Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / คน กระบวนการ และเทคโนโลยี การรวมตัวที่สมบูรณ์แบบ สู่ความสำเร็จในการใช้งานคลาวด์

คน กระบวนการ และเทคโนโลยี การรวมตัวที่สมบูรณ์แบบ สู่ความสำเร็จในการใช้งานคลาวด์

redhat และเทคโนโลยี

การรวมตัวที่สมบูรณ์แบบ สู่ความสำเร็จในการใช้งานคลาวด์

คลาวด์คอมพิวติ้งได้เปลี่ยนโฉมจากการเป็นเพียงคำสุดฮิต กลายเป็นองค์ประกอบด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจทุกภาคส่วน ก้าวต่อไปของผู้ตัดสินใจด้านไอทีคือการสืบค้นข้อมูลที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ความสำคัญกับภาพรวมทุกด้านภายในองค์กรไม่ใช่ด้านไอทีเพียงด้านเดียวซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างสรรค์ รวมไปถึงคน กระบวนการ และเทคโนโลยี การกำหนดและสร้างการใช้งานคลาวด์ที่สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (แบบไพรเวท แบบพับบลิค หรือแบบไฮบริด) สามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยรวมให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์-ให้บริการที่รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายด้านไอที

21-05-2014_openstack-swing-bkg (3)ก้าวอย่างมั่นใจสู่ระบบคลาวด์

การใช้งานคลาวด์พัฒนาไปสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน การสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่มีผู้ค้าหลายราย การเชื่อมระบบการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีอยู่ไปยังโลกของไฮบริดคลาวด์ ล้วนต้องการวิธีการแบบเปิด เช่น ระบบโอเพ่นซอร์สเหมือนกับพับบลิคคลาวด์ชั้นนำต่างๆ แต่ภายในกรอบการทำงานแบบเปิดกว้างและแบบไฮบริดนี้ ยังต้องคำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจแต่ละรายด้วย

การใช้ระบบคลาวด์ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเฉพาะด้าน สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานของแต่ละคน ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดด้านความเสี่ยง ช่วยให้ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อตลาดเพิ่มขึ้นความสามารถในการปรับขนาดที่เกือบจะไร้ข้อจำกัดประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มการเข้าถึง และลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

นอกจากเทคโนโลยี จะมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการปรับขนาดแล้ว คลาวด์ยังเพิ่มความท้าทายในการสร้างระบบการทำงานที่เพิ่มศักยภาพถึงขีดสุดให้ธุรกิจ องค์กรต้องศึกษาธุรกิจของตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้คลาวด์ที่จุดไหน และจะใช้คลาวด์ประเภทไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดกับระบบไอทีที่มีอยู่ โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดภาระงานแบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และประสิทธิภาพการทำงาน

ค้นหาสมดุลที่ใช่: คน กระบวนการ และเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไอทีของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสู่รูปแบบไฮบริดคลาวด์ไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเท่านั้นเพราะการเปลี่ยนเพียงแค่เทคโนโลยีจะทำให้การเปลี่ยนแปลงยากขึ้นและได้รับประโยชน์ยากยิ่งขึ้น สำหรับวิธีการที่ถูกต้องและทำให้ได้ประโยชน์ตามที่ตั้งไว้ ขนาดหรือจุดมุ่งหมายขององค์กรไม่ใช่ประเด็น แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างคน กระบวนการ และเทคโนโลยี

คน

ลักษณะของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจ ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่เกิดความลังเลเมื่อพูดถึงเรื่องภายในและพนักงานด้านไอทีหนึ่งในปัญหาดังกล่าวคือพนักงานที่มีประสบการณ์จำนวนมากนั้นไม่ใช่ทุกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนธุรกิจแนวใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ และทักษะการปรับใช้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยโซลูชั่นที่กระตุ้นความสนใจในการทำงานร่วมกับลูกค้าโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความสามารถในการส่งมอบการมีส่วนร่วมเหล่านี้ทำให้เกิดการใช้งานโปรเจคที่มีรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ในขณะเดียวกันก็ใช้กระบวนการที่จัดให้มีพี่เลี้ยงเข้ามาดูแล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายใน ซึ่งจะทำให้พนักงานที่ดูแลลูกค้านั้นๆ พร้อมทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่สร้างขึ้นใหม่

กระบวนการ

หลักสำคัญของหน่วยงานไอทีในองค์กรส่วนใหญ่ คือมีความเข้มงวด เต็มไปด้วยขั้นตอนมากมาย ซึ่งทำให้โครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้น การเข้าสู่ระบบคลาวด์จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องง่าย องค์กรจะต้องวางพื้นฐานการกำกับดูแลและกระบวนการที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นโครงสร้างพื้นฐานจะยิ่งซับซ้อนและไม่สามารถจัดการได้

องค์กรจำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรใช้ waterfall model เป็นตัวกำหนดในการจัดซื้อระบบต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ยืดหยุ่นอย่างมากในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง และทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ล่าช้า แม้ว่าขั้นตอนที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย แต่การใช้รูปแบบคลาวด์เพื่อทำให้การจัดการแพลตฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากขึ้น การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงขั้นตอนก่อนที่จะปรับไปใช้ระบบคลาวด์เสียแต่เนิ่นๆ จะทำให้องค์กรมั่นใจว่าระบบคลาวด์จะเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่

มีตัวเลือกด้านเทคโนโลยีจำนวนมากเพื่อปรับไปใช้ระบบคลาวด์ โซลูชั่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความท้าทายของแต่ละองค์กรองค์กรต้องใช้ผลิตภัณฑ์โอเพ่นซอร์สที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโซลูชั่นคลาวด์ของตนเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเฉพาะทางช่วยให้องค์กรจัดการโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์ที่หลากหลายได้ องค์กรสามารถขับเคลื่อนและปรับขนาดการใช้งานระบบคลาวด์หลายระบบได้รวดเร็วตามความต้องการของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

สร้างกลยุทธ์และการใช้งานคลาวด์

การเดินหน้าสู่ระบบคลาวด์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ บริการและรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ และชุดทักษะด้านไอทีและกระบวนการใหม่องค์กรที่เริ่มเดินหน้าสู่การใช้งานคลาวด์โดยไม่เข้าใจเป้าหมายอย่างถ่องแท้มักจะประสบความล้มเหลวในที่สุดดังนั้น ในการกำหนดกลยุทธ์คลาวด์ที่ชัดเจน เราจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาของการใช้ระบบคลาวด์ในธุรกิจ แอพพลิเคชั่นที่สามารถย้ายไปยังระบบคลาวด์ วิธีการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายในระบบคลาวด์ และเลือกรูปแบบคลาวด์ที่เหมาะสมที่สุด

เดเมียน วอง

โดย เดเมียน วอง

ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอาเซียน, เรดแฮท

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ลบล้าง 4 ความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับ Hybrid Cloud

ลบล้าง 4 ความเช …

%d bloggers like this: