Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / รู้ทันเทคโนโลยี / โบรเคดแนะ Open Network เน็ตเวิร์กเปิดควรเป็นทิศทางใด

โบรเคดแนะ Open Network เน็ตเวิร์กเปิดควรเป็นทิศทางใด

โบรเคดแนะ Open Network เน็ตเวิร์กเปิดควรเป็นทิศทางใด

Network Cabling

ในอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์กกิ้ง ได้มีการถกเถียงกันมายาวนานว่า เน็ตเวิร์กแห่งอนาคตควรเป็นเน็ตเวิร์กเฉพาะหรือเน็ตเวิร์กระบบเปิด หลายเสียงกล่าวว่า การถกเถียงนี่จบลงแล้ว และสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุดคือมาตรฐานระบบเปิด เว็นเดอร์หลายรายต่างตอบรับกระแสนี้ โดยได้เข้าร่วมกลุ่มโอเพ่นเน็ตเวิร์ก และไม่กล่าวอ้างว่าเน็ตเวิร์กระบบปิดเป็นเน็ตเวิร์กแห่งอนาคต

อย่างไรก็ตาม การถกเถียงในปัจจุบันทวีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเปลี่ยนประเด็นไปที่ “เน็ตเวิร์กเปิดที่ทำงานร่วมกับรายอื่นได้อย่างเต็มรูปแบบ” และ “เน็ตเวิร์กระบบเปิดแค่เฉพาะเว็นเดอร์เดียว”

กล่าวโดยสรุป การนำระบบเปิดเข้าสู่เน็ตเวิร์กกิ้ง หมายถึง องค์กรจะสามารถเลือกโซลูชั่นเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการและสามารถวางกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับธุรกิจ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเว็นเดอร์ เทคโนโลยีจะต้องพัฒนาบนมาตรฐานเปิดและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นได้ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ “ดีที่สุด” องค์กรจึงจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในอีกด้านหนึ่ง เน็ตเวิร์กระบบเปิดแค่เฉพาะเว็นเดอร์เดียวต้องการให้องค์กรยึดติดกับเว็นเดอร์แต่เพียงรายเดียวเท่านั้น แม้ว่าระบบเฉพาะนี้จะมีข้อดีอยู่บ้างก็ตาม แต่โครงสร้างไอทีหลักขององค์กรส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับความต้องการนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเน็ตเวิร์ก ทั้งในแง่การนำมาใช้งาน การตั้งค่า และการบริหารควบคุม จึงทำให้ระบบปิดล้าหลังและมีข้อจำกัดมากเกินไปจนขาดประสิทธิภาพ

จักรัตน์ เหลืองธีรภาพ ผู้จัดการ บริษัท โบรเคด ประจำประเทศไทย ให้ความเห็นว่า เว็นเดอร์ส่วนมากในปัจจุบัน เชื่อว่าเน็ตเวิร์กควร “เปิด” และ “ทำงานร่วมกับรายอื่น” ได้ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 

  1. ความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น: องค์กรต่างก็ต้องการอิสระในการออกแบบโครงสร้างไอทีของตนเองโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยึดติดอยู่กับเว็นเดอร์เพียงรายเดียวด้วยโซลูชั่นเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ที่พัฒนาสำหรับองค์กรทั่วๆ ไป เพื่อบริหารจัดการความคล่องตัวและการปรับขยายเซอร์วิส

 

  1. ความปลอดภัย: ทุกองค์กรต่างหวาดกลัวการโจมตีไซเบอร์ หลายองค์กรเชื่อว่าการใช้งานเน็ตเวิร์กระบบปิดจะช่วยป้องกันภัยคุกคามได้ ความจริงแล้ว ระบบปิดทำให้เกิดช่องโหว่และจำกัดการเข้าถึงโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันไวรัสของเว็นเดอร์รายอื่นๆ ในทางกลับกัน เน็ตเวิร์กระบบเปิดจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเว็นเดอร์เฉพาะทางและได้รับโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อบริการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ

 

  1. การเติบโตของกระแส BYOD: ปัจจุบัน ลูกจ้างองค์กรเป็นผู้บริโภคที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ผู้จัดการองค์กรเองก็มักติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโมบายดีไวซ์และทูลมอนิเตอร์การทำงานของเน็ตเวิร์กต่างๆ อยู่เสมอ สำหรับกระแส BYOD ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้โดยผ่านเน็ตเวิร์กระบบเปิดและทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นได้เท่านั้น ในโลกธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เน็ตเวิร์กระบบเปิดแค่เฉพาะเว็นเดอร์เดียวไม่สามารถบริหารจัดส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล

 

  1. ซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์ก (Software-Defined Networking – SDN): กระแสอุตสาหกรรมเน็ตเวิร์กกิ้งมุ่งไปที่ SDN มากขึ้น แอดมินระบบสามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์กโดยการอาศัยฟังก์ชั่นระดับล่าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เน็ตเวิร์กต้องเป็นระบบเปิดเพื่อการทำงานเต็มสมรรถนะและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้การถกเถียงข้อดีข้อเสียระหว่างเน็ตเวิร์กเฉพาะและเน็ตเวิร์กที่ทำงานร่วมกับรายอื่นได้ก็ยังดำเนินอยู่ต่อไป องค์กรส่วนมากเริ่มเห็นอิสระในการเลือกรูปแบบเน็ตเวิร์กที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ธุรกิจที่คล่องตัวมากขึ้น ทำให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมมี่บทบาทมากขึ้นเช่นกัน และในระยะยาว ระบบเปิดจะทำประโยชน์แก่องค์กรได้มากกว่าระบบเฉพาะแน่นอน

Networkingแต่กระนั้น องค์กรธุรกิจก็ไม่ควรกังวลว่าจะล่าช้ากว่าคู่แข่ง และเร่งรัดการใช้งานสถาปัตยกรรมระบบเปิดที่ทำงานร่วมกับรายอื่นได้เร็วเกินไป ทั้งนี้องค์กรควรมุ่งความสนใจไปที่ประเด็น ระบบเปิดคือวิธีอันชาญฉลาดในการสร้างโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้กับองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

###

เกี่ยวกับ

โซลูชั่นเน็ตเวิร์กกิ้งในด้านต่างๆ จากบริษัทโบรเคด (Nasdaq: BRCD) ช่วยให้บริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลกสามารถก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นไปสู่ยุคใหม่ที่ทั้งแอพพลิเคชั่นและข้อมูลที่ใช้งานสามารถอยู่ได้ในทุกสถานที่อย่างแท้จริง (www.brocade.com)

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สูตรลับเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วย Hybrid Cloud

สูตรลับเพื่อควา …

%d bloggers like this: