Breaking News

สอบใบขับขี่ใหม่-โหดกว่าเดิม เริ่ม 1 มิ.ย. 57 นี้

สอบใบขับขี่ใหม่-โหดกว่าเดิม เริ่ม 1 มิ.ย. 57 นี้

dlt_go_th

ดีเดย์ 1 มิถุนายนนี้ กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้หลักสูตรการอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับเข้มข้น โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ การขับรถที่ปลอดภัย เพิ่มเกณฑ์ผ่านการทดสอบ รวมทั้งเพิ่มช่องทางให้สถาบันการศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเป็นผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎีก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า สาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขาดวินัยและสำนึกที่ดีในการขับขี่ รวมถึงการขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และความรอบรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อควรระวังและจุดบกพร่องที่ผู้ขับขี่อาจละเลยหรือมองข้าม พร้อมเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น 50 ข้อ โดยผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีต้องผ่านเกณฑ์การสอบร้อยละ 90 จากเดิมกำหนดข้อสอบไว้ 30 ข้อ เกณฑ์ผ่านเพียงร้อยละ 75 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งนี้ จะได้นำข้อสอบที่ใช้หมุนเวียนในการทดสอบภาคทฤษฎีจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่จะเข้าทดสอบได้ศึกษาด้วย โดยแนวทางการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป  นายอัฌษไธค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับบุคลากรและสถานที่ของกรมการขนส่งทางบกแล้วอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ต้องรอคิวอบรมและทดสอบเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดประสานและซักซ้อมความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมภายในจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้กับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (กรณีการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ) โดยอาจไม่มีค่าใช้จ่ายหรือหากมี ก็ให้คิดอัตราค่าอบรมได้ไม่เกินอัตราตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเมื่อถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จะต้องมีสถานศึกษาอย่างน้อย 1 แห่งในแต่ละจังหวัดที่สามารถดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีแทนกรมการขนส่งทางบกได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันดังกล่าว สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ต่อไป สถาบันการศึกษาภาครัฐที่สนใจยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

“Hi-jet BIG SALE” จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี ในแคมเปญสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 ในงาน Photo Fair 2015

“Hi-jet BIG SAL …

%d bloggers like this: