Breaking News

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ยันสินค้าอ้อยอยู่ในบัญชีค้าแรงานเด็กไม่เกี่ยวข้องค้ามนุษย์เร่งสร้างความ เข้าใจให้แก่ทางการสหรัฐ ลุ้นปลดอ้อยออกจากบัญชี

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ยันสินค้าอ้อยอยู่ในบัญชีค้าแรงานเด็กไม่เกี่ยวข้องค้ามนุษย์เร่งสร้างความ เข้าใจให้แก่ทางการสหรัฐ ลุ้นปลดอ้อยออกจากบัญชี

 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย แจงไทยหล่นระดับ 3 บัญชีค้ามนุษย์ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระบุ ‘อ้อย’ ถูกจัดอยู่ในบัญชีแรงงานเด็กของกระทรวงแรงงาน สหรัฐ ด้านผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล พร้อมร่วมมือหน่วยงานภาครัฐเร่งสร้างความโปร่งใสให้แก่อุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทางการสหรัฐฯ หวังปลดอ้อยออกจากบัญชีรายชื่อใช้แรงงานเด็ก

sirivuth(2) นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่าจากกรณีกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐจัดทำรายงานค้ามนุษย์ประจำปี 2557 โดยได้ปรับลดสถานะประเทศไทยเป็นระดับ 3 นั้น การลดระดับดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ไม่ สอดคล้องมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา โดยสหรัฐฯ อาจระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและที่ เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่ง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายชี้แจงว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าว โดย ‘อ้อย’ ถูกจัดอยู่ในบัญชีแรงงานเด็กและ/หรือแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน สหรัฐ ซึ่งเป็นคนละหน่วยงาน และที่ผ่านมา 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทำหนังสือชี้แจงผ่านกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขณะ เดียวกัน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย ได้ร่วมคณะทำงานตรวจรับรองสถานประกอบกิจการที่ไม่มีแรงงานเด็กผิดกฎหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ออกตรวจและรับรองสถานประกอบการที่ไม่ใช้แรงงานเด็ก ที่โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ เพื่อแสดงความโปร่งใสต่อการดำเนินงานว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กในภาค อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแต่อย่างใด และให้คณะทำงานฯ ดังกล่าว จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงแรงงานพิจารณาออกประกาศนียบัตรรับรอง สถานประกอบการที่ไม่มีแรงงานเด็กให้แก่โรงงานน้ำตาลทราย พร้อมรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้รัฐบาลต่างประเทศได้รับทราบ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในอุตสาหกรรม น้ำตาลทรายของไทยอย่างแน่นอน

“ทางเรายืนยันมาตลอดว่า ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือบังคับใช้แรงงานเด็กในกลุ่มอ้อยตามที่มีการกล่าว อ้าง ซึ่งโรงงานน้ำตาลร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อย และหน่วยงานในพื้นที่ รณรงค์และป้องกันไม่ให้ใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อยอย่างจริงจังและจะดำเนินการ อย่างเข้มข้นต่อไป” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ประธานคณะทำงานด้านประชา สัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวด้วยว่า สมาคมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ซึ่งรับเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน เพื่อให้อ้อยหลุดจากบัญชีรายชื่อที่ใช้แรงงานเด็ก ทั้งการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการขอความร่วมมือไปยังฝ่ายไร่ของโรงงานต่างๆ ให้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทรายของไทยที่เป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

“Hi-jet BIG SALE” จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี ในแคมเปญสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 ในงาน Photo Fair 2015

“Hi-jet BIG SAL …

%d bloggers like this: