Breaking News

ทีเอชนิค เปิดโครงการเฉพาะกิจ ให้บริการจดโดเมนระดับ 2 ครั้งแรกกับชื่อเว็บไซต์ “.th” ไม่ต้องมีรหัสหมวดหมู่องค์กร รับจดเพียง 30 วัน เท่านั้น

banner-thทีเอชนิค เปิดโครงการเฉพาะกิจให้บริการจดโดเมนระดับ 2
ครั้งแรกกับชื่อเว็บไซต์ “.th” ไม่ต้องมีรหัสหมวดหมู่องค์กรรับจดเพียง 30 วันเท่านั้น

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
โดย
บริษท ที.เอช.นิค จำกัด
ประกาศเปิดโครงการเฉพาะกิจ (Fast-Track) สู่สาธารณะ
ครั้งแรกกับการรับสมัครจดชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ภายใต้ “.th”
โดยไม่ต้องมีรหัสหมวดหมู่องค์กรมาคั่นกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน ศกนี้เท่านั้น คาดการณ์มีผู้สนใจกว่า 100 ราย

** หมายเหตุ รายได้จากการจดทะเบียนโดเมนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นเงินบริจาคโดยตรงให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

  • บริจาคลงทะเบียนจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อโดเมน
  • บริจาคจดทะเบียนชื่อโดเมน แบ่งเป็น
    • รายปี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อโดเมน ต่อ 1 ปี หรือ
    • ตลอดอายุการใช้งาน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อโดเมน

 

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Oracle & Walmart Announce Tentative U.S. Government Approval

The President h …

%d bloggers like this: