Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประกาศแผนรับ AEC เปิดตัวบริการใหม่ “Digital Mailroom Services”

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประกาศแผนรับ AEC เปิดตัวบริการใหม่ “Digital Mailroom Services”

ประกาศแผนรับ AEC

เปิดตัวบริการใหม่ “Digital Mailroom Services”

 ฟูจิ ซีร็อกซ์ ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการเอกสาร และงานพิมพ์แบบครบวงจร เปิดบริการใหม่ “Digital Mailroom Services” ต้อนรับ AEC ตอบโจทย์ความต้องการให้กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธนาคาร และองค์กรขนาดใหญ่ ชูจุดเด่นช่วยลูกค้าลดต้นทุนเรื่องเอกสาร และบุคลากร ตัดปัญหา และความกังวลในการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง ทั่วถึง และตรงเวลา

คุณกิตติกร1

นาย กิติกร นงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการ และการจัดการระบบเอกสารภายในองค์กร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการพิมพ์เอกสารภายในองค์กรธุรกิจ ที่มีปริมาณมากในแต่ละหน่วยงาน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หน่วยงานเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามที่จะหาวิธีการจัดการบริหารงานพิมพ์เอกสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ลดต้นทุนมากที่สุด และมีความรวดเร็ว คล่องตัวในการส่งต่อเอกสารต่างๆ ไปให้ถึงมือของผู้รับที่ต้องการได้

ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นั้น ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ต้องใช้เวลาและบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การพิมพ์ที่ครบวงจร จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้สามารถตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมงานทุกประเภทได้ดีที่สุด

 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้มองเห็นโอกาสจากปัญหาตรงนี้ จึงนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอดเป็นบริการใหม่อย่าง “Digital Mailroom Services” เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับหน่วยงาน หรือองค์กร นับเป็นการให้บริการเมล์รูมในรูปแบบดิจิตอลครบวงจร ที่ให้บริการคัดแยกข้อมูลขาเข้าทั้งหมดของเอกสารภายในองค์กร อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า, เอกสารคำสั่งซื้อขาย, สัญญา, เอกสารใบสมัคร, โทรสาร หรือ จดหมาย และทำการรวบรวมเอกสารดังกล่าวลงในรูปแบบดิจิตอลฟอร์แมต จากนั้นเอกสารจะถูกจัดส่งโดยระบบเมล์รูมอัตโนมัติไปยังปลายทางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้ทั่วถึง ตรงเวลา ตามที่ลูกค้าต้องการ

“ซึ่งบริการ Digital Mailroom Services นี้ สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีเอกสารเข้าจำนวนมากในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กลุ่มลูกค้ากลุ่มประกันภัย กลุ่มธนาคาร และลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น และบริการนี้จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปัญหาการตกหล่นของเอกสาร รวมถึงยังเป็นการสร้างสำนักงานไร้กระดาษ หรือ “Paperless Office” พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรมากขึ้น นาย กิติกร กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ ฟูจิ ซีร็อกซ์

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนแบบ 75-25 ระหว่างบริษัท FUJIFILM Holdings Corporation และ Xerox Corporation (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งพัฒนา ผลิต และ จำหน่ายอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน เครื่องดิจิตอลสีและขาวดำแบบมัลติฟังก์ชั่น รวมไปถึงซอฟต์แวร์ด้านการจัดการเอกสาร โซลูชั่นและการให้บริการทั้งในประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค รวมทั้งประเทศจีน นอกจากนี้ยังผลิตเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และพรินเตอร์สำหรับจำหน่ายทั่วโลกอีกด้วย

About

Fuji Xerox Co., Ltd. is a 75-25 joint venture between FUJIFILM Holdings Corporation and Xerox Corporation (U.S.A.) that develops, manufactures and markets world-class office and publishing equipment/systems, digital color/monochrome multifunction devices, as well as document management software, solutions and services in Japan and the Asia-Pacific region including China. It also manufactures digital copiers, multifunction devices and printers for worldwide distribution.

Founded in 1962, the company currently employs approximately 45,000 people globally, and has more than 80 domestic and overseas affiliates and sales subsidiaries More information of Fuji Xerox is available at www.fujixerox.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: