทางของทรู คือ
  1. ลูกค้าทรูมูฟ เอช พิมพ์ *338# และกดโทรออก เพื่อเลือกข้อความถวายพระพรส่งได้ทันที
  2. ถวายพระพรผ่านทาง iwilldoforking.com ด้วยการเลือกข้อความถวายพระพรและ

ความตั้งใจทำดีตามหลักทศพิธราชธรรมที่ถูกใจ และเลือกแชร์ผ่านเฟสบุ๊ค

New Year Wishes for King

ผู้สนใจสามารถชมรายงานพลังความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยได้ที่ www.iwilldoforking.com

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

“Hi-jet BIG SALE” จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี ในแคมเปญสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 ในงาน Photo Fair 2015

“Hi-jet BIG SAL …

%d bloggers like this: