Breaking News

วาโก้ บราเดย์ รับบริจาคบราเสื่อมสภาพ สู่กระบวนการบรา จีโอไซเคิล ครั้งแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในไทยกับการจัดการวัสดุจากบราอย่างมีระบบ

วาโก้ บราเดย์ รับบริจาคบราเสื่อมสภาพ สู่กระบวนการบรา จีโอไซเคิล

ครั้งแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในไทยกับการจัดการวัสดุจากบราอย่างมีระบบ

วาโก้ บราเดย์ ปี 3 (รูปที่ 2)

“จะดีแค่ไหน…หากแค่บริจาคบรา ก็สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้”จาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนตื่นตัวและหันมามีส่วนร่วม           ในการช่วยแก้ปัญหามากขึ้น ถือเป็นครั้งแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการซาก ของผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบได้มาตรฐาน ไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ “บรา จีโอไซเคิล” (Bra Geocycle)

จากข้อมูลพบว่า บรา 1 ตัว กว่าจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติใช้เวลาเฉลี่ยกว่า 100 ปี เนื่องจากวัสดุส่วนใหญ่เป็นโพลีเมอร์ หากทิ้งให้เป็นขยะตกค้างด้วยการฝังกลบไม่ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเลย แต่หากนำไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนกลับช่วยลด การใช้แก๊ส, น้ำมัน, ถ่านหินได้ รวมทั้งลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้มากกว่า ดังนั้น โครงการ วาโก้ บราเดย์ ปี 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ “บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและหันมา รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการเปิดรับบริจาคบราทุกประเภท ไม่จำกัดรุ่นและยี่ห้อจากผู้หญิงไทย ทั่วประเทศ โดยจะรวบรวมบราบริจาคทั่วประเทศ มาคัดแยกอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่านทางสมาคมสถานภาพสตรีฯ ส่วนบราเสื่อมสภาพจะนำไปย่อยสลายอย่างมีคุณค่าผ่านกระบวนการ “บรา จีโอไซเคิล” เผาผลิตร่วมในเตาปูนซีเมนต์แบบปิด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กก.ผช.ผอ.บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลธรรมรัตน์ โชควัฒนา กก.ผช.ผอ. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า“บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบสังคมมาโดยตลอด ซึ่งวาโก้ บราเดย์ ปี 3ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างสรรค์สังคมที่ทำการรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคบรา สำหรับใช้ในการสร้างโอกาสให้กับผู้อื่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้  และส่งเสริมศักยภาพสตรีที่จัดขึ้นต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้ขยายการทำดีในมุมที่กว้างขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ “บรามีค่า…สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” นอกจากจะเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนร่วมกันบริจาคบราเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ ผ่านทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แล้วยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำบราที่เสื่อมสภาพมาย่อยสลายอย่างมีคุณค่า โดยทุกๆ การบริจาค 1 ตัว วาโก้จะมอบบัตรแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท แทนคำขอบคุณให้กับผู้ร่วมบริจาค เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค.2557 ที่เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ เชื่อว่ายอดบริจาคจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าจาก 30,000 ตัว เพิ่มเป็น 50,000 ตัว”

“วัดจากยอดบริจาคบราที่ 50,000 ตัว จะสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทนการฝังกลบ ลดปริมาณขยะ ในชุมชนได้ถึง 5 ตัน และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 127.1 ต้น”

พงษ์สันติ์  วงษ์เสริมหิรัญ ผช.ผอ.ฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม บมจ.ไทยวาโก้            พงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผช.ผอ.ฝ่าย ศูนย์วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม บมจ.ไทยวาโก้ หนึ่งในพันธมิตรปีนี้ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้สนับสนุน และดำเนินการในเรื่องของบรา จีโอไซเคิล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการ ซากของผลิตภัณฑ์อย่างมีระบบ ได้มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมองประโยชน์ที่ได้รับจากบราจีโอไซเคิล จะแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก คือ 1.องค์กร กาก ของเสียถูกเผาอย่างสมบูรณ์ ลดความต้องการพื้นที่กักเก็บลดความเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง สอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียอันตราย 2.ชุมชน ลดปริมาณกากของเสียที่จะต้องนำไปฝังกลบ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง สร้างงานให้กับคนในชุมชน 3.สิ่งแวดล้อม ลด และชะลอการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ ลดโอกาสการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการฝังกลบ นอกจากนี้การเผาผลิตร่วมในเตาปูนซีเมนต์ ยังไม่ก่อให้เกิด “ขี้เถ้า หรือ “สิ่งตกค้าง” เหลือจากกระบวนการเผา เนื่องจากขี้เถ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของปูนซีเมนต์ ถือเป็นการจัดการอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ได้มาตรฐานระดับสากล

กระบวนการย่อยสลายบราที่เสื่อมสภาพอย่างมีคุณค่า (2)

กระบวนการย่อยสลายบราที่เสื่อมสภาพอย่างมีคุณค่า (1) ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ผอ.โปรแกรมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่า “วาโก้ บราเดย์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมามีส่วน ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและหันมารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการร่วมบริจาคบราในครั้งนี้ ถือว่าครบทั้ง 3 R นั้นก็คือ Reuse เริ่มจากการบริจาคบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อนำวัสดุไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ Reduce โดยการนำซากผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และสุดท้าย Recycle คือการนำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่า สนใจ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

FREE FIRE ACADEMY คลาสเล่นออนไลน์ ได้ไอเทมตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้!!

FREE FIRE ACADE …

%d bloggers like this: